MyHeritage - Regulamin

Niniejszy Regulamin został ostatnio zaktualizowany 28 lutego 2024 r.
Jeśli nie przeglądałeś go od tej daty, zrób to teraz.
Poniższe tłumaczenie naszego Regulaminu na język Polski nie jest wersją wiążącą. Służy wyłącznie do celów informacyjnych i dla Twojej wygody. Angielska wersja Regulaminu jest wersją prawnie wiążącą.

Witamy w MyHeritageMyHeritage to portal internetowy, który umożliwia członkom tworzenie stron i profili rodzinnych w celu budowania i drukowania swoich drzew genealogicznych; przesyłanie, ulepszanie, kolorowanie, animowanie i udostępnianie zdjęć rodzinnych, przeszukiwanie historycznych zapisów i gazet, przeprowadzanie testów DNA i otrzymywanie genetycznych analiz genealogicznych oraz genetycznych analiz zdrowotnych, uczestniczenie w badaniach naukowych i badanie historii swojej rodziny za pomocą zaawansowanych narzędzi badawczych ("Usługa"). Portal jest własnością i jest obsługiwany przez MyHeritage Ltd. (dalej jako „MyHeritage”, „my”, „nasz” lub „nas”). „Ty” lub „Twój” oznacza dorosłego użytkownika, w wieku powyżej 13 lat, korzystającego z portalu (w niektórych jurysdykcjach minimalny wiek może być wyższy. Patrz: sekcja „Niepełnoletni użytkownicy” poniżej). Jakiekolwiek korzystanie ze strony MyHeritage, strony OldNews.com i/lub aplikacji mobilnych MyHeritage i Reimagine dla iOS i Android (łącznie „Strona”), i/lub Portalu podlega zgodności z Regulaminem przedstawionym w niniejszym dokumencie. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi, ponieważ korzystając ze Strony wyrażasz zgodę na związanie się nimi i zawarcie z nami umowy opartej na Regulaminie (niniejsza „Umowa”), niezależnie od tego, czy zarejestrujesz się jako członek MyHeritage („Członek”). Strona internetowa jest częścią grupy posiadanych i obsługiwanych przez nas stron internetowych („Grupa Stron MyHeritage”), która obejmuje również strony internetowe MyHeritage* o innych domenach najwyższego poziomu oraz Geni.com.

Niniejsza Umowa ma zastosowanie do korzystania z Portalu, w tymi między innymi do (a) przekazywania próbek do ekstrakcji i przetwarzania DNA, (b) przesyłania cyfrowych informacji genetycznych Użytkownika wyeksportowanych z innych Usług z zakresu badań DNA, (c) otrzymywania i kontaktów w ramach analizy genetyczno-genealogicznej prowadzonej przez Stronę internetową: („Usługi badań genealogicznych na podstawie DNA"); (d) otrzymywania, przeglądania i interakcji w ramach genetycznej analizy stanu zdrowia: ("Usługi w zakresie ochrony zdrowia na podstawie DNA”); oraz (e) pobierania surowych danych DNA (zwanych łącznie „Usługami z zakresu badań DNA”). O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, Portal udostępnia Usługi z zakresu badań DNA dla wszystkich celów niniejszej Umowy. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek postanowień niniejszej Umowy, nie powinien korzystać z Portalu i Witryny. Spółka zastrzega sobie prawo zmieniać zapisy niniejszej Umowy według własnego uznania; zmiany takie będą obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym po zamieszczeniu ich na Witrynie. Dalsze korzystanie z Portalu przez Użytkownika po zamieszczeniu takich zmian oznacza jego akceptację zmian w niniejszej Umowie.

PortalMyHeritage Family Sites oraz Funkcje dodatkoweStandardy dotyczące treści

W niniejszej sekcji przedstawiono nasze standardy dotyczące treści udostępnianych przez użytkowników w Usłudze i/lub w Witrynie internetowej, kroki, jakie możesz podjąć w celu zgłoszenia treści, które uważasz za niezgodne z prawem lub naruszające nasze standardy, jak również kroki, jakie podejmujemy w przypadku otrzymania informacji o takich treściach.

Członkowie Portalu MyHeritage mogą tworzyć i publikować treści na stronach rodziny MyHeritage, jak również kontrolować i ograniczać dostęp do tej treści innym użytkownikom Grupy witryn MyHeritage. Z uwagi na charakter Usługi prosimy o staranne dobieranie informacji, które zamieszczasz na stronach rodzinnych platformy MyHeritage lub które wysyłasz do Usługi oraz o powstrzymanie się od zamieszczania wszelkich niezgodnych z prawem lub niestosownych treści, jak przedstawiono poniżej. Nie będziemy edytować ani monitorować treści udostępnianych przez użytkowników. Zastrzegamy sobie natomiast prawo do usunięcia lub wyłączenia dostępu do wszelkich treści udostępnianych przez użytkowników, które według naszego wyłącznego uznania naruszają niniejszą Umowę lub przepisy ustawowe czy wykonawcze.

Nasze standardy

Należy powstrzymać się między innymi od zamieszczania, przekazywania, wysyłania lub udostępniania za pośrednictwem Usługi lub w powiązaniu z Usługą następujących treści, na które nie zezwalamy w Usłudze i/lub Witrynie internetowej:

Zgłaszanie treści

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek treści dostępne w Usłudze i/lub w Witrynie internetowej są niezgodne z prawem lub naruszają nasze standardy (przedstawione wyżej) „Nieodpowiednie treści”, prosimy o kontakt pod adresem e-mail privacy@myheritage.com.

Ważna uwaga: poprzez dokonanie zgłoszenia Nieodpowiednich treści potwierdzasz, że uważasz, iż informacje i oskarżenia zawarte w zgłoszeniu są precyzyjne i kompletne. Prosimy, by przy zgłaszaniu Nieodpowiednich treści uwzględnić swoje imię i nazwisko (chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają wyjątki).


Moderacja treści

W odpowiedzi na zgłoszenie Nieodpowiednich treści możemy podjąć między innymi następujące decyzje:


Poinformujemy Cię o wyniku naszej oceny. Jeśli postanowimy usunąć treści, w stosownych przypadkach poinformujemy o tym również osobę, która przesłała treści, lub dowolną osobę, której dostęp do Usługi i/lub Witryny internetowej postanowiliśmy zawiesić czy też zakończyć (w zależności od przypadku).

Postępowanie ze skargami

Jeśli nie zgadzasz się z naszą decyzją w sprawie moderacji, możesz odwołać się od niej, odpowiadając na wiadomość e-mail z informacją o decyzji.

Ujawnianie informacji

Możemy być zmuszeni do ujawnienia informacji o osobie zamieszczającej niezgodne z prawem treści, jeśli zobowiązują nas do tego przepisy prawa.

Twoje użytkowanie Usługi


Podczas korzystania z Usługi i/lub Witryny internetowej musisz — oprócz przestrzegania standardów dotyczących treści (patrz powyżej) — powstrzymać się od:

Użytkownikowi nie wolno:
Za wyjątkiem uzyskania wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki Użytkownik nie ma prawa sporządzać kopii ani przechowywać w formie elektronicznej całości lub części Witryny Spółki ani treści na niej zamieszczonej, ani udostępniać, prowadzić dystrybucji, sprzedawać ani zamieszczać ofert sprzedaży do całości lub części Witryny lub jej treści ani systematycznie pobierać treści i danych z Witryny lub za pośrednictwem Witryny w celu tworzenia lub uzupełniania innej bazy danych w żadnym celu; pobierać danych i stron z Witryny za pomocą tzw. technik scrapingu, crawlingu i/lub harverstingu bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Uruchamianie skryptów automatyzujących wszelkie działania mające miejsce w Witrynie, w tym między innymi przesyłanie i kolorowanie zdjęć, przywracanie kolorów i/lub wszelkie inne ulepszenia i manipulacje dokonywane na zdjęciach, jest surowo zabronione. Dzielenie filmów na fragmenty w celu dokonania korekty kolorów zatrzymanych na platformie MyHeritage jest również surowo zabronione. Naruszenie tych reguł może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem członkostwa Użytkownika i podjęciem działań prawnych w celu wydania postanowienia sądowego zakazującego określonego działania, zasądzenia odszkodowania i/lub zadośćuczynienia na zasadzie słuszności. Za wyjątkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Spółki odsprzedaż produktów MyHeritage (w tym bez ograniczeń zestawów do badań DNA MyHeritage) jest surowo wzbroniona. Kupowanie zestawu do badań DNA MyHeritage, a następnie odsprzedawanie go innej osobie jest surowo wzbronione.

Każda aktywność w obrębie Witryny zgłoszona Spółce, a stanowiąca według uznania Spółki naruszenie obowiązującego prawa, zostanie zgłoszona odpowiednim władzom.

Wytyczne dla członków platformy MyHeritageStrona rodziny MyHeritage to miejsce, gdzie członkowie rodziny udostępniają treści innym członkom rodziny. Może to prowadzić do wystąpienia konfliktu pomiędzy członkami rodziny. Wszyscy Członkowie MyHeritage, w tym Użytkownik, muszą stosować się do następujących zasad:

Funkcja Smart Matching™ to usługa umożliwiająca odkrywanie powiązań pomiędzy drzewem genealogicznymi Użytkownika a drzewami innych osób; wiąże się to z pewną utratą prywatności, ponieważ właściciele innych stron rodziny mogą zobaczyć części drzewa genealogicznego Użytkownika powiązane z ich drzewami (w takim przypadku osoby żyjące zamieszczone w drzewie genealogicznym Użytkownika, ale niepowiązane z drzewem innej osoby, zostaną utajnione). Jeśli Użytkownik się na to nie zgadza, musi wyłączyć funkcję Smart Matching™, klikając łącze w rozwijanym menu znajdującym się w prawym górnym rogu Witryny, a następnie zakładkę „Treść” poniżej nazwy drzewa, odznaczając opcję „Aktywuj Smart Matching™”, i klikając przycisk „Zapisz”. Jeśli Użytkownik pozostawi funkcję Smart Matching™ włączoną dla swojego drzewa genealogicznego, bierze odpowiedzialność za to, że inni członkowie mogą zobaczyć elementy jego drzewa genealogicznego.

