Wstecz

W jaki sposób mogę usunąć uwagę z mojego drzewa w Family Tree Builder?

W Family Tree Builder usunięcie uwagi może być wykonane w oknie Edytuj Szczegóły. Otwórz swoje drzewo w Family Tree Builder i znajdź osobę, dla której chcesz usunąć notatkę. Kliknij Edytuj > Edytuj Szczegóły. Kliknij na zakładkę Uwagi. Uwagi jakie dodałeś pojawią się tutaj. Użyj Strzałek, aby przesunąć poprzez uwagi. Użyj przycisku ‘Usuń Uwagę’, aby usunąć

W jaki sposób mogę usunąć zdjęcie w Family Tree Builder?

Jeśli chcesz usunąć zdjęcie z albumu w Family Tree Builder: Idź do zakładki ‘Zdjęcia’ w Family Tree Builder i następnie otwórz album wybierz zdjęcie z listy i kliknij prawym przyciskiem myszy na dane zdjęcie. Wybierz opcję ‘Usuń zdjęcie z albumu’. Uwaga: To działanie nie usunie zdjęć z Twojego projektu całkowicie, a tylko z określonego albumu.

W jaki sposób usunąć album w Family Tree Builder?

Aby usunąć album w Family Tree Builder postępuj następująco: Otwórz swój projekt w Family Tree Builder i idź do sekcji ‘Zdjęcia’ (kliknij ikonkę ‘Zdjęcia’ w głównym pasku narzędzi). W zakładce ‘Albumy’ kliknij na album, który chcesz usunąć, a następnie kliknij na przycisk ‘Usuń’. Uwaga: To działanie nie usunie jakichkolwiek zdjęć z Twojego projektu, ale tylko

Czy mogę zaimportować drzewo genealogiczne z Ancestry.com?

Tak, jeśli utworzyłeś drzewo genealogiczne na Ancestry.com lub w Family Tree Maker (programie do tworzenia drzewa stworzonego przez Ancestry) możesz zaimportować swoje drzewo genealogiczne. Aby zaimportować swoje drzewo do witryny rodziny na MyHeritage będziesz potrzebować plik GEDCOM drzewa. Istnieje wiele samouczków, które są dostępne w internecie, które pokazują w jaki sposób wyeksportować GEDCOM z Ancestry.com

W jaki sposób mogę zmienić kolejność rodzeństwa w drzewie?

Rodzeństwo w ​​drzewie genealogicznym są ułożeni według daty urodzenia (jeśli wprowadziłeś daty urodzenia w drzewie). W przypadku braku dat urodzeń, rodzeństwo jest ułożone według kolejności ich zarejestrowania w drzewie. Jeśli edytujesz swoje drzewo genealogiczne w Family Tree Builder, możesz używać menu Zarządzaj Dziećmi, aby wybrać kolejność rodzeństwa wewnątrz programu (ustawienie nie ma zastosowania dla zsynchronizowanego

W jaki sposób mogę eksportować raport osobisty do Excela z Family Tree Builder?

Aby utworzyć i wyeksportować raport osobisty z Family Tree Builder, idź do menu Raporty> Eksport Raportu Osobistego. Wybierz, które pola i ludzi wyeksportować do raportu, a następnie kliknij przycisk ‘OK’.

Co to jest Kreator Zgodności Danych w Family Tree Builder?

Kreator Zgodności Danych jest darmową funkcją w Family Tree Builder, która pomaga odnajdować błędy we wszystkich Twoich danych w prawie 40 kategoriach. To gwarantuje poprawę Twojego drzewa, wyłapanie błędów, które nie wyłapie żaden inny genealogiczny program lub serwis. Aby użyć tej nowej funkcji otwórz swoje drzewo w Family Tree Builder i idź Narzędzia > Kreator

W jaki sposób mogę dodać więcej niż jednego partnera w moim drzewie w Family Tree Builder?

Jeśli tworzysz swoje drzewo genealogiczne online kliknij na następujący artykuł: W jaki sposób mogę dodać więcej niż jednego partnera do mojego drzewa online? Aby dodać kolejnego małżonka/partnera do drzewa kliknij na ‘EDYTUJ’ na karcie osoby. Wybierz ‘Małżonkowie’ i ‘Dodaj Małżonka’. Kliknij na ‘TAK’ na wiadomości pytającej czy jesteś pewien, że chcesz dodać kolejnego małżonka. Dodaj

W jaki sposób mogę ustawić kolejność dzieci wg urodzen w Family Tree Builder?

Aby ustawić kolejność dzieci w drzewie genealogicznym wg daty urodzenia znajdź rodzinę, w której ta kolejność jest błędna. Kliknij prawą myszką na kartę rodziny (szara karta pomiędzy rodzicami i dziećmi) i kliknij na ‘Dzieci’ > ‘Zarządzaj dziećmi’. Następnie kliknij na małą zieloną ikonkę na dole strony. To ustawi kolejność dzieci wg urodzenia.

