Pakiet MyHeritage DNA Health
$199‎
+ koszty wysyłki

Twoja prywatność jest dla nas priorytetem

Twoje dane należą wyłącznie do Ciebie.

Nikt poza Tobą nie ma dostępu do Twoich danych.

$199‎
+ koszty wysyłki
Przeczytaj naszą Polityka prywatności

Masz pytania? Zadzwoń do nas pod numer 1-800-MYHERITAGE

Jakie dane są gromadzone?

W celu ustalenia przybliżonego pochodzenia etnicznego i podobieństwa DNA Match, MyHeritage gromadzi następujące dane: próbkę DNA z wymazu z policzka, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz rok urodzenia.

Oprócz danych wspomnianych powyżej, klienci, którzy zakupili pakiet MyHeritage DNA Health w celu wykonania badań genetycznych, muszą udzielić odpowiedzi w kwestionariuszu dot. zdrowia własnego i rodziny.

Celem tego kwestionariusza jest odniesienie szerokiej gamy naszych Raportów Ryzyka i Nosicielstwa Genetycznego do Twoich wyników badań, jak również całościowe ujęcie chorób dziedzicznych w historii Twojej rodziny.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Wszystkie Twoje dane dot. DNA oraz zdrowia są przechowywane na zabezpieczonych serwerach i chronione wieloma warstwami szyfrowania. Twoje dane identyfikacyjne są przechowywane oddzielnie od danych DNA, kwestionariusza zdrowotnego oraz wyników. Twoja prywatność stanowi dla nas najwyższy priorytet – nawet my nie mamy dostępu do raportów dot. Twojego zdrowia, jeśli nie otrzymamy od Ciebie odpowiedniego wniosku.

Nadzór lekarza świadczony jest wyłącznie w USA, przez sieć niezależnych lekarzy, PWNHealth, która nadzoruje badania genetyczne w części dot. zdrowia tej usługi oraz zapewnia doradztwo genetyczne.

Przekazane informacje, w tym kwestionariusz zdrowotny, zostaną ocenione przez zespół kliniczny z PWNHealth, w tym lekarza, który zweryfikuje, czy kwalifikujesz się do otrzymania pełnego raportu zdrowia oferowanego w ramach usługi dotyczącej zdrowia.

Po wygenerowaniu wyników, zespół kliniczny PWNHealth dokona przeglądu Twoich <br>raportów i określi konieczność uzyskania porady genetycznej. Jeśli będzie ona zalecana, wyniki będą dostępne online wyłącznie wówczas, gdy zaplanowano wizytę w związku z poradą. Zostało to uwzględnione w cenie zakupu, bez dodatkowych kosztów.

W jaki sposób możesz kontrolować swoje dane?

Masz kontrolę nad wszystkimi swoimi danymi osobowymi.

Obejmuje to włączenie lub wyłączenie wyszukiwania podobieństw DNA w aplikacji MyHeritage, umożliwiając lub zapobiegając wyświetleniu przez funkcję Podobieństwa DNA Match danych dotyczących przybliżonego pochodzenia etnicznego, umożliwiając lub zapobiegając wyświetleniu przez funkcję Podobieństwa DNA Match wspólnych segmentów DNA i więcej.

Możesz wyłączyć raporty predyspozycji zdrowotnych w zakresie nieuleczalnych schorzeń, takich jak późny atak choroby Alzheimera oraz Parkinsona, jeśli nie chcesz znać wyników. Możesz wyświetlić te raporty w każdej chwili zmieniając ustawienia prywatności.

Czy udostępniamy Twoje wyniki?

Jesteś wyłącznym właścicielem swoich danych DNA i raportów predyspozycji zdrowotnych.

  • Jesteśmy jedyną firmą badającą DNA, która deklaruje, że nigdy nie udostępni Twoich danych firmom ubezpieczeniowym.
  • Nie udostępniamy Twoich danych innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody.
  • Jesteś właścicielem danych i możesz je trwale usunąć w każdej chwili.
  • Twoje raporty zostaną udostępnione PWNHealth w celu umożliwiania lekarzowi nadzoru nad badaniem.
Ważne:
W każdej chwili możesz usunąć swoje konto MyHeritage i swoje dane DNA z naszego serwera, jednakże PWNHealth zachowa Twój kwestionariusz zdrowotny, Twoje raporty predyspozycji zdrowotnych streszczone w pliku PDF, oraz wszystkie informacje dotyczące zdrowia, które dostarczyłaś, przez okres do 10 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami.