Pakiet MyHeritage DNA Health+Ancestry
Tylko$99‎
$199‎
+ shipping

Bieżąca lista chorób genetycznych oraz genów

Twoje raporty dot. zdrowia będą obejmowały:
36 Raporty Ryzyka Genetycznego oraz Nosicielstwa GenetycznegoRaporty poligenowego ryzyka wystąpienia choroby serca, raka piersi oraz cukrzycy typu 2 są dostępne dla osób o pochodzeniu głównie europejskim)Raport dot. ryzyka dla 15 wariantów genów BRCA1/BRCA2
Pracujemy nad dodaniem raportów dla większej liczby chorób genetycznych w nadchodzących kilku miesiącach.
Pakiet MyHeritage DNA Health+Ancestry
Tylko$99‎
$199‎
+ shipping

3 Raporty ryzyka poligenowego

Choroba genetyczna
Genes
Number of variants

 • Female breast cancer
  Poligenowy
  Many
 • Heart disease
  Poligenowy
  Many
 • High blood pressure
  Poligenowy
  Many
 • Type 2 diabetes
  Poligenowy
  Many

14 Raporty Ryzyka Monogenowego

Choroba genetyczna
Genes
Number of variants

 • Alpha-1 antitrypsin deficiency
  SERPINA1
  2
 • Celiac disease
  HLA-DQA1, HLA-DQB1
  2
 • Crohn's disease
  NOD2
  2
 • G6PD deficiency
  G6PD
  2
 • Hereditary BRCA cancers
  BRCA1, BRCA2
  15
 • Hereditary hemochromatosis
  HFE
  2
 • Hereditary thrombophilia
  F2, F5, PROC, PROS1
  4
 • Late-onset Alzheimer's disease
  APOE
  2
 • Late-onset Parkinson's disease
  GBA, LRRK2
  2
 • MUTYH-associated colorectal cancer
  MUTYH
  4
 • Susceptibility to HIV-1 infection
  CCR5
  1
 • Susceptibility to malignant hyperthermia
  RYR1
  1

18 Carrier Status reports

Choroba genetyczna
Genes
Number of variants

 • Zespół ataksja-teleangiektazja
  ATM
  2
 • Canavan disease
  ASPA
  3
 • Cystic fibrosis
  CFTR
  20
 • Familial dysautonomia
  IKBKAP
  1
 • Familial Mediterranean fever (FMF)
  MEFV
  7
 • Fanconi anemia
  FANCC
  4
 • Gaucher disease
  GBA
  2
 • Glycogen storage disease type 1A
  G6PC
  5
 • GRACILE syndrome
  BCS1L
  1
 • Limb-girdle muscular dystrophy, type 2D
  SGCA
  1
 • Mucolipidosis type IV (ML4)
  MCOLN1
  1
 • Niemann-Pick disease, types A and B
  SMPD1
  4
 • Nonsyndromic hearing loss (connexin 26)
  GJB2
  4
 • Rhizomelic chondrodysplasia punctata, type 1
  PEX7
  1
 • Sickle cell anemia
  HBB
  1
 • Tay-Sachs disease
  HEXA
  7
 • Usher syndrome, type 2A
  USH2A
  1
 • Usher syndrome, type 3
  CLRN1 (USH3)
  2