W jaki sposób mogę edytować fakt w Family Tree Builder?

Jeśli edytujesz swoje drzewo online przeczytaj następujący artykuł: W jaki sposób mogę edytować fakt w moim drzewie genealogicznym? Aby edytować fakt w Family Tree Builder: Kliknij przycisk ‘Edytuj’ i wybierz ‘Edytuj szczegóły [nazwisko osoby]‘. Kliknij na zakładkę Fakty. Wyróżnij fakt, który chcesz edytować. Kliknij na przycisk ‘Edytuj Fakt’ i edytuj dowolne pola. Kliknij ‘OK’ i

W jaki sposób mogę sprawdzić jakie sprawdzania są wykonane w Kreatorze Zgodności Danych?

Aby skonfigurować Kreator Zgodności Drzewa i wybrać, jakie sprawdzania z 38 są wykonywane idź do Narzędzia > Kreator Sprawdzania Zgodności. Kliknij na opcję ‘Konfiguruj’ zamieszczoną na górze Okna: Otworzy się następujące okno. Odznacz zaznaczenia, które nie życzysz sobie, aby zostały wykonane w Twoim drzewie, i kliknij na ‘OK’.

W jaki sposób mogę kontrolować ustawienia mojego drzewa w Family Tree Builder?

Dodaliśmy lepsze ustawienia prywatności w Family Tree Builder. Teraz możesz zapobiec synchronizacji online konkretnych ludzi, konkretnych notatek, konkretnych faktów, lub pewnych faktów dla wszystkich ludzi, możesz też ukryć prywatne informacje z wykresów i raportów i możesz wyłączyć prywatne informacje z eksportu GEDCOM. Aby edytować te ustawienia prywatności dla Twojego drzewa genealogiczne idź do Narzędzia >

W jaki sposób mogę dodać zadania do wykonania w Family Tree Builder?

Musisz teraz wpisać zadania, które muszą być wykonane w Twoich badaniach i musisz je skojarzyć z ludźmi i miejscami; zorganizuj następne kroki jakie potrzebujesz, aby wykonać swoje badania i zdecyduj o ich ważności. Pomogą Ci one w przebiegu genealogicznych badań dużo bardziej efektywnie poprzez odnajdowanie wszystkich zadań z określoną osobą lub lokalizacją. Aby utworzyć nowe

W jaki sposób mogę znaleźć i zastąpić tekst w Family Tree Builder?

Możesz Znaleźć i Zamień tekst dla prawie każdego pola w drzewie genealogicznym z wieloma opcjami konfiguracji, jak sytuacje dopasowania, dopasowania słów i dowolnych części tekstu, itp., i sekcje pól, które wezmą udział w operacji. Aby używać tej opcji idź do Edytuj >Znajdź i Zamień i następujące okno zostanie wyświetlone:

W jaki sposób mogę wybrać gdzie plakat mojego drzewa genealogicznego z Family Tree Builder będzie dostarczony?

Po utworzeniu wykresu i wybraniu drukowania plakatu otworzy się Kreator Drukowana. W jego pierwszym oknie zobaczysz opcję, aby wybrać kraj, do którego chcesz, aby plakat został dostarczony. Proszę zauważyć, że plakaty mogą być tylko dostarczone do jednego miejsca w tym samym czasie. Nawet jeśli zamówisz kilka kopii tego samego plakatu, to mogą być one wysłane

W jaki sposób mogę przynieść moje informacje z innego programu genealogicznego?

Witryna Rodziny Online: Aby przenieść swoje drzewo genealogiczne do innego programu genealogicznego lub strony genealogicznej do Twojej witryny online na MyHeritage będziesz potrzebować plik GEDCOM. Eksport pliku GEDCOM może być stosunkowo łatwe z większości programów genealogicznych i stron. Jeśli potrzebujesz pomocy podczas eksportu GEDCOM z Twojego programu lub witryny powinieneś otrzymać pomoc z firmy, gdzie

W jaki sposób mogę dodać fakt w moim drzewie w Family Tree Builder?

Otwórz swoje drzewo w Family Tree Builder. Aby dodać fakt do kogoś w swoim drzewie genealogicznym kliknij na przycisk ‘Edytuj’ na karcie osoby. Następnie kliknij ‘Edytuj szczegóły: [NAZWISKO]‘ i idź do zakładki ‘Fakty’. Kliknij “Nowy Fakt”. Wybierz kategorię faktu po lewej stronie i następnie typ faktu z listy po prawej. Kliknij na ‘OK’, kiedy znajdziesz

W jaki sposób mogę ukryć żyjących krewnych w moim drzewie genealogicznym?