Udostępniamy szereg usług wykorzystujących narzędzia sztucznej inteligencji innych firm, w tym narzędzia firmy OpenAI.
AI Record Finder™ to usługa oparta na sztucznej inteligencji (AI), która umożliwia użytkownikom rozmowę poprzez czat z asystentem AI w celu znalezienia zapisów dotyczących ich przodków i krewnych.
Podobnie AI Biographer™ to usługa, która umożliwia użytkownikom wykorzystanie sztucznej inteligencji do stworzenia biografii osoby nieżyjącej lub niebędącej sławną.
Zarówno AI Record Finder™, jak i AI Biographer™ korzystają ze zautomatyzowanej technologii firmy OpenAI.
Możesz korzystać z tych usług według własnego uznania w celu wyszukiwania i podsumowywania informacji z różnych źródeł, w tym danych firmy MyHeritage (obejmujących dane dostarczone przez innych użytkowników serwisu MyHeritage) oraz danych przekazanych MyHeritage przez inne firmy, aby uzyskiwać lepsze wyniki badania historii Twojej rodziny. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tych usług teraz lub w przyszłości, będzie to oznaczać, że wyrażasz zgodę na udostępnienie firmie OpenAI i przetworzenie przez nią informacji, które wprowadzisz podczas wyszukiwania, w tym danych osobowych, w celu przedstawienia Ci wyników wyszukiwania lub stworzonej przez AI biografii. Będzie to także oznaczać, że zgadzasz się nie wprowadzać wrażliwych danych osobowych (znanych również jako „dane kategorii specjalnej”, w tym np. danych dotyczących zdrowia lub danych genetycznych) w interfejsie czatu. Pamiętaj, że funkcję AI Record Finder™ zaprojektowano tak, aby nie prosiła Cię o podawanie takich informacji. Podobnie jak w przypadku każdej technologii opartej na sztucznej inteligencji, wyniki działania usług AI Record Finder™ i AI Biographer™ mogą zawierać błędy.

Spółka zastrzega sobie prawo wedle własnego uznania do odrzucenia, odmowy zamieszczenia lub usunięcia treści zamieszczonej przez Użytkownika i/lub strony rodziny, lub ograniczenia, zawieszania lub cofnięcia Użytkownikowi prawa dostępu do całości lub części Witryny i/lub Portalu w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez podania powodu, z uprzedzeniem lub bez uprzedzenia, oraz bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności prawnej, finansowej lub innego rodzaju. Spółka zastrzega sobie prawo wedle własnego uznania do odrzucenia, odmowy zamieszczenia lub usunięcia strony rodziny w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez podania powodu, z uprzedzeniem lub bez uprzedzenia, oraz bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności prawnej, finansowej lub innego rodzaju, jeśli Spółka uzna, że strona rodziny narusza postanowienia niniejszej Umowy.

Kiedy Użytkownik prześle, zamieści lub opublikuje treści na Witrynie, w tym drzewa genealogiczne i zdjęcia, są one dostępne dla wszystkich osób odwiedzających Witrynę lub witryny z Grupy witryn MyHeritage w zależności od ustawień określonych przez Użytkownika. W zależności od ustawień Użytkownika inni użytkownicy Witryny mogą mieć możliwość przeglądania, kopiowania, pobierania, archiwizacji, edycji, zmiany lub usunięcia określonej treści zamieszczonej przez Użytkownika. Użytkownik zgadza się, aby inni użytkownicy mogli mieć dostęp do strony jego rodziny oraz dodawać, usuwać lub w inny sposób zmieniać treść jego strony rodziny. Informacje zamieszczone przez Użytkownika będą wyświetlane i dostępne dla innych osób, które mogą je przeszukiwać, przeglądać lub odsłuchać.

Użytkownik może usunąć treści, które wcześniej zamieścił na Witrynie; jeśli jednak inne osoby pobrały lub zarchiwizowały kopie tej treści, może pozostać ona dostępna do wglądu w domenie publicznej.

Inni użytkownicy mogą kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem Witryny w sprawie treści przesłanej przez Użytkownika. Spółka może przesłać Użytkownikowi powiadomienie e-mailem, kiedy na Witrynie pojawi się dla niego nowa wiadomość. Użytkownik może zmienić swoje ustawienia e-mail w sekcji „Moje konto” na Witrynie, jeśli nie chce otrzymywać takich powiadomień.

Systemy rekomendacji
Firma MyHeritage korzysta z pewnych systemów, które mogą być uznawane za systemy rekomendacji. Obejmują one funkcje Record Matches, Smart Matches™, Instant Discovery™ i alerty związane z wyszukiwaniem. Służą one do filtrowania platformy MyHeritage i treści użytkowników w celu poprawy doświadczeń użytkowników i sugerowania treści, które mogą być dla Ciebie odpowiednie. Funkcja Record Matches rekomenduje rekordy historyczne, które mogą być powiązane z osobami z Twojego drzewa genealogicznego, na podstawie bazy danych wszystkich rekordów historycznych. Funkcja Smart Matches™ to opracowana przez firmę MyHeritage zaawansowana technologia wyszukiwania powiązań między drzewami genealogicznymi. Funkcja Instant Discovery™ przedstawia zbiór informacji o historii rodziny, z których można skorzystać jednym kliknięciem. Alerty związane z wyszukiwaniem to wysyłane pocztą elektroniczną powiadomienia o znalezieniu nowych rekordów dla wcześniejszego wyszukiwania w wyszukiwarce MyHeritage, które nie istniały w momencie przeprowadzania wyszukiwania.

Usługi z zakresu badań DNANiniejsza Część obowiązuje względem Usług DNA, z uwzględnieniem, między innymi, zamawiania zestawu badania DNA MYHeritage, przekazywania nam próbek DNA, dozwolonego wykorzystania takich próbek, markerów DNA, nukleotydów postaci mutacji albo haplogrup („Wyniki badań DNA”), które z nich wynikają lub przekazywanych przez Państwa na Stronę internetową oraz względem wyników analizy genetyczno-genealogicznej Wyników DNA, które obejmują Dopasowania DNA oraz Szacunki pochodzenia etnicznego (łącznie: „Raporty z badań DNA” i łącznie „Państwa Raporty z badań genealogicznych”) i wyniki analizy genetycznej stanu zdrowia obejmującej Raporty zagrożeń genetycznych oraz Raporty statusu nosiciela (łącznie, „Raporty o stanie zdrowia w oparciu o badania DNA” i razem z Raportami z badań genealogicznych DNA, „Raporty z badań DNA”.) oraz Państwa praw, obowiązków oraz ograniczeń dotyczących korzystania z Usług DNA. Aby móc skorzystać z Usług z zakresu badań DNA, Użytkownik musi zarejestrować się jako Członek Witryny; nie musi jednak zostać abonentem, aby móc korzystać z Usług z zakresu badań DNA. Warunki korzystania z Usług z zakresu badań DNA określane są w niniejszej Umowie oraz Polityce prywatności MyHeritage.

Usługi badań genealogicznych na podstawie DNA nie są obecnie dostępne dla mieszkańców następujących lokalizacji: Izraela, Iranu, Libii, Sudanu, Somalii, Korei Północnej, Libanu i Syrii ("Lokalizacje ograniczone dla badań genealogicznych na podstawie DNA"). Usługi DNA dotyczące stanu zdrowia nie są obecnie dostępne dla mieszkańców następujących lokalizacji: Izrael, Francja, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Turcja, Hiszpania, Norwegia, stany Rhode Island, New Jersey i Nowy Jork, a także Iranu, Libia, Sudan, Somalia, Korea Północna, Liban i Syria ("Lokalizacje ograniczone dla usług DNA dotyczących stanu zdrowia"). Użytkownicy znajdujący się we Francji nie mogą kupować zestawów testów DNA od MyHeritage. Dokonując upoważnienia w zakresie Usług DNA [DNA Services], przekazując próbkę DNA do badania lub przesyłając przesyłając Wyniki DNA na Stronę internetową, oświadczają Państwo, że ukończyli osiemnasty (18.) rok życia i nie są mieszkańcami odpowiednio Lokalizacji ograniczonych dla badań genealogicznych na podstawie DNA i/lub Lokalizacji ograniczonych dla badań stanu zdrowia na podstawie DNA, wymienionych powyżej i potwierdzają Państwo, że zapoznali się z treścią niniejszej Umowy, zrozumieli ją i zobowiązują się Państwo do przestrzegania jej postanowień oraz wyrażają Państwo zgodę na odebranie i wykorzystanie Państwa próbki DNA oraz Wyników badań DNA, jak również wyliczenia i wykonania przez nas obowiązujących Raportów z badań DNA. Ponadto oświadczają Państwo, iż każda próbka DNA przekazana przez Państwa oraz dowolne informacje przesłane przez Państwa albo przesłane przez Internet, które wiążą osobę fizyczną z jej Wynikami z badań DNA stanowią Państwa materiał DNA lub, wyłącznie w odniesieniu do wykorzystania Usług badań genealogicznych na podstawie DNA, DNA osoby, dla której są Państwo opiekunem prawnym lub wobec której uzyskali Państwo zgodne z prawem upoważnienie do przekazanymi nam jej materiału DNA.
Bez uszczerbku dla powyższego, korzystanie z Usług DNA do celów ścigania z mocy prawa, badań medycyny sądowej, dochodzeń w sprawach kryminalnych, dochodzeń w sprawach nierozwiązanych ("cold case"), identyfikacji nieznanych osób, które zmarły, lokalizacji krewnych osób zmarłych z wykorzystaniem DNA pobranego ze zwłok i/lub podobnych celów jest [bold text="surowo zabronione"], chyba, że uzyskano nakaz sądowy. Zgodnie ze swoją Polityką prywatności Spółka stara się chronić prywatność swoich klientów i nie ujawniać wyników badań w odpowiedzi na pytania organów ścigania. Przesyłanie na Stronę internetową „antycznego DNA” (danych DNA uzyskanych z wykopalisk archeologicznych) lub „DNA z artefaktów” (danych DNA uzyskanych z przedmiotów fizycznych) jest surowo zabronione. Przesyłanie na Stronę internetową danych DNA, które zostały utworzone bądź przekształcone ręcznie lub za pomocą narzędzi do rekonstrukcji DNA, takich jak Othram lub Borland Genetics, lub poprzez łączenie danych DNA wielu osób w nowy plik danych DNA, jest surowo zabronione. Niniejsze postanowienia mają zastosowanie zarówno do Wyników badań DNA opracowanych w wyniku skorzystania z Usług z zakresu badań DNA MyHeritage, jak również DNA udostępnionych poprzez bezpośrednie przesłanie ich na Witrynę, przekazanie danych od innego usługodawcy lub przekazanie Spółce przez Użytkownika informacji o swoim DNA w inny sposób.

Przekazując MyHeritage próbki DNA, Użytkownik udziela Spółce MyHeritage zgody na bezpośrednie lub pośrednie wyodrębnienie DNA z takich próbek DNA, przeprowadzenie analizy genetycznej na tej próbce DNA przy zastosowaniu metod dostępnych obecnie i opracowanych w przyszłości, na ujawnienie wyników badań prowadzonych w trybie przekazania odpowiednich Raportów z badań DNA do Państwa i wyłącznie w odniesieniu do Raportów z badań genealogicznych na podstawie DNA, również innym osobom, które Państwo upoważniają oraz przechowywanie próbek na potrzebę przeprowadzenia dodatkowych badań genetycznych (np. Spółka może mieć możliwość opracowania bardziej szczegółowych lub rzetelnych Wyników badań DNA, Raportów z badań DNA i innych wyników poprzez wykonanie dodatkowych badań genetycznych w przyszłości, z zastrzeżeniem uzyskania na to wyraźnej zgody Użytkownika) oraz zezwolenie Użytkownikowi na pobranie Wyników badań DNA, zawsze zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i Polityki prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli pobierze Wyniki swoich badań DNA: 1) spowoduje to utworzenie kopii, która nie będzie chroniona ustawieniami bezpieczeństwa i ochrony prywatności MyHeritage; 2) Użytkownik pobiera i przechowuje Wyniki swoich badań DNA po ich pobraniu na swoje własne ryzyko oraz 3) Spółka nie będzie mieć kontroli nad pobranymi Wynikami badań DNA i nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika ani strony trzeciej w związku z pobraniem i/lub przechowywaniem takich wyników.

