Pakiet MyHeritage DNA Health+Ancestry
Tylko$99‎
$199‎
+ shipping

Raporty Nosicielstwa Genetycznego

Zyskaj informacje zdrowotne dotyczące następującej liczby chorób genetycznych: 36, w tym następującą liczbę raportów nosicielstwa genetycznego: 18

Tylko$99‎
$199‎
+ shipping

Jakie informacje zawierają Raporty Nosicielstwa Genetycznego?

Twoje Raporty Nosicielstwa Genetycznego będą zawierały informację, czy jesteś nosicielem konkretnych chorób genetycznych. Jeśli wraz z partnerem/partnerką jesteście nosicielami tej samej choroby genetycznej, oznacza to, że Twoje dzieci są narażone na jej wystąpienie. Na etapie planowania rodziny zaleca się wykonanie badania genetycznego, aby poznać ryzyko, jeśli wraz z partnerem jesteście nosicielami danego zaburzenia genetycznego.

Uzyskaj Raporty Nosicielstwa Genetycznego dla następującej liczby chorób genetycznych: 18
 • Cystic fibrosis
 • Choroba Taya-Sachsa
 • Fanconi Anemia
 • Familial Dysautonomia
 • Sickle Cell Anemia
 • Gaucher Disease
 • Niedosłuch izolowany bez innych współwystępujących objawów
 • Niemann-Pick Disease
Próbka

Status nosiciela oraz planowanie rodziny

When two people who are carriers for the same genetic condition have a child, there is a 25% chance that the child will inherit a variant associated with increased risk from both parents and develop the condition. Half of the time, the child will inherit just one copy of the variant and will also be a carrier. Individuals who are carriers who plan to have children may wish to consult a genetic counselor or other healthcare provider prior to conceiving to discuss risk management. Close biological relatives of individuals who are carriers may also want to consider carrier testing.

Jesteś w dobrych rękach
Your test includes independent physician oversight. A questionnaire about your health history is required before taking the test. Your answers will be confidentially reviewed by a physician. After your results are generated, your reports will be reviewed by the clinical team from PWNHealth, who will determine whether genetic counseling is advised. If genetic counseling is recommended, it is included as part of the PWNHealth services.
Nasza technologia i standardy

Do analizy DNA wykorzystujemy zaawansowaną technologię – indywidualnie zaprojektowany chip formatu Global Screening Array, mający setki tysięcy strategicznie dobranych sond do wyłapywania największej liczby wariacji genetycznych. Nowy chip zapewnia nam elastyczność w dodawaniu raportów dla większej liczby chorób genetycznych, bez konieczności pobierania nowej próbki DNA w przyszłości.

Prywatność

Your privacy and the security of your data is our top priority. DNA analysis is done in a CLIA-certified, CAP-accredited lab in the U.S. to ensure your data is processed and stored securely and professionally. DNA data is protected by multiple layers of encryption and stored on secure servers.

GINA (The Genetic Information Nondiscrimination Act) chroni przed dyskryminacją ze strony pracodawców i dostawców usług zdrowotnych na podstawie informacji genetycznych.
 • Jesteś właścicielem danych i możesz je trwale usunąć w każdej chwili.
 • We will never share your data with any third parties without your explicit consent. Twoje raporty zostaną udostępnione PWNHealth w celu umożliwiania lekarzowi nadzoru nad badaniem.
 • Jesteśmy jedyną firmą badającą DNA konsumentów, która zobowiązała się, że w żadnych okolicznościach nie udostępni danych firmom ubezpieczeniowym.
Reminders

Raporty zdrowia nie stwierdzają, czy dana choroba występuje lub wystąpi u Ciebie lub czy przekażesz je dzieciom.

Raporty te nie obejmują każdego wariantu ani każdej choroby genetycznej. W związku z tym nadal może istnieć ryzyko bycia nosicielem nawet jeśli nie wykryto żadnych wariantów związanych ze zwiększonym ryzykiem.

W przypadku wystąpienia w wywiadzie indywidualnym lub rodzinnym jednej z chorób genetycznych wskazanych poniżej, zaleca się konsultację z lekarzem w celu omówienia kompleksowych badań przesiewowych.