Kiedy utworzysz drzewo genealogiczne w witrynie rodziny na MyHeritage lub opublikujesz drzewo z Family Tree Builder, ustawienia domyślne prywatności będą chronić Twoje drzewo automatycznie. Imiona i inne poufne informacje takie jak data urodzenia będą zawsze ukryte dla odwiedzających. Możesz skonfigurować informacje jaki odwiedzający mogą zobaczyć w ustawieniach w sekcji “Moja Prywatność”. A co z członkami

W jaki sposób mogę utworzyć nowe drzewo genealogiczne w Family Tree Builder?

Aby utworzyć nowy projekt drzewa genealogicznego w Family Tree Builder postępuj następująco: 1. Kliknij na przycisk ‘Nowy’ w głównym pasku narzędzi: Lub kliknij  menu ‘Plik’ i wybierz ‘Nowy projekt’ z listy: 2. Wpisz nazwę swojego nowego projektu i kliknij ‘Dalej’. 3. Wybierz, czy chcesz, aby Twój nowy projekt został zsynchronizowany automatycznie z jedną ze swoich

W jaki sposób mogę dodać zdjęcie osobiste w Family Tree Builder?

Tutaj znajdują się kroki do tworzenia Zdjęcia Osobistego (miniatura twarzy pokazana na karcie profilowej w widoku drzewa w Family Tree Builder). 1. Idź do karty osoby, do której chciałbyś dodać zdjęcie. Kliknij znak ‘+’ gdzie pojawia się sylwetka. 2. Pojawi się nowy ekran pozwalający na przeszukanie komputera ze zdjęć. Wybierz zdjęcie jakie chciałbyś dodać i

Dlaczego w moim pliku projektu Family Tree Builder znajdują się mniejsze kopie zdjęć ?

Kiedykolwiek dodajesz zdjęcie do drzewa genealogicznego Family Tree Builder tworzy ono kilka miniaturek tego zdjęcia. Projekt wykorzystuje te miniatury podczas ładowania drzewa w celu ładowania projektu łatwiej i szybciej. Te mniejsze zdjęcia są niezbędne do prawidłowego wyświetlania zdjęć w raportach/wykresach/osobistych zdjęciach/itp. w Twoim drzewie.

W jaki sposób mogę odtworzyć zdjęcia w Family Tree Builder z witryny rodziny?

Jeśli pracujesz nad projektem drzewa genealogicznego w Family Tree Builder możesz użyć opcję ‘Odtwórz zdjęcia z witryny rodziny’ jeśli nie masz wszystkich plików zdjęć w Twoim projekcie. To może się zdarzyć jeśli pliki zdjęć zostały usunięte z Twojego komputera lub jeśli odtworzyłeś projekt z kopii zapasowej. Jeśli zsynchronizowałeś projekt do witryny rodziny możesz odtworzyć zdjęcia

W jaki sposób mogę załadować zdjęcia z Family Tree Builder do witryny rodziny?

Zdjęcia dodane do drzewa w Family Tree Builder będą automatycznie dodawane do witryny rodziny podczas synchronizacji Twojego drzewa genealogicznego z witryną. Możesz znaleźć zdjęcia w zakładce Zdjęcia w Twojej witrynie.

W jaki sposób mogę pokazać partnerów w moim drzewie w Family Tree Builder?

Do wyznaczenia partnerstwa przy dodawaniu nowych ludzi do drzewa: 1. Dodaj pierwszego partnera. 2. Kliknij ‘Dodaj małżonka’, w celu dodania nowego partnera. 3. W polu ‘Status’ wybierz ‘Partnerów’.Aby zmienić związek dla ludzi dodanych jako małżonkowie: 1. Kliknij ‘Edytuj” na jednym z dwóch partnerów. 2. Wybierz ‘Małżonków’ i ‘Zarządzaj Małżonkami’. 3. Zmień status na ‘Partnerów’. Aby

W jaki sposób mogę zmienić nazwę mojego projektu w Family Tree Builder?

Aby zmienić nazwę Twojego projektu w Family Tree Builder najpierw powinieneś wybrać projekt poprzez kliknięcie na Plik > Zamknij projekt. Następnie idź do zakładki Plik > Zarządzaj Projektami i wybierz projekt, którego chcesz zmienić nazwę, a następnie kliknij na ‘Zmień nazwę’.

W jaki sposób mogę połączyć duplikaty w projekcie w Family Tree Builder?

Jeśli jedna z osób z Twojego drzewa została dodana w dwóch miejscach poprzez błąd możesz połączyć zduplikowane karty używając funkcji Dołącz / Odłącz w Family Tree Builder. Możesz przeczytać o tej funkcji tutaj: W jaki sposób mogę użyć funkcji Dołącz / Odłącz w Family Tree Builder? To są kroki jaki potrzebujesz podjąć w przypadku, gdy

W jaki sposób mogę znaleźć duplikaty w moim drzewie w Family Tree Builder?