Nie rościmy sobie żadnych praw własności do próbek DNA, Wyników z badań DNA ani/albo informacji genetyczno-genealogicznych oraz genetyczno-zdrowotnych zawartych w Raportach z badań DNA. Wszelkie informacje o charakterze genetyczno-genealogicznym i genetyczno-zdrowotnym pochodzą z próbek DNA i/lub znajdujące się w Raportach z badań DNA dalej należą do osoby, od której pobrano materiał DNA, z zastrzeżeniem wyłącznie praw udzielonych MyHeritage na mocy niniejszej Umowy. Ponadto Użytkownik rozumie, że przekazując próbki DNA i/lub Wyniki z badań DNA Spółce, nie nabywa żadnych praw do produktów badawczych ani komercyjnych, które mogą być opracowane przez Spółkę i powiązane z jego DNA.

Na żądanie Użytkownika Spółka zniszczy próbkę DNA przekazaną przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik chce zażądać zniszczenia swojej próbki DNA, powinien skontaktować się ze Spółką, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Kontakt” poniżej. Ponadto Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć z Witryny Wyniki swoich badań DNA oraz Raporty ze swoich badań DNA, korzystając z funkcji usunięcia dostępnej na Witrynie na stronie „Zarządzaj zestawami do badań DNA” lub zażądać takiego usunięcia, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta MyHeritage.

Przesyłając swoje próbki DNA i/lub Wyniki badań DNA na Witrynę, Użytkownik udziela Spółce licencji bez ograniczeń terytorialnych i wolnej od opłat licencyjnych na wykorzystanie swoich próbek DNA, Wyników badań DNA oraz powiązanych z nimi Raportów z badań DNA, jak również, wyłącznie do celów Usług badań genealogicznych na podstawie DNA, próbek DNA i/lub Wyników badań DNA, które Użytkownik przekaże w imieniu osoby, od której otrzymał zgodne z prawem upoważnienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, oraz powiązanych z nimi Raportów z badań DNA, w minimalnym zakresie niezbędnym do świadczenia Użytkownikowi przez Spółkę tej usługi w formie Portalu. Udzielona przez Użytkownika licencja nie jest nieograniczona czasowo i może zostać odwołana, ponieważ Użytkownik może w dowolnym momencie trwale usunąć z Witryny Wyniki swoich badań DNA oraz Raporty z badań DNA oraz zażądać od Spółki zniszczenia jego próbek DNA. Użytkownik niniejszym zwalnia Spółka z tytułu wszelkich roszczeń, zastawów, żądań, pozwów lub powództw związanych z wykonywaniem badań DNA, próbkami DNA, Wynikami badań DNA i/lub Raportów z badań DNA, w tym bez ograniczeń z tytułu błędów, pominięć, roszczeń o zniesławienie, naruszenia prywatności, prawa do publikacji, cierpienia emocjonalnego lub straty finansowej. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy, nawet jeśli Użytkownik zaprzestanie korzystania z Witryny lub Usług z zakresu badań DNA.

Potwierdzają Państwo, że przekazanie próbki DNA przez Państwa nie podlega żadnemu zakazowi ani ograniczeniu możliwości wywozu w kraju, w którym Państwo przebywają. Ponadto Użytkownik potwierdza, że zgodnie z przepisami prawa stanu lub państwa, w którym mieszka, ma prawo składać oświadczenia, o których mowa w niniejszej Umowie, oraz wyraźnie zrzeka się stosowania wszelkich przepisów prawa lub przepisów wykonawczych dotyczących próbek DNA, Wyników badań DNA i/lub Raportów z badań DNA i ich przechowywania obowiązujących w stanie lub państwie, w którym mieszka. Użytkownik zgadza się, aby próbki DNA były przechowywane w Stanach Zjednoczonych w sposób określony w niniejszej Umowie.

Spółka zastrzega sobie prawo odrzucenia, zablokowania, odmowy zamieszczenia lub usunięcia Raportów z badań DNA i/lub Wyników badań DNA przekazanych przez Użytkownika lub Spółkę po przetworzeniu próbki DNA Użytkownika lub ograniczenia, zawieszenia lub rozwiązania niniejszej Umowy lub dostępu Użytkownika do całości lub części Usług z zakresu badań DNA w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez podania powodu, z uprzedzeniem lub bez uprzedzenia, oraz bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności prawnej, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik zakupił zestaw do badań DNA MyHeritage, a Spółka skorzystała z wyżej opisanego prawa, Spółka zwróci Użytkownikowi koszt zakupu zestawu do badań DNA.

Prawo do korzystania z Usług z zakresu badań DNA

Korzystanie z Usług z zakresu badań DNA i udział w nich są nieważne, jeśli są zakazane. Użytkownik może korzystać z Usług z zakresu badań DNA, jeśli ma ukończone osiemnaście (18) lat oraz posiada zdolność prawną do zawarcia wiążącej Umowy ze Spółką. Użytkownik nie może korzystać z Usług z zakresu badań DNA, jeśli narusza to obowiązujące przepisy prawa lokalnego, stanowego lub krajowego lub przepisy wykonawcze kraju jego zamieszkania. Poprzez upoważnienie dotyczące Usług DNA [DNA Services], oświadczają i gwarantują Państwo, że (a) próbka DNA i/lub Wyniki badań DNA przedłożone przez Państwa należą do Państwa lub, wyłącznie w odniesieniu do Usług badań genealogicznych na podstawie DNA, do osoby, względem której posiadają Państwo zgodne z prawem upoważenie do udostępnienia próbki i/lub Wyników badań DNA; (b) ukończyli Państwo osiemnasty (18.) rok życia; oraz (c) Państwa korzystanie z Uslug DNA [DNA Services] nie narusza żadnego obowiązującego prawa ani rozporządzenia. Jeśli z Usług badań genealogicznych na podstawie DNA korzysta osoba małoletnia, za działania takiej osoby małoletniej odpowiedzialność będzie ponosić jej rodzic albo opiekun prawny. Jeśli, wyłącznie do celów Usług badań genealogicznych na podstawie DNA, przekażą Państwo próbkę DNA osoby małoletniej, muszą być Państwo rodzicem lub opiekunem prawnym takiej osoby i dostarczyć potwierdzenie w formie pisemnej w dopuszczalnym przez nas formacie jeśli zostaną Państwo o to poproszeni przed przekazaniem Wyników DNA oraz Raportów z badań genealogicznych na podstawie DNA odpowiedniej osoby małoletniej. Jeżeli Użytkownik ma powód, aby przypuszczać, że choruje na utrzymującą się chorobę zakaźną, schorzenie lub zaburzenie, nie powinien przesyłać Spółce swojej próbki DNA, dopóki taka choroba, schorzenie lub zaburzenie nie przestanie być zakaźne lub zostanie wyleczone. Próbki DNA Użytkownika nie mogą zostać przetworzone, Wyniki jego badań DNA oraz Raporty jego badań DNA mogą zostać usunięte, a jego członkostwo anulowane bez uprzedzenia, jeśli Spółka uzna, że niniejsza Umowa lub którekolwiek z jej postanowień zostały naruszone lub złamane.

Okres świadczenia Usług z zakresu badań DNA

Niniejszy paragraf ma zastosowanie do obecnych lub dotychczas wykonanych Usług z zakresu badań DNA. Użytkownik może w dowolnym momencie i z dowolnego powodu usunąć ze swojego konta Wyniki badań DNA z profilu, na który zostały one przesłane przez Użytkownika lub Spółkę. Spółka może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia usunąć Wyniki badań DNA Użytkownika i/lub Raporty jego badań i/lub anulować jego członkostwo. Prawa własności określone w niniejszej Umowie zachowują swą ważność nawet po anulowaniu członkostwa.

Niekomercyjne wykorzystanie Usług z zakresu badań DNA przez Członków

Członkowie mogą korzystać z Usług z zakresu badań DNA w celach informacyjnych na własny osobisty użytek; Usługi z zakresu badań DNA nie mogą być wykorzystywane w związku z działalnością handlową ani badawczą, za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych lub zatwierdzonych na piśmie przez Spółkę. Niezgodne z prawem i/lub nieuprawnione korzystanie z Usług z zakresu badań DNA, w tym gromadzenie Wyników badań DNA i/lub Raportów z badań DNA, jest zakazane. Spółka zastrzega sobie prawo do ochrony i egzekwowania wszystkich praw powiązanych ze świadczonymi Usługami z zakresu badań DNA.

Prawa własności do treści

a. Nie rościmy sobie żadnych praw własności do próbek DNA, Wyników z badań DNA przeprowadzonych na ich podstawie, żadnych Wyników z badań DNA, które przekażą Państwo za pośrednictwem Uslug DNA ani do informacji genetyczno-genealogicznych oraz genetyczno-zdrowotnych zawartych w Raportach z badań DNA. Po przekazaniu Wyników badań DNA na Witrynę lub po wysłaniu Spółce próbki DNA Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do próbki DNA i powiązanych z nią Wyników badań DNA, jak również do informacji genetycznych znajdujących się w Raportach z badań DNA oraz prawo do wykorzystania Wyników swoich badań DNA i Raportów ze swoich badań DNA w dowolny wybrany przez siebie sposób. Przesyłając próbkę DNA i/lub Wyniki z badań DNA na Witrynę, Użytkownik niniejszym udziela spółce MyHeritage prawa do otrzymania, wykorzystania, modyfikowania, wyświetlania i tworzenia utworów pochodnych na podstawie próbek DNA, powiązanych z nimi Wyników z badań DNA oraz Raportów z badań DNA wyłącznie w ramach Usług z zakresu badań DNA w celach komercyjnych i niekomercyjnych oraz związanych z działalnością handlową Spółki MyHeritage (oraz jej następców prawnych i podmiotów powiązanych); ponadto Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo udzielić takiego prawa.

b. Usługi z zakresu badań DNA obejmują Wyniki z badań DNA i Raporty z badań DNA Użytkowników, członków i innych licencjodawców. Za wyjątkiem treści zamieszczonych przez Użytkownika w sposób wyraźnie dozwolony w ustawieniach prywatności Użytkownika, Użytkownik nie ma prawa kopiować, modyfikować, tłumaczyć, publikować, transmitować, przekazywać, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać, ani sprzedawać treści znajdującej się na Witrynie lub dostępnej za pośrednictwem Witryny i/lub Usług z zakresu badań DNA.

