Pakiet MyHeritage DNA Health
Tylko$99‎
$199‎
+ koszty wysyłki

Wiedz więcej!

Dowiedz się dzięki pakietowi MyHeritage DNA Health, jak Twoje unikalne DNA może wpłynąć na Ciebie oraz Twoją rodzinę
Tylko$99‎
$199‎
+ koszty wysyłki
Ważna informacja

Wiedza naukowa

Spersonalizowane raporty predyspozycji zdrowotnych (42) są generowane na podstawie rygorystycznych badań naukowych.

Profesjonalny nadzór

Twoje badanie obejmuje nadzór lekarza oraz poradnictwo genetyczne w celu stwierdzenia, czy test jest dla Ciebie odpowiedni.

Łatwe i tanie

Odkryj bogactwo informacji, które obejmują zdrowie, genealogię oraz pochodzenie etniczne, dzięki zwykłemu wymazowi z policzka.

Miliony ludzi odnalazły nowych krewnych i odkryły swoje pochodzenie etniczne dzięki testom MyHeritage wykorzystującym innowacyjną technologię i metodę analizy DNA

Raporty Ryzyka Genetycznego - 19

U każdego człowieka występuje jakieś ryzyko wystąpienia chorób genetycznych. Raporty określają Twoje osobiste ryzyko rozwinięcia się określonych chorób genetycznych w porównaniu do populacji ogólnej.

Choroby genetyczne obejmują*:

Choroba serca, rak piersi, choroba Alzheimera i inne (16)

Dowiedz się więcej
*Raporty poligenowego ryzyka wystąpienia choroby serca, raka piersi oraz cukrzycy typu 2 są dostępne wyłącznie dla osób o pochodzeniu głównie europejskim.

Raporty Nosicielstwa Genetycznego - 23

Poznaj informacje na temat możliwości przekazania chorób dziedzicznych swoim dzieciom. Na etapie planowania rodziny zaleca się wykonanie badania na nosicielstwo, aby poznać ryzyko, jeśli wraz z partnerem/partnerką jesteście nosicielami tego samego zaburzenia genetycznego.

Choroby genetyczne to m.in.:

Choroba Taya-Sachsa, mukowiscydoza, choroba Gauchera i inne (20)

Dowiedz się więcej

Przybliżone Pochodzenie Etniczne

Poznaj swoje unikalne pochodzenie etniczne dzięki procentowemu podziałowi regionów geograficznych, z których pochodzą Twoi przodkowie.

Raport na temat Twojego pochodzenia etnicznego:
Obejmuje 42 obszarów etnicznychOkreśla pochodzenie etniczne wspólne dla Twoich podobieństw DNA MatchOparty na największym na świecie Projekcie populacji założycielskich
Dowiedz się więcej

Podobieństwa DNA Match

Dzięki wspólnemu DNA odnajdziesz krewnych, o istnieniu których nie zdajesz sobie sprawy. Możesz skontaktować się ze swoimi nowoodkrytymi krewnymi, aby dowiedzieć się więcej o swojej rodzinie i odkryć wspólnych przodków.

Dzięki podobieństwom DNA Match możesz:
Odnajdź nowych krewnychWykorzystaj najlepsze narzędzia w branżyPoznać dokładną ścieżkę pokrewieństwaSkontaktować się ze swoim podobieństwami
Dowiedz się więcej
Jesteś w dobrych rękach
Twoje badanie obejmuje nadzór niezależnego lekarza. Przed wykonaniem badania konieczne jest wypełnienia kwestionariusza na temat historii zdrowia. Lekarz przeprowadzi przegląd Twoich odpowiedzi z zachowaniem poufności. Po wygenerowaniu wyników, zespół kliniczny z PWNHealth dokona przeglądu Twoich raportów i określi konieczność uzyskania porady genetycznej. Jeśli porada genetyczna jest zalecana, została uwzględniona w ramach usługi PWNHealth.
Jak to działaDowiedz się więcej
Zamów pakiet MyHeritage DNA Health
Udziel odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu zdrowotnym, który oceni niezależny lekarz
Pobierz wymaz z policzka i wyślij próbkę do naszego laboratorium
Lekarz przegląda Twoje wyniki. Jeszcze tylko 3 - 4 tygodni i je otrzymasz

Prywatność

Najważniejsze dla nas są Twoja prywatność oraz bezpieczeństwo Twoich danych. Analizę DNA wykonuje laboratorium certyfikowane przez CLIA i CAP, znajdujące się w USA w celu zapewnienia, że Twoje dane są przetwarzane i przechowywane bezpiecznie i profesjonalnie. Dane DNA są chronione wieloma warstwami szyfrowania i przechowywane na zabezpieczonych serwerach. Lekarz przegląda wszystkie wyniki z zachowaniem poufności w ramach przygotowania Twoich raportów w celu zapewnienia usługi najwyższej jakości.
  • Jesteś właścicielem danych i możesz je trwale usunąć w każdej chwili.
  • Nie udostępniamy Twoich danych innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody. Twoje raporty zostaną udostępnione PWNHealth w celu umożliwiania lekarzowi nadzoru nad badaniem.
  • Jesteśmy jedyną firmą badającą DNA, która deklaruje, że nigdy nie udostępni Twoich danych firmom ubezpieczeniowym.