Posiadamy funkcję Sprawdź Duplikaty w Family Tree Builder, która sprawdza dupikaty w Twoim drzewie genealogicznym, lokalizuje osoby, które mogę być zduplikowane. Aby jej użyć idź do zakładki Narzędzia > Sprawdź Duplikaty, i rozpocznie się sprawdzanie Twojego drzewa. Możesz wówczas edytować swoje drzewo odpowiednio. Aby połączyć duplikaty przeczytaj ten FAQ: W jaki sposób mogę połączyć duplikaty

W jaki sposób mogę zaimportować moje drzewo genealogiczne do Family Tree Builder, które zbudowałem w innym programie?

To naprawdę łatwe, aby zaimportować Twoje drzewo genealogiczne z innego programu do Family Tree Builder. Możesz zaimportować pliki z: Family Tree Legends (*.FTL), Family Tree Maker (*.FTM/*.FTW/*.FTMB), Personal Ancestral File (*.PAF), i Legacy (*.FDB). Otwórz Family Tree Builder i kliknij na Plik > Zaimportuj GEDCOM. Kolejne okno dialogowe pozwali Ci na albo przeglądanie komputera, aby

Czy mogę przenieść moje drzewo genealogiczne z jednej witryny rodziny do drugiej?

Jeśli edytujesz swoje drzewo genealogiczne w Family Tree Builder, to łatwo możesz zsynchronizować swoje drzewo genealogiczne do innej witryny rodziny. To FAQ może pomóc Ci zsynchronizować z inną witryną rodziny: W jaki sposób mogę się upewnić, że synchronizuję moje drzewo z właściwą witryną? Jeśli edytujesz swoje drzewo online w swojej witrynie rodziny będziesz potrzebować eksportu

Co mogę zrobić jeśli nie będę mógł znaleźć drzewa z Family Tree Builder?

Po zainstalowaniu nowej wersji programu Family Tree Builder (FTB), program automatycznie rozpozna i znajdzie plik drzewa, nad którym pracowałeś. Dla Twojej informacji, drzewa w FTB nazywane są również projektami. Gdy FTB rozpozna projekt, otworzy drzewo / projekt i będziesz mógł kontynuować nad nim pracę bez problemu. Jednakże są przypadki, w których będziesz musiał “pomóc” programowi,

Czy mogę połączyć trzy drzewa genealogiczne?

Możesz połączyć ile tylko chcesz drzew genealogicznych. Jedno drzewo powinno pozostać oryginalne i inne pozostaną połączone z głównym drzewem. Łączenie może być wykonane w Family Tree Builder, kliknij tutaj, aby uzyskać dokładne wyjaśnienie jak połączyć drzewa. Pamiętaj, że funkcja łączenia drzew nie rozpoznaje duplikatów. Możesz rozważyć użycie funkcji eksportu gałęzi drzewa, które chcesz połączyć jako

W jaki sposób mogę eksportować GEDCOM w Family Tree Builder?

Możesz łatwo eksportować GEDCOM swojego drzewa genealogicznego w Family Tree Builder. Aby to zrobić: – Otwórz swoje drzewo genealogiczne w Family Tree Builder. – Idź do zakładki Plik > Eksportuj GEDCOM. – Kliknij ‘Zapisz jako’, aby nazwać plik (obecna nazwa Twojego projektu będzie automatycznie wybrana). – Jeśli posiadasz dodane zdjęcia do projektu drzewa, wówczas program

W jaki sposób mogę importować GEDCOM w Family Tree Builder?

Aby mieć możliwość pracy w Family Tree Builder za pomocą pliku GEDCOM, otwórz Family Tree Builder i wybierz Plik > Importuj GEDCOM. To automatycznie utworzy nowy projekt dla Ciebie. Family Tree Builder nie zmienia lub modyfikuje danych w Twoim pliku GEDCOM. Ten plik pozostanie nienaruszony, dokładnie tak, jak to był. Pojawi się kreator, który pomoże

W jaki sposób mogę pobrać najnowszą wersję Family Tree Builder?

Jeśli już używasz poprzedniej wersji Family Tree Builder, można po prostu pobrać i zainstalować nową wersję na górze aktualnej wersji bez żadnych problemów tutaj. Aktualizacja nie ma wpływu na dane drzewo genealogiczne i jest zalecana i darmowa.

Jak wydrukować wykres, który zrobiłem w Family Tree Builder?

Jeśli użyłeś Family Tree Builder, aby stworzyć piękny wykres drzewa genealogicznego i chcesz go wydrukować, możesz wybrać, czy chcesz wydrukować wykres na swojej domowej drukarki (kilka stron) lub jeśli chcesz wydrukować go jako profesjonalny plakat (jedna strona). Po pierwsze, należy wybrać przycisk Drukuj, aby wybrać druk na drukarce domowej lub drukowanie plakatu. Wydrukuj plakat profesjonalnie:

W jaki sposób mogę zapisać wykres jako PDF?