Próbki DNA i Wyniki badań DNA; Raporty z badań DNA

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za próbkę lub próbki DNA przesłane do MyHeritage oraz za Wyniki badań DNA przekazane w ramach Usług z zakresu badań DNA, za wszelkie materiały lub informacje, które przekaże Spółce, jej członkom, jak również za wszelkie kontakty z innymi użytkownikami. MyHeritage nie sprawuje kontroli ani nie udziela poparcia żadnym czynnościom wynikającym z Państwa uczestnictwa w Usługach DNA (DNA Services) i, w związku z tym, MyHeritage jednoznacznie wyłącza wszelką odpowiedzialność dotyczącą dowolnych czynności wynikających z Państwa uczestnictwa w Usługach DNA. Spółka nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień dotyczących Wyników badań DNA i Raportów z badań DNA, jak również odnośnie do rzetelności Witryny, Badań DNA lub Raportów z badań DNA, ich wiarygodności, kompleksowości, kompletności, jakości, aktualności, bezbłędności, kompatybilności, bezpieczeństwa ani przydatności do określonego celu.

Korzystając z Usług z zakresu badań DNA, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z Wyników z badań DNA oraz Raportów z badań DNA może powziąć informacje, które mogą wywołać w nim silną reakcję emocjonalną, jak również potencjalnie zmienić jego życie i poglądy na świat. Mogą Państwo odkryć rzeczy na swój temat, które są dla Państwa kłopotliwe albo które mogą pozostawać poza możliwością Państwa kontroli lub zmiany (np. fakt, że Państwa ojciec nie jest, w kontekście genetycznym, Państwa ojcem lub że Państwa pochodzenie jest inne, niż Państwo sądzili albo zaskakujące fakty dotyczące Państwa przodków) lub że dotyczy Państwa większe od przeciętnego prawdopodobieństwo wystąpienia nieuleczalnej przypadłości takiej jak choroba Alzheimera). Po uzyskaniu takich informacji, świadomość jest nieodwracalna. Nie powinni Państwo zakładać, że jakiekolwiek informacje, jakie będziemy mogli Państwu przekazać, zarówno obecnie lub po dokonaniu pewnych postępów w zakresie badań genetycznych, będą pożądane lub pozytywne. Informacje te mogą wywołać określone skutki społeczne, prawne lub finansowe.

Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usług z zakresu badań DNA oraz otrzymanie powiązanych z nimi Raportów z badań DNA może nieść ze sobą poważne konsekwencje nie tylko dla niego samego, ale również dla najbliższych i dalszych członków jego rodziny, ponieważ część ich DNA jest taka sama. Jeśli Użytkownik obawia się ewentualnych konsekwencji takich informacji, nie powinien korzystać z Usług z zakresu badań DNA.

Informacje genetyczne, które udostępniasz innym mogą zostać wykorzystane przeciwko Twoim interesom i dlatego należy być ostrożnym podczas udostępniania ich innym osobom. Nawet jeśli udostępniasz informacje genetyczne (takie jak Wyniki DNA i/lub Raporty zdrowotne DNA), które nie mają znaczenia lub które mają dziś ograniczone znaczenie, te informacje mogą nabrać większego znaczenia w przyszłości, gdy zostaną poczynione nowe odkrycia. W przyszłości spółki lub firmy ubezpieczeniowe mogą wymagać od Ciebie takich informacji. Ustawa o niedyskryminacji w zakresie informacji genetycznej (GINA) została podpisana w USA w 2008 r. i niektóre, ale nie wszystkie, stany i kraje mają prawa, które chronią osoby w związku z ich informacjami genetycznymi. Przed udostępnieniem komukolwiek swoich informacji genetycznych możesz skonsultować się z prawnikiem, aby poznać zakres ochrony prawnej takich informacji.

Jeśli wyeksportujesz swoje dane MyHeritage DNA Zdrowie i prześlesz je stronie trzeciej w celu analizy zdrowotnej, niektóre informacje genetyczne niezakomunikowane Ci przez MyHeritage mogą zostać ujawnione, które nie zostały zatwierdzone przez MyHeritage, za które MyHeritage nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ dane DNA dla niektórych wariantów mogą zawierać błędy. Eksportowanie danych DNA z MyHeritage, a następnie przesyłanie ich stronom trzecim jest dokonywane wyłącznie na Twoje własne ryzyko.

Więcej o Usługach zdrowotnych DNAMożesz korzystać z Usług zdrowotnych DNA tylko wtedy, gdy masz ukończone osiemnaście (18) lat.

Kwestionariusz zdrowotnyPrzed doręczeniem Raportów zdrowotnych DNA poprosimy Cię o historię zdrowia Twoją i Twojej rodziny poprzez kwestionariusz (Informacje o kwestionariuszu zdrowotnym i Kwestionariusz zdrowotny, odpowiednio). Informacje z kwestionariusza pozwolą nam ustalić, czy kwalifikujesz się do niektórych lub wszystkich Raportów zdrowotnych DNA (w rzadkich przypadkach można odmówić generacji i/lub wydania) oraz, czy przysługują Ci niektóre lub wszystkie Raporty zdrowotne DNA. Tego rodzaju informacje mogą nam również umożliwić na odpowiednie świadczenia i przekazywanie Ci Raportów zdrowotnych DNA. W tym celu musisz uzupełnić Kwestionariusz zdrowotny w całości.

Przed podaniem informacji o innych osobach musisz uzyskać odpowiednią zgodę od osoby, o której chcesz podać informacje w Informacji do kwestionariusza zdrowotnego. Twoje Informacje do kwestionariusza zdrowotnego będą przechowywane i wykorzystywane przez nas zgodnie z naszą Polityką prywatności. Nowe pytania i tematy mogą zostać dodane do Kwestionariusza zdrowotnego, jeśli nowe informacje są konieczne w celu aktualizacji Twoich Raportów zdrowotnych DNA lub w celu wygenerowania nowych raportów. W takim przypadku możemy Ci wysłać wiadomość e-mail. Możesz usuwać lub edytować swoje Informacje do kwestionariusza zdrowotnego, kontaktując się z Biurem obsługi klienta. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności.

Genetyka jest tylko częścią obrazuRaporty zdrowotne DNA dostarczają informacje o ryzyku genetycznym na podstawie oceny konkretnych wariantów genetycznych, ale nie obejmują całego profilu genetycznego. Raporty zdrowotne DNA nie wykrywają wszystkich wariantów genetycznych związanych z daną chorobą, a brak testowanego wariantu nie wyklucza obecności innych wariantów genetycznych, które mogą być związane z chorobą.

Ponadto w większości chorób geny, które znamy, są odpowiedzialne tylko za część ogólnego ryzyka. Inne czynniki, takie jak środowisko i styl życia, mogą wpływać na ryzyko rozwoju danej choroby i, w zależności od stanu zdrowia, mogą być ważniejszymi predyktorami. Jeśli Twoje dane wskazują, że nie jesteś narażony/-a na podwyższone ryzyko genetyczne choroby lub stanu zdrowia, nie należy czuć się bezpiecznie. Odwrotność również jest prawdą; jeśli Twoje dane wskazują, że jesteś narażony/-a na podwyższone ryzyko genetyczne choroby lub stanu zdrowia, nie oznacza to, że taka choroba lub stan zdrowia się rozwiną. Wszelkie ustalenia w Raportach zdrowotnych DNA powinny zostać potwierdzone i uzupełnione dodatkowymi medycznymi i klinicznymi badaniami oraz informacjami.

Nie polegaj wyłącznie na Raportach zdrowotnych DNAUsługi zdrowotne DNA nie mają na celu samodzielnego diagnozowania, zapobiegania lub leczenia choroby lub stanu zdrowia, informowania Cię o Twoim obecnym stanie zdrowia w przypadku braku informacji medycznych lub klinicznych lub wykorzystywania w celu podejmowania decyzji medycznych, w tym określania, czy należy przyjmować leki, czy nie oraz w jakich dawkach. Ponadto być może będziesz musiał/-a uzyskać dodatkowe usługi od swojego lekarza, terapeuty genetycznego lub innego świadczeniodawcy w celu uzyskania dokładniejszych wyników dotyczących stanu zdrowia lub chorób wskazanych w Twoich Raportach zdrowotnych DNA.

Usługi zdrowotne DNA nie oferują porad medycznych ani opieki i nie mają na celu stanowić praktyki medycznej przez MyHeritage ani w żaden inny sposób tworzyć relacji pacjent- świadczeniodawca między MyHeritage a Tobą. Usługi zdrowotne DNA są wykorzystywane wyłącznie do celów badawczych, informacyjnych i edukacyjnych. Wykorzystanie wszelkich informacji dostarczonych w ramach Usług zdrowotnych DNA (w tym informacji, za których pomocą możemy Cię zidentyfikować na podstawie Twoich Raportów zdrowotnych DNA i literatury naukowej lub badania) odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko. Nie należy traktować Raportów zdrowotnych DNA jako zamiennika wizyt u lekarza lub innego specjalisty, profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, porady lub leczenia przez lekarza lub innego świadczeniodawcę, który może postrzegać Twoje zdrowie w szerszym kontekście postępowania medycznego. Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub pytania wynikające z Twoich Raportów zdrowotnych DNA lub pytania dotyczące diagnozy, leczenia, łagodzenia lub zapobiegania chorobie lub stanowi zdrowia, lub osłabieniu lub statusu Twojego zdrowia i/lub w inny sposób Twojego zdrowia, należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub innym specjalistą.

Badania genetyczne nie są kompleksowe i stale są rozwijane

Należy zauważyć, że wiele odkryć genetycznych, które mogą pojawić się w Raporcie zdrowotnym DNA, nie są potwierdzone klinicznie, a wykorzystywana przez nas technologia (ta sama, z której korzysta społeczność naukowa) jak dotąd nie była szeroko stosowana w badaniach klinicznych. Ponadto ze względu na różnice techniczne w naszym urządzeniu testowym, niektóre Raporty zdrowotne DNA lub niektóre wariacje w określonym Raporcie zdrowotnym DNA mogą nie być dla Ciebie niedostępne. Przedstawione ryzyko dla wariantu może zostać obliczone na podstawie grup etnicznych, które nie pasują lub nie są istotne dla Twojego pochodzenia etnicznego, a zatem nie odzwierciedlają dokładnie ryzyka. W przyszłości społeczność naukowa może wykazać, że wcześniejsze badania były niekompletne lub niedokładne, a przyszłe badania naukowe mogą zmienić interpretację Twoich Wyników DNA. Wraz z rozwojem wiedzy naukowej nasze Raporty zdrowotne DNA mogą się zmienić i odzwierciedlać inne wyniki w przyszłości. Na przykład możemy zmienić zestaw wariacji, które uważamy za część Twoich predyspozycji genetycznych dla danego stanu zdrowia. Ponadto możemy przypisać różne wartości lub klasy tym wariacjom, więc warianty, które są teraz szkodliwe, będą w przyszłości sklasyfikowane jako łagodne i zmienią Twój Raport zdrowotny DNA. Kolejnym przykładem jest fakt, że możemy zmienić szacowany poziom ryzyka dla pewnej choroby. Możemy również dodać stany zdrowia lub choroby po otrzymaniu przez Ciebie Raportów zdrowotnych DNA, poza tymi stanami i chorobami, które zostały wymienione na stronach przed zakupem podczas zamawiania Raportów zdrowotnych DNA. Inne firmy oferujące test ryzyka genetycznego mogą wykrywać inne warianty genetyczne dla tej samej choroby, więc możesz uzyskać inne wyniki za pomocą testu przeprowadzonego przez inną firmę. Możemy także użyć innych narzędzi matematycznych i ram statycznych, aby ocenić obecność wariacji i/lub poziomu ryzyka. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Twoich Raportów zdrowotnych DNA na podstawie nowych informacji, danych lub odkryć naukowych. Zastrzegamy sobie również prawo do powiadamiania Cię, gdy Raport zdrowotny DNA się zmieni.

