Pakiet MyHeritage DNA Health
$199‎
+ koszty wysyłki

Raporty Ryzyka Genetycznego

Poznaj swoje predyspozycje zdrowotne dotyczące 42 chorób genetycznych, w tym 19 raportów ryzyka genetycznego

$199‎
+ koszty wysyłki

Poznaj swoje ryzyko genetyczne

Większość schorzeń medycznych jest spowodowana połączeniem czynników niegenetycznych takich jak styl życia oraz środowiska i czynników genetycznych, określonych Twoim DNA. Wpływ genetyki na zdrowie nazywamy ryzyka genetycznego.

Raporty Ryzyka Genetycznego dostarczają informacje na temat niskiego, średniego lub zwiększonego ryzyka genetycznego co do wystąpienia konkretnych zaburzeń zdrowotnych. Znając poziom ryzyka możesz podejmować świadome decyzje w zakresie swojego zdrowia.

Obecnie dostępne są Raporty Ryzyka Genetycznego dla 19 chorób genetycznych, w tym:

 • Dziedziczny rak piersi BRCA1/BRCA2
 • Późny atak choroby Parkinsona
 • Późny atak choroby Alzheimera
 • Choroba Crohna
 • Celiakia
 • Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem
 • Hemochromatoza wrodzona
 • Niedobór alfa1-antytrypsyny
 • Trombofilia dziedziczna
 • Fawizm

Pionierskie raporty zachorowania na choroby poligenowe

MyHeritage oferuje obecnie 5 raporty(-ów) nt. ryzyka polygenowego

W przypadku niektórych schorzeń takich jak choroba serca, Twoje ryzyko określa połączenie wariantów wielu genów. Schorzenia te określa się mianem chorób poligenowych. MyHeritage opracowało wyniki oceny ryzyka poligenowego dla choroby serca, raka piersi oraz cukrzycy typu 2 oraz jest jedną z pierwszych firm oferujących te raporty.

Analizujemy tysiące wariantów w ramach całego genomu i łączymy wyniki tych analiz w celu wyliczenia Twojej oceny ryzyka poligenowego (PRS) dla każdego schorzenia. PRS to najbardziej kompleksowe podejście do szacowania wyników ryzyka genetycznego dla chorób poligenowych.

Próbka
Twój Raport predyspozycji genetycznych dla poszczególnych chorób obejmuje:
Ryzyko wystąpienia u Ciebie choroby
Odniesienie Twojego ryzyka do ryzyka populacji ogólnej.
Sposób określania wyników
Wyjaśnia, które warianty zostały przeanalizowane i wykryte w próbce Twojego DNA.
Do czego możesz wykorzystać swoje wyniki
Zalecenia dotyczące tego, z kim należy się skontaktować w celu dalszego omówienia wyników.
Informacje o chorobie
Dowiedz się więcej, w tym na temat objawów i czynników stylu życia, które mogą wpływać na ryzyko.
Jesteś w dobrych rękach
Twoje badanie obejmuje nadzór niezależnego lekarza. Przed wykonaniem badania konieczne jest wypełnienia kwestionariusza na temat historii zdrowia. Lekarz przeprowadzi przegląd Twoich odpowiedzi z zachowaniem poufności. Po wygenerowaniu wyników, zespół kliniczny z PWNHealth dokona przeglądu Twoich raportów i określi konieczność uzyskania porady genetycznej. Jeśli porada genetyczna jest zalecana, została uwzględniona w ramach usługi PWNHealth.
Nasza technologia i standardy

Do analizy DNA wykorzystujemy zaawansowaną technologię – indywidualnie zaprojektowany czip formatu Global Screening Array, mający setki tysięcy strategicznie dobranych sond do wyłapywania największej liczby wariacji genetycznych. Nowy chip zapewnia nam elastyczność w dodawaniu raportów dla większej liczby chorób genetycznych, bez konieczności pobierania nowej próbki DNA w przyszłości.

Prywatność

Najważniejsze dla nas są Twoja prywatność oraz bezpieczeństwo Twoich danych. Analizę DNA wykonuje laboratorium certyfikowane przez CLIA i CAP, znajdujące się w USA w celu zapewnienia, że Twoje dane są przetwarzane i przechowywane bezpiecznie i profesjonalnie. Dane DNA są chronione wieloma warstwami szyfrowania i przechowywane na zabezpieczonych serwerach.

GINA (The Genetic Information Nondiscrimination Act) chroni przed dyskryminacją ze strony pracodawców i dostawców usług zdrowotnych na podstawie informacji genetycznych.
 • Jesteś właścicielem danych i możesz je trwale usunąć w każdej chwili.
 • Nie udostępniamy Twoich danych innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody. Twoje raporty zostaną udostępnione PWNHealth w celu umożliwiania lekarzowi nadzoru nad badaniem.
 • Jesteśmy jedyną firmą badającą DNA, która deklaruje, że nigdy nie udostępni Twoich danych firmom ubezpieczeniowym.
Przypomnienia

Raporty predyspozycji zdrowotnych nie stwierdzają, czy dane schorzenie występuje lub wystąpi u Ciebie.

Raporty te oceniają wyłącznie Twoje ryzyko genetyczne. Nie uwzględniają one czynników niegenetycznych takich jak środowisko, styl życia, wiek lub historia rodziny. Obecnie raporty PRS są dostępne wyłącznie dla osób o pochodzeniu głównie europejskim, ze względu na ograniczenie danych naukowych do osób o tym pochodzeniu etnicznym.

W razie wystąpienia, w wywiadzie indywidualnym lub rodzinnym, jednej z chorób genetycznych wskazanych poniżej, zaleca się konsultację z lekarzem w celu omówienia kompleksowych badań przesiewowych.

Możesz wyłączyć raporty w zakresie nieuleczalnych schorzeń takich jak choroba Alzheimera oraz Parkinsona, jeśli nie chcesz znać wyników. Możesz wyświetlić te raporty w każdej chwili zmieniając ustawienia prywatności.