Zapisz wykres jaki utworzyłeś w Twojej witrynie rodziny: W sekcji Wykresy & Księgi pod zakładką Moje Wykresy możesz wyświetlić wszystkie wykresy jakie wykonałeś i możesz zapisać je jako pliki PDF. Zakładka Moje Wykresy to miejsce, w którym możesz zobaczyć wszystkie wykresy jakie utworzyłeś: Wybierz wykres, który chcesz zapisać i kliknij Wyświetl PDF: Kliknij na ikonkę

W jaki sposób mogę potwierdzić Smart Match w Family Tree Builder?

Aby potwierdzić Smart Match w Family Tree Builder kliknij na przycisk Dopasowania. Znajdź daną osobę w liście, aby potwierdzić dopasowanie dla niej, a następnie kliknij na menu “Dopasowania”. Kliknij na określone dopasowanie, które chcesz potwierdzić, a następnie kliknij na przycisk “Zmień Status…” w prawym górnym rogu ekranu. W oknie, które się pojawi wybierz “Potwierdzone” i

W jaki sposób mogę odrzucić Smart Match w Family Tree Builder?

Aby odrzucić Smart Match w Family Tree Builder kliknij na przycisk Dopasowania. Znajdź osobę w liście, dla której chcesz odrzucić dopasowania, a następnie kliknij na menu “Dopasowania”. Kliknij na konkretne dopasowanie, które chcesz odrzucić, a następnie kliknij przycisk “Zmień Status…” w prawym górnym roku ekranu. W oknie, które się pojawi wybierz “Odrzuć”. Następnie kliknij OK.

Jak dodać ogólny fakt do Family Tree Builder.

Jeżeli chcesz dodać fakt do profilu którejś z osób widniejących na drzewie w Family Tree Builder, ale nie możesz znaleźć właściwego typu informacji, możesz stworzyć swój własny typ poprzez dodanie ogólnego faktu. Dodanie ogólnego faktu do Family Tree Builder jest bardzo łatwe. Najpierw znajdź osobę, do której profilu chcesz dodać fakt. Później kliknij “Edytuj” i

Jak dodać rodzeństwo do listy osób w Family Tree Builder?

Aby dodać rodzeństwo do drzewa, najpierw musisz utworzyć profile rodziców. Jeżeli nie jesteś pewien jak nazywają się rodzice, dodaj ich jako “Nieznany”, a później dodaj rodzeństwo.

Jak umieszczać nazwiska według tradycji hiszpańskiej w Family Tree Builder.

W wielu rodzinach hiszpańskojęzycznych nazwiska dzieci buduje się poprzez dodanie pierwszej części nazwiska ojca do pierwszej części nazwiska matki. Aby mieć możliwość takiego konstruowania nazwisk dzieci na drzewie, idź do Narzędzia > Opcje i w sekcji “Imiona/Nazwiska” znajdź ” Użyj hiszpańskiej tradycji do nazwisk dla dzieci”. Wybierz TAK i kliknij OK:

W jaki sposób mogę zapobiec zmianom nazwisk zamężnych kobiet na nazwiska ich mężów?

W programie wyświetl Narzędzia > Opcje > Imiona/Nazwiska. Znajdziesz tam opcję mówiącą o tym, czy zmieniać nazwiska zamężnych kobiet na nazwiska ich mężów. Wyłącz ją. Spójrz na screenshot poniżej: Innym sposobem jest edytowanie (poprzez podwójne kliknięcie na profil na drzewie) i dodanie nazwiska we własnym profilu. W momencie zmiany nazwiska, program przestanie zmieniać je na

W jaki sposób mogę dodać adoptowane dzieci w Family Tree Builder?

Jeśli dodałeś dziecko do jego biologicznych rodziców i teraz chcesz dodać rodziców adopcyjnych, którzy nie są spokrewnieni z resztą rodziny to wówczas powinieneś dodać nowych rodziców do dziecka. 1. Na osobistej karcie dziecka kliknij na ‘Edytuj’ > ‘Rodzice’ > ‘Dodaj rodziców’. 2. Pojawi się okno dialogowe pytające jaki rodzaj związki chciałbyś ustawić dla dziecka z

W jaki sposób mogę dołączyć i odłączyć rodziców w Family Tree Builder?

Tutaj znajduje się kilka przykładów, które chciałbyś może dołączyć / odłączyć rodziców bez dodawania lub usuwania ich: 1. Jeśli dziecko zostało dodane przez pomyłkę do złych rodziców, wówczas musisz przesunąć to dziecko do nowych rodziców. 2. Jeśli dodałeś ludzi do drzewa bez świadomości, że byli oni rodzicami innej osoby w Twoim projekcie i dowiedziałeś się

W jaki sposób mogę dołączyć i odłączyć dzieci w Family Tree Builder?

Tutaj znajduje się kilka przykładów, które chciałbyś może dołączyć / odłączyć dzieci bez dodawania lub usuwania ich: 1. Jeśli dziecko zostało dodane przez pomyłkę do złych rodziców, wówczas musisz przesunąć to dziecko do nowych rodziców. 2. Jeśli dodałeś ludzi do drzewa bez świadomości, że byli oni rodzicami innej osoby w Twoim projekcie i dowiedziałeś się

W jaki sposób mogę dołączać i odłączać małżonków w Family Tree Builder?

Dodaj Małżonka: Ta opcja pozwala na utworzenie relacji między dwiema osobami już istniejącymi w drzewie genealogicznym. Na przykład, jeśli dwaj kuzyni, którzy zostali już dodani do drzewa są rzeczywiście żonaci, można dołączyć jedenho jako małżonka do drugiego. Aby dołączyć małżonka, kliknij na karcie osoby na ‘Edytuj’> ‘Małżonkowie’> ‘Dołącz małżonka’. Pojawi się lista osób z drzewa

W jaki sposób mogę zsynchronizować określone gałęzie mojego drzewa genealogicznego w Family Tree Builder?

Aby zsynchronizować tylko określone gałęzie z Twojego głównego drzewa genealogicznego: Otwórz swoje drzewo w Family Tree Builder. Idź do Synchronizacji (publikowanie) > Ustawienia Synchronizacji. Kliknij ‘Zaawansowane Ustawienia‘. W miejscu Ludzie do Załadowania, wybierz ‘Określeni ludzi wybrani poniżej‘ i kliknij na przycisk Wybierz Ludzi. Lista osób z Twojego drzewa genealogicznego się pojawi. Aby dodać osobę, zaznacz

Czy moje drzewo z Family Tree Builder może być edytowane online?

Teraz z Family Tree Builder w wersji 7.0, drzewo, które zsynchronizowałeś do Twojej witryny rodziny może być edytowane online. Możesz wybrać możliwość edytowania drzewa online samodzielnie lub za pomocą webmasterów i członków witryny. Domyślnie drzewo, które zostało zsynchronizowane z Family Tree Builder do witryny rodziny może być edytowane online tylko poprzez twórcę witryny i pozostanie

W jaki sposób mogę odtworzyć drzewo w Family Tree Builder?

Istnieją dwie opcja dla odtworzenia Twojego drzewa genealogicznego. Możesz odtworzyć drzewo z komputera lub też z witryny rodziny. Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcję: w jaki sposób odtworzyć Twoje drzewo z witryny rodziny. Aby odtworzyć Twoje drzewo z Twojego komputera idź do Plik > Odtwórz projekt. Wybierz, aby odtworzyć projekt z pliku na dysku. Wybierz kopię

Czy mogę zdecydować się na nie synchronizowanie mojego drzewa z Family Tree Builder z moją witryną?

Tak, możesz zdecydować się nie synchronizować Twojego drzewa genealogicznego z witryną rodziny na MyHeritage. Jednakże, idea drzew z Family Tree Builder jest taka, aby je synchronizować z witryną rodziny i mogą być one najlepiej obsługiwane poprzez synchronizację. Jeśli wybierzesz, aby je nie synchronizować wówczas istnieje wiele funkcji, którymi nie będziesz mógł w pełni się cieszyć,

W jaki sposób mogę zmienić nazwę drzewa w mojej witrynie rodziny jeśli zostało ono zsynchronizowane z Family Tree Builder?

Jeśli zsynchronizowałeś (opublikowałeś) swoje drzewo genealogiczne z Family Tree Builder musisz zmienić nazwę drzewa w Family Tree Builder, a następnie musisz zsynchronizować drzewo jeszcze raz. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się w jaki sposób zmienić nazwę drzewa w Family Tree Builder.

W jaki sposób mogę użyć kreatora tłumaczeń w Family Tree Builder?

Aby przetłumaczyć dane całego projektu z jednego języka do drugiego, postępuj następująco: 1. W menu Narzędzia wybierz Kreatora Tłumaczenia. Następujące okno zostanie wyświetlone: 2. Pod Tłumacz z: (język źródłowy), kliknij ‘Zmień język’ i wybierz język źródłowy. Dane zostaną przetłumaczone z tego języka. 3. Pod Tłumacz z: (język docelowy), kliknij ‘Zmień język’ i wybierz język, na

W jaki sposób mogę pokazać, że zakończyłem badania nad daną osobą w Family Tree Builder?

Aby zaznaczyć, że ukończyłeś badania dla danej osoby w drzewie, kliknij dwukrotnie na osobę w drzewie, aby otworzyć okno Edytuj szczegóły. W zakładce ‘Więcej’, wybierz ‘Badania są kompletne dla tej osoby’. To pokaże następującą ikonkę w karcie tej osoby: Kliknięcie na tę ikonkę zabierze Cię z powrotem do pola wyboru ‘Badania są kompletne dla tej

Jak dodać bliźnięta do mojego drzewa w Family Tree Builder?

Jeśli posiadasz bliźniaki w swojej rodzinie dodaj fakt bliźniaka, do każdego z nich w celu wyznaczenia relacji. Otwórz swoje drzewo w Family Tree Builder. Aby dodać fakt do kogoś w swoim drzewie genealogicznym kliknij na przycisk Edytuj na karcie tej osoby. Następnie kliknij na Edytuj szczegóły (nazwiska osoby) i idź do zakładki Fakty. Kliknij ‘Nowy

Czy Smart Matches™ są zsynchronizowane z witryną rodziny i Family Tree Builder?

Niestety, Smart Matches™ nie są jeszcze do końca zsynchronizowane z programem Family Tree Builder i witryną rodziny.  Nawet, gdy używasz Family Tree Builder, zachęcamy do korzystania z nowego Smart Matching™, dostępnego w witrynie rodziny i wprowadzić informacje dotyczące używania Family Tree Builder.

Jak oznaczyć rozwód w Family Tree Builder?

Jeżeli edytujesz swoje drzewo on-line, przeczytaj artykuł: Jak oznaczyć rozwód na moim drzewie? Rozwody, podobnie jak małżeństwa, narodziny, śmierci i inne wydarzenia są rejestrowane na drzewie. Aby oznaczyć rozwód na drzewie, musisz dodać ten fakt dla określonej pary. Kliknij EDYTUJ na szarym prostokącie ulokowanym zaraz poniżej profili męża i żony. W menu wybierz “Rozwiedziony”. Zmiana

Jaka jest różnica pomiędzy witryną rodziny a Family Tree Builder?

Czym jest witryna rodziny? MyHeritage pozwala na stworzenie w Internecie swojego własnego miejsca spotkań z rodziną – twoją osobista witrynę rodziny.  Możesz opublikować projekt drzewa genealogicznego swojej rodziny, zapraszać członków rodziny do uczestniczenia  i pomocy w budowaniu waszego drzewa, łatwego udostępniania zdjęć i śledzenia ważnych wydarzeń rodzinnych. Stworzenie witryny rodziny trwa tylko kilka minut i

Jak odinstalować Family Tree Builder?

Windows 7 Kliknij na menu Start Wybierz Panel Sterowania Wybierz Programy i Funkcje, a następnie Odinstaluj Program Znajdź MyHeritage Family Tree Builder na liście programów Kliknij prawą myszką na program i Odinstaluj Windows XP Kliknij na menu Start Wybierz Panel Sterowania Wybierz Dodaj lub Usuń Programy Znajdź MyHeritage Family Tree Builder na liście programów Kliknij

Dlaczego nie mogę odnaleźć drzewa genealogicznego które właśnie zbudowałem?

Jeśli nie możesz odnaleźć swojego drzewa genealogicznego, sprawdź co następuje: 1. Pod jakim adresem e-mail dokonałeś rejestracji? Czy teraz jesteś zalogowany? Aby zostać rozpoznany jako Webmaster witryny i drzewa, które zbudowałeś, musisz się zalogować Twoim zarejestrowanym adresem e-mail i hasłem. 2. Gdzie jest e-mail który otrzymałeś, gdy dokonałeś pierwszej rejestracji? Gdy dokonujesz rejestracji na MyHeritage.com,

Czy kilku webmasterów może edytować moje drzewo?

Domyślnie obecnie tylko twórca witryny można dodać dane do zsynchronizowanego drzewa. Inni webmasterzy, jak również regularni Członkowie witryny nie mogą edytować zsynchronizowanego drzewa w witrynie rodziny, ale nadal mogą dodawać zdjęcia do witryny rodziny. Aby to zmienić, tak aby członkowie witryny mogli edytować synchronizowane drzewo, sprawdź tutaj.

Jakie są zmiany i ulepszenia programu FTB 7.0?

Istnieją 3 główne nowe funkcje programu Family Tree Builder 7.0: Synchronizacja Wcześniejsze wersje programu Family Tree Builder obsługiwały tylko w jedno stronę publikowanie z Family Tree Builder do witryny rodziny na MyHeritage, a aktualizacje nie mogą być dokonane w kierunku przeciwnym. Oznaczało to, że opublikowane drzewo genealogiczne było tylko do odczytu na MyHeritage.com i nie

Czy moja rodzina może edytowąć zsynchronizowane drzewo?

Obecnie tylko twórca witryny zsynchronizowanego drzewa możne edytować dane w zsynchronizowanym drzewie online. Jednakże, członkowie rodziny mogą nadal dodawać zdjęcia w witrynie rodziny.

Czy mogę używać FTB 7.0 na dwóch różnych komputerach?

Nie jest to zalecane pracowanie z tym samym projektem w oprogramowaniu Family Tree Builder na dwóch komputerach. Funkcja synchronizacji synchronizuje wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w oprogramowaniu do witryny rodziny online i wszystkie aktualizacje dokonane w witrynie rodziny online do oprogramowania. Kiedy pracujesz na dwóch oprogramowaniach Family Tree Builder (na dwóch różnych komputerach), aktualizacje wprowadzone

W jaki sposób mogę cofnąć zmiany, które zostały wykonane po synchronizacji mojego drzewa?