Niektóre osoby mogą odczuwać lęk przed uzyskaniem wyników dotyczących zdrowia genetycznego. To normalne. Jeśli odczuwasz lęk, porozmawiaj ze swoim lekarzem lub innym specjalistą przed dostarczeniem próbki DNA Usługom zdrowotnym DNA. Zachęcamy do rozmowy z terapeutą genetycznym, profesjonalistą ze specjalnym szkoleniem dotyczącym chorób genetycznych i/lub certyfikowanym genetykiem medycznym przed dostarczeniem próbki DNA Usługom zdrowotnym DNA, aby dowiedzieć się więcej i móc podjąć świadomą decyzję, czy badanie DNA jest dla Ciebie odpowiednie.

Należy pamiętać, że Wyniki DNA i/lub Raporty zdrowotne DNA, które chcesz udostępnić swojemu lekarzowi lub innemu świadczeniodawcy, mogą stać się częścią Twojej historii medycznej, a przez to stać się dostępne innym świadczeniodawcom i/lub firmom ubezpieczeniowym w przyszłości. Jeśli firma ubezpieczeniowa zapyta Cię, czy dowiedziałeś/-aś się o swoim stanie zdrowia poprzez informacje genetyczne i nie ujawnisz jej tych informacji, może zostać uznane to za oszustwo.

Chociaż nasze laboratorium jest licencjonowane w Teksasie jako laboratorium kliniczne, nie wszystkie jurysdykcje wymagają, aby nasze Usługi zdrowotne DNA podlegały licencji. Dlatego nie jesteśmy powszechnie licencjonowani przez wszystkie władze stanowe, federalne lub międzynarodowe do badań genetycznych prowadzonych w celach związanych ze zdrowiem i chorobami. Ponadto w pewnych jurysdykcjach nie oferujemy naszych Usług zdrowotnych DNA, ponieważ nie posiadamy wymaganych licencji.

Aby przetwarzać zamówienia od klientów mieszkających w USA, wymagamy skierowania od lekarza, aby przetworzyć i przekazać Raporty zdrowotne DNA klientom. Współpracujemy z niezależną siecią w pełni licencjonowanych, certyfikowanych lekarzy i terapeutów genetycznych, PWNHealth, LLC (www.pwnhealth.com) („PWNHealth”), aby zapewnić nadzór lekarza nad testem MyHeritage Test MyHeritage DNA Zdrowie. Do celów przeglądu oceny PWNHealth przez lekarza i terapeutę genetycznego Twoje dane osobowe, w tym Informacje do kwestionariusza osobowego, Wyniki DNA i Raporty zdrowotne DNA będą poufnie udostępniane PWNHealth. Opłata za usługę PWNHealth jest pobierana przez MyHeritage w imieniu PWNHealth i jest wliczona w całkowitą cenę Usług zdrowotnych DNA.

Test MyHeritage Test MyHeritage DNA Zdrowie nie został zatwierdzony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). FDA nie wymaga, aby ten test został oceniony przez FDA przed wprowadzeniem na rynek.

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić MyHeritage, jej podmioty zależne, pracowników, członków zarządu, pośredników, licencjobiorców, kierowników, podmioty powiązane oraz inne strony występujące w imieniu Spółki, jak również ich odpowiednich członków zarządu, przedstawicieli, wspólników i pracowników z odpowiedzialności z tytułu straty, odpowiedzialności prawnej, roszczeń lub żądań, w tym zasadnych honorariów prawników, zgłoszonych lub wynikających z korzystania lub dostępu do Usług z zakresu badań DNA przez Użytkownika i konsekwencji korzystania z nich.

Wykorzystanie danych

Członkowie lub osoby, które w innym trybie korzystają ze Strony internetowej i/lub Usług badań genealogicznych na podstawie DNA mogą korzystać z Raportów z badań genealogicznych na podstawie DNA innego członka tylko w zakresie dozwolonym w ramach ustawień prywatności takiego członka i ograniczonym wyłącznie do Raportów z badań genealogicznych na podstawie DNA oznaczonych jako dostępne dla innych członków. Jeśli pobiorą Państwo i/lub opublikują dowolne Wyniki z badań DNA i/lub Raporty z badań DNA na innej stronie internetowej lub w innej aplikacji albo wykorzystają je w innym trybie poza Usługami DNA [DNA Services], prosimy mieć na uwadze, że z Wyniki z badań DNA i/lub Raporty z badań DNA będą wykorzystywane zgodnie z warunkami i regulaminami takich innych stron i/lub aplikacji, a takie wykorzystanie odbywa się wyłącznie na Państwa własne ryzyko.

Ochrona prywatność i bezpieczeństwo

Szczegółowe informacje o naszych praktykach dotyczących prywatności można znaleźć w naszej [link url="https://www.myheritage.com/FP/Company/popup.php?p=privacy_policy" title="Polityce prywatności" target="blank"]

Ograniczenie odpowiedzialności

Nie uchybiając postanowieniom określonym w punkcie „Ograniczenie odpowiedzialności” poniżej (w paragrafie „Zastrzeżenie, ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności”), Usługi z zakresu badań DNA są świadczone z zakładów Spółki w USA. Spółka nie składa żadnych oświadczeń co do tego, że Usługi z zakresu badań DNA są odpowiednie lub dostępne w innych krajach. Użytkownicy uzyskujący dostęp lub korzystający z Usług z zakresu badań DNA w innych krajach, czynią to ze swojej własnej woli i ponoszą odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa.

Inne sekcje Witryny

Jako Członek Użytkownik może zamieszczać treść w innych sekcjach Witryny np. na forum pomocy. Użytkownik może również zamieszczać komentarze do treści zamieszczonych przez innych użytkowników. Spółka zastrzega sobie prawo usunięcia (za uprzedzeniem lub bez uprzedzenia oraz bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności prawnej, finansowej lub innego rodzaju) treści lub postu, które jej zdaniem według jej wyłącznego uznania stanowią naruszenie niniejszej Umowy.

Usługa sporządzania kopii zapasowej MyHeritage

MyHeritage oferuje opcjonalną usługę tworzenia kopii zapasowych za dodatkową opłatą abonamentową. Usługa sporządzania kopii zapasowych świadczona jest na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz dodatkowych warunkach określonych dla tej usługi.

Licencja na ograniczone korzystanie z Portalu

Użytkownik niniejszym otrzymuje licencję na korzystanie z Portalu i jego treści wyłącznie na własny użytek i na warunkach niniejszej Umowy („Licencja”). Portal nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego, a Licencja nie obejmuje użytku komercyjnego. Spółka zastrzega sobie prawo anulowania całości lub części Portalu w dowolnym momencie. Pobranie niektórych lub wszystkich funkcjonalności Portalu lub części ogólnodostępnych treści Portalu jest zakazane. Ponowna publikacja treści w formie internetowej lub innej w domenach publicznych jest zakazana. Naruszenie niniejszej Licencji może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem członkostwa Użytkownika i podjęciem działań prawnych w celu wydania postanowienia sądowego zakazującego określonego działania, zasądzenia odszkodowania i/lub zadośćuczynienia na zasadzie słuszności. Użytkownik może korzystać z Portalu i oprogramowania udostępnionego w ramach Portalu wyłącznie w trybie online; Użytkownik nie ma prawa pobierać, sporządzać kopii, ponownie wykorzystywać ani rozpowszechniać takiego oprogramowania za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w związku z takim oprogramowaniem udostępnionym w trybie offline i otrzymania odpowiedniej licencji na korzystanie z takiego oprogramowania.

Prawa autorskieZa wyjątkiem Usług z zakresu DNA określonych powyżej, zamieszczenie przez Użytkownika treści na Witrynie oznacza, że udziela on Spółce niewyłącznej licencji, wolnej od opłat licencyjnych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na hostowanie, kopiowanie, zamieszczanie i rozpowszechnianie takich treści.

Integracja MyHeritage z jej partnerami, w tym m.in. RootsMagic, Family Historian, Aldfaer i Coret Genealogie, nie obejmuje zamieszczania treści. Spółka nigdy nie wykorzystuje informacji przekazanych jej od swoich partnerów udostępniających oprogramowanie i witryny w innym celu niż wyszukanie zgodności treści i nigdy nie wyświetla takich informacji publicznie, nie sprzedaje ich ani nie udostępnia na podstawie licencji innym stronom. Spółka nie otrzymuje licencji na takie informacje i nie gromadzi takich informacji; są one usuwane automatycznie po wyszukaniu zgodności. Użytkownicy partnerów spółki mogą otrzymywać podobieństwa Smart Match (zgodności pomiędzy drzewami genealogicznymi) innych użytkowników; funkcja ta nie działa w obu kierunkach: użytkownicy Spółki nie otrzymają podobieństwa Smart Match z innymi użytkownikami naszych partnerów spółki nie będą mogli zobaczyć ich danych.

Cała treść zamieszczona na Witrynie, za wyjątkiem treści przekazanej przez użytkowników, Wyników badań DNA, próbek DNA oraz informacji genetycznych zawartych w Raportach z badań DNA, pozostanie własnością Spółki lub stron trzecich, które udzieliły Spółce ograniczonej licencji do takiej treści. Treści zamieszczone na stronach rodziny pozostają własnością osoby, która opracowała daną treść, pozostają pod kontrolą osoby zarządzającej stroną rodziny, na której zostały zamieszczone, oraz są obsługiwane przez Spółkę na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

Znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, logo i inne cechy umożliwiające zidentyfikowanie źródła treści gazet wyświetlanych na OldNews.com są własnością ich odpowiednich właścicieli, a ich użycie przez nas nie oznacza żadnego powiązania z tymi właścicielami ani ich wspierania.

MyHeritage jest chroniona prawem autorskim na mocy amerykańskich i izraelskich przepisów o prawach autorskich, konwencji międzynarodowych i innych obowiązujących przepisów o ochronie praw autorskich.

Użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować kodu aplikacji oprogramowania i aplikacji Spółki. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować, nie powodować, nie zezwalać ani nie upoważniać nikogo do modyfikowania, tworzenia utworów pochodnych, tłumaczenia, dokonywania inżynierii wstecznej, do kompilacji, dezasemblacji albo hakowania żadnych aplikacji udostępnianych przez Spółkę, udostępnianych do pobrania komponentów lub części.

