Pakiet MyHeritage DNA Health+Ancestry
Tylko$99‎
$199‎
+ shipping

Your privacy is our priority

Twoje dane należą wyłącznie do Ciebie.

No user other than you can access your data.

Tylko$99‎
$199‎
+ shipping
Read our complete Polityka prywatności

Questions? Contact us 24/7 at 1-800-MYHERITAGE

Jaki dane są gromadzone?

To facilitate the processing of your Ethnicity Estimate and DNA Matches, MyHeritage collects the following data: your cheek swab DNA sample, your name, mailing address, email address, and year of birth.

Oprócz danych wspomnianych powyżej, klienci, którzy zakupili pakiet MyHeritage DNA Zdrowie+Pochodzenie muszą udzielić odpowiedzi w kwestionariuszu dot. zdrowia własnego i rodziny w celu wykonania badań genetycznych.

Celem tego kwestionariusza jest określenie zasadności w przypadku Twojej osoby pełnego zakresu Raportów Ryzyka Genetycznego i Nosicielstwa Genetycznego, jak również uzyskanie holistycznego zrozumienia chorób dziedzicznych w Twoim wywiadzie rodzinnym.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Wszystkie Twoje dane dot. DNA oraz zdrowia są przechowywane na zabezpieczonych serwerach i chronione wieloma warstwami szyfrowania. Twoje dane identyfikacyjne są przechowywane oddzielnie od danych DNA, kwestionariusza zdrowotnego oraz wyników. Twoja prywatność stanowi dla nas najwyższy priorytet – nawet my nie mamy dostępu do raportów dot. Twojego zdrowia, jeśli nie otrzymamy od Ciebie odpowiedniego wniosku.

Nadzór lekarza świadczony jest wyłącznie w USA, przez sieć niezależnych lekarzy, PWNHealth, która nadzoruje badania genetyczne w części dot. zdrowia tej usługi oraz zapewnia doradztwo genetyczne.

Przekazane informacje, w tym kwestionariusz zdrowotny, zostaną ocenione przez zespół kliniczny z PWNHealth, w tym lekarza, który zweryfikuje, czy kwalifikujesz się do otrzymania pełnego raportu zdrowia oferowanego w ramach usługi dotyczącej zdrowia.

Po wygenerowaniu wyników, zespół kliniczny PWNHealth dokona przeglądu Twoich <br>raportów i określi konieczność uzyskania porady genetycznej. Jeśli będzie ona zalecana, wyniki będą dostępne online wyłącznie wówczas, gdy zaplanowano wizytę w związku z poradą. Zostało to uwzględnione w cenie zakupu, bez dodatkowych kosztów.

How can you control your data?

Masz kontrolę nad wszystkimi swoimi danymi osobowymi.

Obejmuje to włączenie lub wyłączenie wyszukiwania podobieństw DNA w aplikacji MyHeritage, umożliwiając lub zapobiegając wyświetleniu przez funkcję Podobieństwa DNA Match danych dotyczących przybliżonego pochodzenia etnicznego, umożliwiając lub zapobiegając wyświetleniu przez funkcję Podobieństwa DNA Match wspólnych segmentów DNA i więcej.

Możesz wyłączyć raporty dot. zdrowia w zakresie nieuleczalnych schorzeń takich jak późny atak choroby Alzheimera oraz Parkinsona, jeśli nie chcesz znać wyników. Możesz wyświetlić te raporty w każdej chwili zmieniając ustawienia prywatności.

Do we share your results?

Jesteś wyłącznym właścicielem danych DNA i raportów dot. zdrowia.

  • Jesteśmy jedyną firmą badającą DNA konsumentów, która zobowiązała się, że w żadnych okolicznościach nie udostępni danych firmom ubezpieczeniowym.
  • We will never share your data with any third parties without your explicit consent.
  • You are the owner of your data and you can delete it permanently at any time.
  • Twoje raporty zostaną udostępnione PWNHealth w celu umożliwiania lekarzowi nadzoru nad badaniem.
Important:
Chociaż w każdej chwili możesz usunąć konto MyHeritage oraz dane DNA z naszych serwerów, to PWNHealth zachowa Twój kwestionariusz zdrowotny, plik PDF z podsumowaniem Twoich raportów dot. zdrowia oraz wszelkie inne dane dot. zdrowia, przekazane PWNHealth, przez maksymalnie 10 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami.