Pakiet MyHeritage DNA Health
Tylko$99‎
$199‎
+ koszty wysyłki

Bieżąca lista chorób genetycznych oraz genów

Twoje raporty predyspozycji zdrowotnych będą obejmowały:
Raporty Ryzyka Genetycznego i Nosicielstwa Genetycznego (42)Raporty poligenowego ryzyka wystąpienia choroby serca, raka piersi oraz cukrzycy typu 2 są dostępne dla osób o pochodzeniu głównie europejskim)Raport ryzyka dla 103 wariantów genów BRCA1/BRCA2
Pracujemy nad dodaniem raportów dla większej liczby chorób genetycznych w nadchodzących kilku miesiącach.
Pakiet MyHeritage DNA Health
Tylko$99‎
$199‎
+ koszty wysyłki

5 Raporty ryzyka poligenowego

Choroba genetyczna
Geny
Liczba wariantów

 • Rak piersi u kobiet
  Poligenowy
  Wiele
 • Choroba serca
  Poligenowy
  Wiele
 • Wysokie ciśnienie tętnicze krwi
  Poligenowy
  Wiele
 • Otyłość i wysoki BMI
  Poligenowy
  Wiele
 • Cukrzyca typu 2
  Poligenowy
  Wiele

14 Raporty Ryzyka Monogenowego

Choroba genetyczna
Geny
Liczba wariantów

 • Celiakia
  HLA-DQA1, HLA-DQB1
  2
 • Choroba Crohna
  NOD2
  2
 • Dziedziczne nowotwory BRCA
  BRCA1, BRCA2
  103
 • Hemochromatoza wrodzona
  HFE
  2
 • Niedobór alfa1-antytrypsyny
  SERPINA1
  2
 • Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
  G6PD
  2
 • Podatność na hipertermię złośliwą
  RYR1
  1
 • Podatność na zakażenie wirusem HIV-1
  CCR5
  1
 • Późny atak choroby Alzheimera
  APOE
  2
 • Późny atak choroby Parkinsona
  GBA, LRRK2
  2
 • Rak jelita grubego związany z MUTYH
  MUTYH
  4
 • Trombofilia dziedziczna
  F2, F5, PROC, PROS1
  4

23 Raport Nosicielstwa Genetycznego

Choroba genetyczna
Geny
Liczba wariantów

 • Zespół ataksja-teleangiektazja
  ATM
  2
 • Zespół Bardeta-Biedla 2
  BBS2
  2
 • Wrodzona małopłytkowość amegakariocytowa (CAMT)
  MPL
  1
 • Choroba Canavan
  ASPA
  3
 • Mukowiscydoza
  CFTR
  20
 • Rodzinna dysautonomia
  IKBKAP
  1
 • Rodzinna gorączka śródziemnomorska (FMF)
  MEFV
  7
 • Niedokrwistość Fanconiego 
  FANCC
  4
 • Choroba Gauchera
  GBA
  2
 • Choroba spichrzeniowa glikogenu typu 1A
  G6PC
  5
 • Zespół GRACILE
  BCS1L
  1
 • Wrodzona nietolerancja fruktozy
  ALDOB
  4
 • Zespół Joubert typu 2
  TMEM216
  1
 • Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa typu 2D
  SGCA
  1
 • Mukolipidoza typu IV (ML4)
  MCOLN1
  1
 • Choroba Niemanna-Picka, typy A i B
  SMPD1
  4
 • Głuchota niesyndromiczna (koneksyna 26)
  GJB2
  4
 • Ryzomeliczna chondrodysplazja punktowa typu 1
  PEX7
  1
 • Niedokrwistość sierpowata
  HBB
  1
 • Choroba Taya-Sachsa
  HEXA
  7
 • Tyrozynemia typu I
  FAH
  4
 • Zespół Ushera typu 2A
  USH2A
  1
 • Zespół Ushera typu 3
  CLRN1 (USH3)
  2