Ustawa Digital Millennium Copyright Act („DMCA”)Zgodnie z naszą polityką reagujemy na zawiadomienia o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich, które spełniają obowiązujące wymogi określone w ustawie Digital Millennium Copyright Act z 1998 roku („DMCA”). Ustawa DMCA zapewnia środki zaradcze dla właścicieli praw autorskich, którzy mają podstawy sądzić, że ukazane w Internecie materiały naruszają ich prawa autorskie w świetle przepisów obowiązujących w USA. Aby dowiedzieć się więcej o ustawie DMCA, należy odwiedzić witrynę amerykańskiego urzędu ds. praw autorskich pod adresem [link url="https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf" title="https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf" target="blank"].

Jeśli Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub ich pośrednikiem oraz w dobrej wierze ma podstawy sądzić, że udostępniona w Witrynie zawartość narusza jego prawa autoskie, może zgodnie z wymogami ustawy DMCA przekazać stosowne zawiadomienie do wyznacznego przez nas agenta ds. praw autorskich, korzystając z poczty tradycyjnej: Copyright Agent for Notice, Attention: Legal Department, MyHeritage, PO Box 50, Terminal Park, Or Yehuda 6037606, Izrael, lub pocztą e-mail pod adres: copyright@myheritage.com.

Zawiadomienie musi spełniać aktualnie obowiązujące wymogi prawne określone w ustawie DMCA. Prosimy zawrzeć w zawiadomieniu następujące informacje:
• Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało przypuszczalnie naruszone na skutek udostępnienia określonych materiałów.
• Informacje identyfikujące chroniony prawem autorskim utwór, którego dotyczy naruszenie, lub w przypadku objęcia zawiadomioeniem wielu takich utworów zawartych w Witrynie, reprezentatywny wykaz takich utworów.
• Informacje identyfikujące materiały, które zgodnie z przypuszczeniem naruszają lub są przedmiotem aktywności naruszającej prawa autorskie oraz wymagają usunięcia lub do których dostęp należy zablokować, a także wystarczające informacje, które umożliwią MyHeritage zlokalizowanie materiałów (najlepszym sposobem jest podanie adresów URL, które pozwolą szybko zlokalizować zawartość).
• Wystarczające informacje, które umożliwią MyHeritage nawiązanie kontaktu ze stroną skarżącą, takie jak adres, numer telefonu oraz, o ile jest dostępny, adres poczty e-mail, pod którym można skontaktować się ze stroną skarżącą.
• Oświadczenie, w którym strona skarżąca potwierdza, że w dobrej wierze przypuszcza o wykorzystaniu materiałów w sposób nieautoryzowany przez właściciela praw autorskich, jego pośrednika lub na mocy obowiązującego prawa.
• Oświadczenie o tym, że informacje zawarte w zawiadomieniu są prawdziwe oraz, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że strona skarżąca jest upoważniona do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które przypuszczalnie zostało naruszone.

Jeśli Użytkownik nie ma pewności co do posiadania prawa do określonego utworu lub tego, czy zgłaszane udostępnienie materiału faktycznie narusza prawa autorskie, prosimy o konsultację z radcą prawnym lub innym prawnikiem, ponieważ MyHeritage nie może świadczyć porad prawnych. Należy pamiętać, że składanie nieuzasadnionych skarg na mocy ustawy DMCA zagrożone jest karą.

Marketing naszego SerwisuRejestrując się w Serwisie użytkownik zgadza się, że możemy używać jego danych kontaktowych, aby oferować mu produkty lub usługi MyHeritage, które mogą stanowić uzupełnienie produktów lub usług zamawianych u nas wcześniej przez użytkownika. Tego rodzaju oferty promocyjne mogą być składane poprzez e-mail, telefonicznie lub pocztą bezpośrednią.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać ofert marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie wypisać się, posługując się linkiem podanym w e-mailu lub ustawiając swoje preferencje poczty elektronicznej. Zob. sekcja dotycząca preferencji poczty elektronicznej w naszej [link url="https://www.myheritage.com/FP/Company/popup.php?p=privacy_policy" title="Polityce prywatności" target="blank"].

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać ofert marketingowych telefonicznie lub pocztą bezpośrednią, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres [mail url="privacy@myheritage.com" title="privacy@myheritage.com"] lub poprosić o to, rozmawiając z dowolnym przedstawicielem MyHeritage.

Opłaty i należnościAbonamenty

Oprócz podstawowego, bezpłatnego abonamentu korzystania z Witryny MyHeritage oferuje płatne abonamentowe: abonament strony rodzinnej Premium, abonament strony rodziny PremiumPlus, abonament danych oraz abonamentu kompletny.

Wszystkie abonamenty są przedłużane automatycznie, aby Użytkownik mógł korzystać usługi w sposób nieprzerwany. Oznacza to, że po zakupieniu abonamentu, będzie on automatycznie przedłużany, a opłaty będą naliczane w sposób określony przez Użytkownika przez okres korzystania z abonamentu, o ile Użytkownik nie zrezygnuje z abonamentu lub nie anuluje go w sposób określony w niniejszej Umowie.

Ze względu na przepisy amerykańskie płatne plany abonamentowe i opcje zakupów są obecnie niedostępne dla mieszkańców następujących państw: Iranu, Libii, Sudanu, Somalii, Korei Północnej, Libanu oraz Syrii.

Wszystkie przedmioty i artykuły zakupione od Spółki są dostarczane zgodnie z warunkami wysyłki. Oznacza to, że ryzyko utraty towaru oraz prawo własności do towaru przechodzi na Użytkownika w momencie przekazania ich przewoźnikowi.

1. Rezygnacja z przedłużenia abonamentu

Można zrezygnować z przedłużenia wszelkich swoich abonamentów poprzez zalogowanie się i korzystanie ze strony [link url="https://www.myheritage.com/FP/MyOrders.php" title="Moje zakupy" target="blank"], wybrać odpowiedni abonament, kliknąć w „Zobacz szczegóły”, a następnie w „Anuluj coroczne przedłużanie abonamentu” lub zadzwonić do MyHeritage pod numer +1-844-994-1888 (połączenie bezpłatne w Stanach Zjednoczonych; numery telefonu w innych państwach dostępne są na stronie [link url="https://www.myheritage.com/contact-myheritage" title="Kontakt" target="blank"]). Jeśli Użytkownik nie powiadomi Spółki przynajmniej jeden dzień przed zakończeniem bieżącego okresu abonamentu, że pragnie z niego zrezygnować, płatność zostanie pobrana, a abonament przedłużony.

2. Bezpłatny okres próbny

Opłata za bezpłatny okres próbny subskrypcji zostanie naliczona po zakończeniu tego okresu.
Użytkownik może w dowolnym momencie w okresie trwania bezpłatnego okresu próbnego zrezygnować z niego i nie ponosić z tego tytułu żadnych opłat. Aby zrezygnować z abonamentu, należy wejść na stronę [link url="https://www.myheritage.com/FP/MyOrders.php" title="Moje zakupy" target="blank"]. Na tej stronie należy wybrać "Abonament danych" lub "Kompletne abonamenty", wcisnąć "Przeglądaj dane szczegółowe", a następnie wybrać "Teraz wstrzymaj bezpłatną próbę" w zakresie wybranego abonamentu.

Aby rozpocząć bezpłatny okres próbny, wymagane będą dane dotyczące płatności. Podając szczegóły płatności i akceptując Regulamin, zgadzasz się, aby MyHeritage mógł automatycznie zacząć pobierać opłatę za płatną subskrypcję po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego cyklicznie, co roku. Posiadacze kart Visa zostaną powiadomieni e-mailem na 7 dni przed końcem bezpłatnego okresu próbnego.

3. Zasady zwrotu pieniędzy

MyHeritage ceni sobie zadowolenie swoich klientów i oferuje im trzydziestodniową (30-dniową) gwarancję zwrotu pieniędzy. Użytkownik, który nie jest zadowolony z zakupionego planu, może zażądać pełnego zwrotu pieniędzy. W tym celu należy skontaktować się z [mail url="support@myheritage.com" title="Biurem Obsługi Klienta"] w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu subskrypcji.
Gwarancja zwrotu pieniędzy dotyczy abonamentu MyHeritage (Premium, PremiumPlus, abonamentu danych lub abonamentu kompletnego), a nie wysłanych produktów (np. zestawów do badań DNA MyHeritage).
Środki zostaną zwrócone na kartę kredytową, przy pomocy której został dokonany dany zakup. Po dokonaniu zwrotu, może upłynąć kilka dni roboczych, zanim środki pojawią się na koncie Użytkownika.

4. Ceny podlegające zmianom

MyHeritage może każdorazowo zmieniać swoje ceny. Aktualne ceny znajdują się na cennik. Ceny mogą podlegać dodatkowemu opodatkowaniu i opłatom celnym, w zależności od kraju użytkownika.

Po każdej płatności MyHeritage prześle użytkownikowi e-mail ze szczegółami zakupu oraz pobranej kwoty.

5. Odnowienie długoterminowej subskrypcji w promocyjnej cenie

​Subskrypcje wykupione z gwarancją promocyjnej ceny („Subskrypcje w promocyjnej cenie”) zostaną odnowione w tej samej cenie, która obowiązywała przy pierwotnym zakupie. Zmiany cen subskrypcji nie będą dotyczyćcenyodnowieniasubskrypcjiw promocyjnej cenie. Użytkownik, któryposiada subskrypcjew promocyjnejcenie,będzie przez cały okres jej obowiązywaniauprawniony do takiej samej promocyjnej ceny przy każdorazowym, corocznym odnowieniu subskrypcji. W przypadku rezygnacji z odnowienia subskrypcji w promocyjnej cenie (co będzie skutkować jej wygaśnięciem) nie ma gwarancji, że Użytkownik będzie mógł ją wykupić w przyszłości po tej samej cenie.

Opłaty za Usługi z zakresu badań DNA

Jeśli Użytkownik nie zarejestrował się jeszcze na Portalu MyHeritage, będzie musiał dokonać rejestracji, kiedy złoży zamówienie na zestaw do badania DNA. Rejestracja jest bezpłatna. Użytkownik musi zachować swój login, aby otrzymać z Wyniki swoich badań DNA oraz Raporty z badań DNA na Witrynie.

1. Wymiana zestawów do badań DNA

W przypadku wystąpienia następujących sytuacji Użytkownik powinien skontaktować się ze Spółką, korzystając z danych kontaktowych podanych w części „Kontakt” poniżej, a Spółka prześle Użytkownikowi bezpłatnie nowy zestaw do badań DNA na adres znajdujący się w jej dokumentacji w momencie zakupu:
[ul][li]Użytkownik nie otrzymał zestawu do badania DNA wysłanego na podany adres wysyłki w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu.
[li]Zestaw do badania DNA nie dotarł do laboratorium Spółki w terminie trzydziestu (30) dni od daty wysłania go przez Użytkownika.
[li]Użytkownik otrzymał zniszczony zestaw do badania DNA.[/ul]

2. Anulowanie zamówienia i zwrot pieniędzy

Jeśli Użytkownik zdecyduje się anulować zamówienie zestawu do badania DNA, zanim próbka DNA zostanie dostarczona do laboratorium Spółki, ma prawo do pełnego zwrotu pieniędzy. Aby anulować zamówienie i zażądać zwrotu pieniędzy, Użytkownik musi skontaktować się ze Spółką na dane kontaktowe podane z części „Kontakt” poniżej. Zwrot obejmie koszt zestawu do testowania DNA, ale nie pokryje kosztów wysyłki, opłat celnych ani podatków importowych. Środki zostaną zwrócone na kartę kredytową, przy pomocy której został dokonany dany zakup. Zaksięgowanie środków na rachunku może trochę potrwać.