Pytania i Odpowiedzi

O czym mogę się dowiedzieć z testu MyHeritage DNA Health?
Test MyHeritage DNA Health łączy przeszłość z przyszłością, umożliwiając poznanie elementów, które sprawiają kim jesteś. Część dotycząca pochodzenia ujawnia krewnych współdzielących z Tobą segmenty DNA, które mogły zostać odziedziczone po tym samym wspólnym przodku. Dzięki badaniu Ethnicity Estimate, które oferuje rozbicie procentowe na regiony geograficzne pochodzenia przodków, odkryjesz również swoje pochodzenie etniczne.

W ramach części dot. zdrowia tego badania, poznasz swoje ryzyko genetyczne wystąpienia niektórych schorzeń takich jak choroba serca lub rak piersi. Możesz również dowiedzieć się, czy jesteś nosicielem/nosicielką konkretnych wariantów DNA, które raczej nie wpłyną na Twoje zdrowie, ale mogą zwiększyć ryzyko, że u Twoich dzieci mogą pojawić się konkretne schorzenia, jeśli Twój partner/partnerka jest również nosicielem wariantów tego samego schorzenia. W przypadku zwiększonego ryzyka wystąpienia lub przekazania choroby genetycznej, informacja na ten temat może pomóc Tobie oraz dostawcy usług zdrowotnych w lepszym zapewnieniu opieki zdrowotnej Tobie i Twojej rodzinie.

Badanie obejmuje szeroki zakres chorób, ale nie pokrywa każdego genu ani każdego możliwego wariantu związanego z ryzykiem genetycznym. Niektóre schorzenia mogą być wyłączone z Twoich raportów zdrowia w oparciu o Twoje pochodzenie etniczne lub wywiad indywidualny oraz rodzinny. W związku z faktem, że badanie to uwzględnia wyłącznie niektóre odmiany schorzenia, dostęp do wywiadu indywidualnego oraz rodzinnego danej choroby genetycznej może zagwarantować dokładniejsze badanie. W przypadku wyłączenia niektórych raportów lub stwierdzenia w wywiadzie rodzinnym jednej lub więcej chorób genetycznych, w kierunku których wykonywane jest badanie, należy porozmawiać z doradcą genetycznym lub dostawcą usług zdrowotnych w celu umówienia konieczności wykonania dodatkowych badań, badań przesiewowych i/lub ocen.

Oprócz DNA, na Twój poziom ryzyka wpływają czynniki dot. środowiska oraz stylu życia. Badanie to określa wyłącznie Twoje ryzyko genetyczne i nie odzwierciedla ogólnego ryzyka wystąpienia lub przekazania choroby genetycznej.
Kto kwalifikuje się do wykonania test MyHeritage DNA?
Co to jest ocena ryzyka poligenowego?
A może przetestować też innych członków rodzinny?
Czy pakiet MyHeritage DNA Health obejmuje nadzór lekarza i poradnictwo genetyczne?
Jaki rodzaj próbki DNA mam dostarczyć?
Jak długo trwa oczekiwanie na wyniki?
Czy moje dane osobowe i informacje genetyczne będą przechowywane z zapewnienie poufności?
Z kim się kontaktować w przypadku pytań?
Jakie jest powiązanie pomiędzy DNA a drzewem genealogicznym?

Ważna informacja

Badanie odzwierciedla ryzyko genetyczne wystąpienia konkretnych chorób genetycznych. Nie stwierdza ono, czy dana choroba genetyczna występuje lub wystąpi u Ciebie.

Analizujemy wyłącznie niektóre warianty związane z poszczególnymi chorobami genetycznymi. Istnieje możliwość, że jesteś nosicielem wariantu, którego obecnie nie analizujemy w ramach usługi dot. zdrowia.

Raporty ryzyka poligenowego są dostępne wyłącznie dla osób o pochodzeniu głównie europejskim, ponieważ dane wykorzystywane do generowania tych raportów bazują na osobach o pochodzeniu europejskim. MyHeritage rozpoczęło prowadzenie badań, aby w przyszłości raporty poligenowe obejmowały szersze spektrum populacji. Podobnie, niektóre inne raporty dotyczą w większości przypadków osób o konkretnym pochodzeniu.

Oprócz DNA, na Twój poziom ryzyka wpływają czynniki środowiskowe oraz styl życia. Badanie to określa wyłącznie Twoje ryzyko genetyczne i nie odzwierciedla ogólnego ryzyka wystąpienia lub przekazania choroby genetycznej.

Niektóre choroby genetyczne mogą być wyłączone z Twoich raportów zdrowia w oparciu o wywiad indywidualny oraz rodzinny. W związku z faktem, że badanie to uwzględnia niektóre odmiany chorób genetycznych, dostęp do wywiadu indywidualnego oraz rodzinnego danej choroby genetycznej może zagwarantować dokładniejsze badanie. W przypadku wyłączenia konkretnych raportów należy zwrócić się do doradcy genetycznego lub dostawcy usług zdrowotnych w kwestii odpowiednich badań.

Lekarze z PWNHealth, mający certyfikację Zarządu, działają na podstawie ścisłych standardów zgodności w celu zapewnienia, że to badanie jest dla Ciebie właściwe. W USA każdy wniosek o badanie MyHeritage DNA Health (dotyczący wyłącznie zdrowia) jest przeglądany i zatwierdzany przez niezależnych lekarzy oraz doradców genetycznych z PWNHealth.