Zwrot pieniędzy nie dotyczy zestawów do badań DNA, które są już przetwarzane przez laboratorium Spółki lub których przetwarzanie zostało już zakończone. Po przesłaniu próbki DNA do laboratorium Spółki i jej rejestracji, zwrot pieniędzy za zestaw do badania DNA jest niemożliwy.

Należy pamiętać, że niektóre procedury badawcze mogą z wielu różnych powodów być opóźnione. Czas badania może być różny w zależności od ilości zleceń i jakości próbki biologicznej. Podane terminy otrzymania wyników są zatem szacunkowe, a nie gwarantowane.

3. Powtórzenie badań DNA po nieudanej obróbce przez Laboratorium

Laboratorium może nie być w stanie przeprowadzić obróbki Państwa próbki, a proces prowadzony w laboratorium może doprowadzić do uzyskania błędów. Jeśli badanie Państwa próbki DNA nie powiedzie się, prześlemy Państwu nowy zestaw do badań DNA bez dodatkowych kosztów tak, aby mogli Państwo przekazać nam nową próbkę DNA do badań. Zestaw do badania DNA zostanie przesłany na ten sam adres, który posiadamy w ewidencji w momencie dokonania zakupu. Pomimo utrzymywania przez nas wysokich standardów, niewielki ułamek danych wygenerowanych w procesie laboratoryjnym może okazać się niemożliwy do interpretacji albo niepoprawny („Błędy laboratoryjne”). Z uwagi na fakt posiadania świadomości o takiej możliwości z wyprzedzeniem, użytkownicy nie są uprawnieni do zwrotu kosztów w przypadku wystąpienia takich Błędów laboratoryjnych.

4. Możliwość zmiany cen

MyHeritage może w dowolnym momencie zmienić ceny.

Zastrzeżenie, ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialnościZastrzeżenie odpowiedzialności

a. W największym stopniu dozwolonym przez prawo MyHeritage, jej członkowie zarządu, pośrednicy, przedstawiciele, pracownicy, licencjodawcy i podmioty powiązane nie będą w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niedokładne informacje związane z Portalem, bez względu na to, czy winę za to ponoszą inni użytkownicy Witryny, członkowie, reklamodawcy Spółki, jej partnerzy, sprzęt lub programowanie powiązane z działaniem Witryny lub Usług lub na nich wykorzystywane. MyHeritage nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje Wyników badań DNA i/lub Raportów z badań DNA, bez względu na to, czy są one prawidłowe.

b. MyHeritage oraz jej licencjodawcy i podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie członka lub innego użytkownika Witryny w Internecie lub poza nim. W największym stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo Spółka nie będzie w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności za stratę lub szkodę (w tym utratę danych, informacji, obrażenia ciała lub śmierć) lub skutki utraty prywatności wynikające z korzystania z Witryny lub Portalu przez jakąkolwiek osobę, informacje zamieszczone na Witrynie lub przekazane członkom lub innym użytkownikom Witryny, zarówno w Internecie i poza nim.

c. Informacje, produkty i usługi dostępne na Portalu i Witrynie mogą zawierać nieścisłości lub omyłki pisarskie. Do informacji tam zawartych są okresowo wprowadzane zmiany.

d. MyHeritage nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, zakłócenia, usunięcia, wady, opóźnienie działania lub transmisji, awarie linii komunikacyjnych, kradzież, zniszczenie, nieuprawniony dostęp, zmianę komunikacji pomiędzy użytkownikami lub członkami, problemy lub awarie techniczne sieci lub linii telefonicznych, komputerowych systemów internetowych, serwerów lub usługodawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarie poczty elektronicznej lub graczy spowodowane problemami technicznymi, przeciążenie sieci internetowej lub inne witryny, lub wystąpienie kilku z tych problemów jednocześnie. MyHeritage i jego podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub niszczenie sprzętu komputerowego należącego do użytkownika Witryny, członka lub innej osoby powiązanej z Witryną lub wynikających z użytkowania Witryny, przeglądania, grania lub pobierania materiałów na Witrynie lub z Witryny w iny sposób związane z Portalem.

e. OldNews.com oferuje zarchiwizowane gazety do badań historycznych. Ponieważ gazety wraz z zawartymi w nich zdjęciami i artykułami („Treści gazet”) zostały zebrane z całego świata i z różnych okresów. Treści gazet mogą zawierać informacje, które użytkownik może uznać za seksistowskie, pornograficzne, nieprzyzwoite, wulgarne, niepokojące, rasistowskie, wprowadzające w błąd, nieuczciwe lub w inny sposób obraźliwe. MyHeritage nie popiera żadnych takich Treści gazet i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie Treści gazet. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z witryny OldNews.com na własne ryzyko. Użytkownik rozumie akceptuje, że MyHeritage nie udziela żadnej gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, aktualności, kompletności, wiarygodności lub przydatności Treści gazety.

f. Portal i Witryna są udostępniane w formie, w jakiej są, i zależnie od dostępności i za wyjątkiem przypadków zakazanych przez obowiązujące prawo MyHeritage wyraźnie wyłącza wszelkie wyraźne lub dorozumiane rękojmie, gwarancje przydatności do określonego celu, gwarancje własności i nienaruszania praw oraz gwarancje satysfakcjonującej jakości, jak również gwarancje dostępności Witryny w określonym miejscu lub w czasie, jej nieprzerwanego lub bezpiecznego działania, poprawy błędów lub wad, lub gwarancję tego, że Portal jest wolny od wirusów i innych szkodliwych elementów. Spółka nie gwarantuje żadnych konkretnych rezultatów płynących z korzystania z Portalu. Portal może zawierać łącza do witryn stron trzecich, które nie znajdują się w posiadaniu ani nie są kontrolowane Spółkę. Spółka nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treść, zasady funkcjonowania lub praktyki stosowane na witrynach stron trzecich. Użytkownik wyraźnie zwalnia Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez siebie z witryn lub usług zewnętrznych operatorów. Nie udzielamy gwarancji, potwierdzenia, nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za żaden konkretny bieg wydarzeń, zasoby, badania, lekarza ani inny personel służby zdrowia, leki, środki biologiczne, urządzenia medyczne czy inne procedury lub opinie ani za żaden produkt lub usługę reklamowane albo oferowane przez osobę trzecią za pośrednictwem Usługi albo dowolnej strony internetowej połączonej hiperlinkiem ani eksponowanych na jakichkolwiek banerach lub innych materiałach reklamowych, które mogą być wymieniane na Stronie Internetowej. Spółka nie będzie stroną żadnej transakcji zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a zewnętrznymi usługodawcami produktów lub usług ani nie będzie mógł monitorować takich transakcji. Spółka i zewnętrzni dostawcy nie składają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności, wiarygodności lub dokładności treści podanych przez Witrynę w jakimkolwiek celu. Spółka ani zewnętrzni usługodawcy nie będą w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, retorsyjne, specjalne ani innego rodzaju szkody, w tym bez ograniczeń z tytułu utraty zysków, utraty danych lub innego rodzaju szkody na podstawie umowy, deliktu, prawa słuszności lub na innej podstawie prawnej, nawet jeśli Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody.

g. MyHeritage może, ale nie musi, zapoznać się z Wynikami badań DNA i Raportami z badań DNA, zweryfikować je, sprawdzić, usunąć lub edytować.

Ograniczenie odpowiedzialności

MyHeritage (lub jej usługodawcy) nie będą w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika lub strony trzeciej z tytułu szkody pośredniej, wynikowej, retorsyjnej, ubocznej, specjalnej lub skutkującej przyznaniem nawiązki, w tym szkód wynikających z korzystania lub niemożliwości korzystania przez Użytkownika z Portalu lub jego części, nawet jeśli Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy odpowiedzialność Spółki (lub jej usługodawców) wobec Użytkownika lub strony trzeciej z dowolnego tytułu i bez względu na formę pozwu będzie zawsze ograniczona do wysokości opłaty uiszczonej Spółce przez Użytkownika z tytułu korzystania z Portalu w okresie członkostwa. Spółka nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z (i) błędów, pomyłek lub niedokładności treści; (ii) obrażeń ciała lub szkód majątkowych dowolnego rodzaju wynikających z uzyskania przez Użytkownika dostępu do Portalu i korzystania z niego; (iii) nieuprawnionego dostępu do serwerów Spółki i/lub informacji na nich zamieszczonych lub korzystania z takich serwerów i informacji; (iv) zakłóceń lub przerw w transmisji danych na Portal lub z Portalu; (v) robaków, wirusów, koni trojańskich i tym podobnych, które mogą być przekazywane na Portalu lub za pośrednictwem Portalu; i/lub (vi) straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesionej w wyniku korzystania przez Użytkownika z Portalu bez względu na to, czy wynika ona z gwarancji, umowy, deliktu lub innej podstawy prawnej. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności będzie miało zastosowanie w największym stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo danej jurysdykcji.

Ponieważ w niektórych państwach lub stanach wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe jest zabronione, to ograniczenie może częściowo nie mieć zastosowania do Użytkownika. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST NIEZADOWOLONY Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PORTALU LUB WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, JEDYNYM PRZYSŁUGUJĄCYM MU ŚRODKIEM OCHRONY PRAWNEJ JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PORTALU.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić MyHeritage, jej podmioty zależne, pracowników, członków zarządu, pośredników, licencjobiorców, kierowników, podmioty powiązane oraz inne strony występujące w imieniu Spółki, jak również ich odpowiednich członków zarządu, przedstawicieli, wspólników i pracowników z odpowiedzialności z tytułu straty, odpowiedzialności prawnej, roszczeń lub żądań, w tym zasadnych honorariów prawników, zgłoszonych lub wynikających z korzystania z Portalu przez Użytkownika lub dostępu Użytkownika do Portalu, naruszenie przez niego niniejszej Umowy i/lub niedotrzymania swoich oświadczeń i zapewnień określonych powyżej i/lub w sytuacji, gdy informacje zamieszczone przez Użytkownika na Witrynie lub w inny sposób przekazane Spółce lub za pośrednictwem Portalu skutkować będą odpowiedzialnością prawną Spółki wobec strony trzeciej.

Przedawnienie roszczeń z tytułu Usług z zakresu badań DNA

Użytkownik uznaje, że bez względu na odmienne postanowienia przepisów prawa lub ustawy (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) wszelkie roszczenia lub pozwy wynikające z korzystania z Usług z zakresu badań DNA lub niniejszego paragrafu lub z nimi związane muszą być zostać wniesione w terminie jednego (1) roku od momentu wystąpienia takiego roszczenia lub pozwu, a po tym terminie ulegają przedawnieniu.

Dodatkowe warunki dla Członków Portalu1. Rejestracja i bezpieczeństwo

A. W ramach procesu rejestracji Użytkownik musi podać swój adres e-mail, i nazwisko oraz wybrać hasło. Na potrzeby rejestracji Użytkownik musi podać prawdziwe, kompletne, rzetelne i aktualne dane. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi naruszenie niniejszej Umowy. Użytkownik rozumie, że nie może (i) wybrać lub użyć nazwiska lub adresu e-mail innej osoby z zamiarem podszycia się pod tę osobę; (ii) używać nazwiska lub adresu e-mail innej osoby bez jej upoważnienia; (iii) podać nieprawdziwego roku urodzenia lub nieprawdziwą datę swojego urodzenia; ani (iv) użyć nazwiska lub adresu e-mail, który Spółka uzna za niewłaściwe lub obraźliwe.

B. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik musi mieć ukończone 13 lat, chyba że prawo w kraju, w którym mieszka lub z którego pobiera dostęp do Serwisu stanowi inaczej (więcej informacji znajduje się w części „Nieletni użytkownicy” poniżej). Zarejestrowanie się i logowanie na Stronie internetowej uznawane jest za potwierdzenie, że Użytkownik jest powyżej Minimalnego wieku. Użytkownik, który jest powyżej Minimalnego wieku, ale nie ukończył 18 lat, zostanie poproszony o przedstawienie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu (więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Osoby małoletnie” poniżej).

C. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z Witryny i działalność na Witrynie prowadzoną za pośrednictwem jego hasła oraz za utrzymanie go w tajemnicy. Spółka nigdy nie będzie prosić Użytkownika o podanie hasła Użytkownika jej przedstawicielom. Przekazywanie swojego hasła innym osobom w celu uzyskania dostępu do Witryny jest wyraźnie zabronione i stanowi naruszenie niniejszej Umowy. Użytkownik zobowiązuje się powiadomić Spółkę pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres [mail url="privacy@myheritage.com" title="privacy@myheritage.com"] o wszelkich znanych lub podejrzewanych przypadkach nieuprawnionego wykorzystania członkostwa Użytkownika lub o znanych lub podejrzewanych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa. Wszelkie nadużycia lub działania o charakterze przestępczym lub niezgodne z prawem mogą stanowić podstawę do wypowiedzenia członkostwa według uznania Spółki, a Użytkownik może zostać zgłoszony do odpowiednich organów ścigania.

2. Zmiany niniejszej Umowy i Portalu

Spółka zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania niniejszej Umowy i Portalu w dowolnym momencie. Informacje o zmianie Portalu zostaną zamieszczone na Witrynie. Jeśli Użytkownik nie akceptuje jakiejkolwiek części niniejszej Umowy lub poprawki do niniejszej Umowy o korzystanie z Portalu lub jeśli taka poprawka spowoduje, że Użytkownik nie może dochować zgodności z niniejszą Umową, powinien zaprzestać korzystania z Portalu. Dalsze korzystanie z Portalu obecnie lub po wprowadzeniu zmian do niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik zaakceptował te zmiany i się na nie zgadza. Z tego względu ważne jest, aby regularnie sprawdzać aktualną dostępną wersję Umowy i być na bieżąco informowanym o zmianach.

W przypadku zmiany istotnych postanowień niniejszej Umowy obok łącza „Regulamin” przekierowującego do niniejszej Umowy, w stopce Portalu zostanie wyraźnie umieszczona informacja w brzmieniu: „Zaktualizowana”. Informacja o treści „Zaktualizowana” zostanie usunięta po 30 dniach lub kiedy Użytkownik wejdzie na stronę ze zaktualizowanym Regulaminem, w zależności od tego, który z tych terminów przypadnie wcześniej.

3. Nieletni użytkownicy

Za wyjątkiem Usług z zakresu badań DNA (patrz pkt „Prawo do korzystania z Usług z zakresu badań DNA” w paragrafie „Usługi z zakresu badań DNA” powyżej) Użytkownik, który pragnie założyć konto na MyHeritage, musi mieć ukończone 13 lat, ale w niektórych jurysdykcjach minimalna granica wieku jest wyższa („Minimalny wiek”).

Zgodnie z prawem obowiązującym w Hiszpanii, Izraelu, Kanadzie i Korei Południowej wymagamy, aby osoby tam mieszkające miały ukończone 14 lat przed założeniem konta i korzystaniem z Serwisu, a w Kalifornii osoby te muszą mieć ukończone co najmniej 16 lat (z wyjątkiem Usług DNA, gdzie minimalny wiek zawsze wynosi 18 lat). Podanie nieprawdziwych informacji w celu założenia konta jest zawsze naruszeniem warunków niniejszej Umowy. Dotyczy to również kont zarejestrowanych w imieniu dzieci poniżej poniżej Minimalnego wieku przez osoby starsze. Jeśli nieletnie dziecko użytkownika (tj. dziecko poniżej Minimalnego wieku) założyło konto na MyHeritage, użytkownik może pokazać dziecku, jak usunąć konto. Należy zalogować się do konta, wybrać z menu, w prawnym górnym rogu ekranu, „Ustawienia konta”, a następnie kliknąć w „Usuń moje konto”. W celu zgłoszenia konta zarejestrowanego na nieletnie dziecko, należy przesłać szczegółowe informacje na adres: [mail url="privacy@myheritage.com" title="privacy@myheritage.com"]. Niezwłocznie usuniemy konto każdego dziecka poniżej Minimalnego wieku, które zostanie nam zgłoszone.

4. Osoby małoletnie

Z wyjątkiem Usług DNA (patrz podrozdział „Uprawnienia” w części „Usługi DNA”), jeżeli użytkownik jest powyżej Minimalnego wieku, ale nie ukończył 18 lat, może korzystać z Serwisu pod warunkiem, że uzyska zgodę rodzica lub opiekuna („Zgoda”). Osobom małoletnim nie wolno jest korzystać z Portalu bez takiej Zgody, dopóki nie ukończą 18 lat.

W niektórych państwach może pojawiać się specjalny obowiązkowy formularz zgody dla rodzica lub opiekuna, gdy użytkownik uznany za osobę małoletnią rejestruje się lub loguje do Serwisu. W formularzu zgody rodzic lub opiekun zobowiązany jest do wpisania swojego pełnego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, a także zaznaczenia pól z deklaracją o byciu rodzicem lub opiekunem osoby niepełnoletniej, zaakceptowania niniejszej Umowy oraz polityki prywatności Serwisu oraz wzięcia odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez małoletniego. Jeśli pojawi się formularz zgody, korzystanie z Portalu jest niemożliwie, dopóki formularz ten nie zostanie wypełniony. Jeśli użytkownik nie jest osobą małoletnią, może złożyć takie oświadczenie w formularzu i wprowadzić poprawny rok urodzenia. Po wypełnieniu i złożeniu formularza zgody Portal przetworzy informacje ze Zgody, ale nie będzie dalej wykorzystywał danych rodzica lub opiekuna podanych w formularzu.

Spory i prawo właściweNiniejsza Umowa i spory dotyczące Portalu podlegają wykładni prawa Państwa Izrael, bez względu na normy kolizyjne w nich zawarte. Użytkownik uznaje, że wszelkie postępowania prawne dotyczące zawarcia, wykonania i/lub egzekwowania niniejszej Umowy rozpatrywane będą wyłącznie przez sądy w Tel Awiwie w Izraelu. Użytkownik przyjmuje, że Portal będzie uznany za pasywny i nie daje Użytkownikowi prawa do jurysdykcji osobowej nad MyHeritage, oprócz jurysdykcji szczegółowej lub ogólnej, w innych państwach poza Izraelem. Gdyby okazało się (co jest jednak mało prawdopodobne), że Spółka nie będzie w stanie rozwiązać sporu z Użytkownikiem polubownie, wszystkie roszczenia muszą być wniesione wyłącznie w swoim własnym imieniu, a nie jako powód lub uczestnik sporu zbiorowego w dorozumianym pozwie zbiorowym. Użytkownik uznaje, że zawierając niniejszą Umowę, Użytkownik oraz Spółka zrzekają się prawa do uczestnictwa w pozwie zbiorowym.

Całość UmowyNiniejsza Umowa razem z Polityką prywatności, Świadoma zgoda DNA („Zgoda na badania) i innymi informacjami prawnymi lub warunkami opublikowanymi przez MyHeritage na Witrynie będzie stanowić całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a MyHeritage w odniesieniu do Witryny i Portalu. Nieskorzystanie lub niewykonanie przez Spółkę któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy i/lub Świadomej zgody nie oznacza zrzeczenia się przez nią prawa do skorzystania z takiego prawa lub postanowienia lub ich wykonania. Tytuły paragrafów niniejszej Umowy mają charakter jedynie informacyjny i nie mają skutku prawnego ani umownego. Niniejsza Umowa i/lub Świadoma zgoda są skuteczne w największym zakresie dozwolonym przez prawo. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy i/lub Świadomej zgody okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, zostanie ono uznane za wyłączone z niniejszej Umowy i/lub Świadomej zgody i nie będzie miało wpływu na ważność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień. Użytkownik nie ma prawa przenosić ani cedować niniejszej Umowy ani praw i licencji przyznanych na jej mocy, ale Spółka ma do tego nieograniczone prawo. Każda taka próba przeniesienia lub cesji z naruszeniem niniejszej Umowy będzie nieważna.

KontaktWszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Umowy, Witryny, Portalu lub kwestii z nimi związanych można kierować do Spółki na piśmie na adres podany poniżej lub zapoznać się z sekcją [link url="https://www.myheritage.pl/help-center" title="Centrum pomocy" target="blank"].

Biuro Obsługi Klienta
MyHeritage Ltd.
PO Box 50, Terminal Park, Or Yehuda 6037606, Israel
[link url="https://www.myheritage.com" title="https://www.myheritage.com" target="blank"]

Akt o usługach cyfrowych

Na potrzeby art. 24 ust. 2 europejskiego aktu o usługach cyfrowych (ang. Digital Services Act, DSA) stwierdzamy, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy średnia miesięczna liczba aktywnych odbiorców naszej usługi w Unii Europejskiej wynosiła kilka milionów. Liczba ta jest znacznie niższa niż próg średnio 45 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie wymagany do zaklasyfikowania usługi jako „bardzo dużej platformy internetowej” (ang. very large online platform, VLOP) zgodnie z art. 24 ust. 2 aktu DSA.

Firma MyHeritage mianowała Evgeny'ego Inberga swoim przedstawicielem na Unię Europejską w sprawach dotyczących aktu o usługach cyfrowych (DSA). Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail [link url="mailto:eurepresentative@myheritage.com" title="eurepresentative@myheritage.com" target="blank"]