Możesz cofnąć zmiany, które zostały wprowadzone po synchronizacji drzewa. Aby to zrobić, należy otworzyć Family Tree Builder na komputerze. Następnie przejdź do menu Plik> Odtwórz projekt> Przywróć z pliku na dysku> wybierz kopię zapasową, którą chcesz przywrócić. Domyślnie, obecnie przechowujemy 10 kopii ostatnich kopii zapasowych utworzonych w Family Tree Builder przed każdą synchronizacją. Możesz zmienić

Kiedy moje drzewo zostanie zsynchronizowane z witryną online stanie się ono publiczne dla innych?

Kiedy drzewo jest zsynchronizowany z FTB do witryny rodziny można je przeglądać online i może ono być edytowane przez twórcę witryny. Zostanie ono pokazane członkom witryny i gościom zgodnie z ustawieniami prywatności Twojej witryny. Jak zawsze masz pełną kontrolę nad tym kto może przeglądać lub dodawać informacje do Twojej witryny. Aby zmienić te ustawienia, zobacz

Jak operacja Synchronizacji wpływa na moją prywatność lub bezpieczeństwo moich drzew?

Kiedy drzewo zostaje zsynchronizowane z FTB do witryny rodziny online można przeglądać je online i może być ono edytowane przez twórcę witryny. Zostanie ono pokazane w Twojej witrynie rodziny członkom witryny i gościom zgodnie z ustawieniami prywatności w Twojej witrynie. Jak zawsze masz pełną kontrolę nad tym, kto może przeglądać lub dodawać informacje do witryny.

Czy mogę ręcznie synchronizować nawet jeśli wyłączyłem opcję Zaplanowanej Synchronizacji?

Tak, można ręcznie przeprowadzić synchronizację nawet jeśli jest wyłączona opcja Zaplanowanej Synchronizacji. “Sync” działa w taki sam sposób, jak w poprzedniej wersji 6.0 opcja “Publikuj” w Family Tree Builder. Możesz to zrobić, klikając na przycisk ‘Sync’ jak przedstawiono poniżej.

Dlaczego moje zdjęcia nie synchronizują się z Family Tree Builder do Family Tree Builder?

Istnieją dwa powody, dla których zdjęcia mogą nie być zsynchronizowane z FTB do drzewa online. 1) ustawienia zostały zaznaczone w celu synchronizacji tylko konkretnych zdjęć: Aby sprawdzić, czy jest to właśnie taki przypadek, otwórz projekt w Family Tree Builder. Idź do ‘Sync’> ‘Ustawienia synchronizacji’: Wybierz ‘Zaawansowane ustawienia’: Wybierz synchronizację wszystkich zdjęć: Kliknij OK i zsynchronizuj

Jeśli edytuję moje drzewo za pomocą mobilnej aplikacji, czy będzie ono zsynchronizowane z Family Tree Builder?

Dane historii rodziny można teraz przeglądać, edytować i dodawać z dowolnego urządzenia – od komputera, Twojej witryny rodziny online na MyHeritage, lub za pośrednictwem naszej darmowej mobilnej aplikacji MyHeritage dla iPad’a, iPhone’a i Androida. Począwszy od wersji Family Tree Builder 7.0 po edycji drzewa za pomocą aplikacji mobilnej będziesz mógł synchronizować bezpośrednio z witryną rodziny

Dlaczego moje identyfikatory z wersji FTB 6.0 zostały zmienione?

Identyfikatory ( numery ID) w Family Tree Builder 7.0 są teraz ustawione, aby określać dokładną ilość ludzi w drzewie genealogicznym. Na przykład, jeśli usuniesz osobę z numerem ID 4, to wówczas wszystkie osoby w drzewie zostaną ponownie zindeksowane, a usunięty numer ID zostanie przypisany do następnej osoby na liście. Całkowita ilość numerów identyfikacyjnych będzie teraz

Dlaczego nie mogę edytować mojego drzewa online?

Jednym z powodów, dlaczego nie możesz edytować swojego drzewa online jest fakt, że drzewo zostało zsynchronizowane z Family Tree Builder, a Ty nie jesteś twórcą tej witryny. Jeśli jesteś twórcą witryny, a następnie dokonałeś zmian w FTB 7.0 to możesz teraz edytować swoje drzewo genealogiczne online na MyHeritage.pl. Zmiany wprowadzone w witrynie pojawią się w

Czy zmiany wprowadzone w moim drzewie w witrynie rodziny zostaną zsynchronizowane z powrotem do projektu w Family Tree Builder?

Tak! W nowej wersji 7.0 programu Family Tree Builder istnieje dwukierunkowy “link” między projektem, który znajduje się w Twoim Family Tree Builder i projektem, który znajduje się w online witrynie rodziny. Oznacza to, że wszelkie zmiany wprowadzone w internetowym projekcie zostaną ujęte w Family Tree Builder w momencie synchronizacji projektu i vice versa.

Po synchronizacji drzewa online, członkowie nie mogę edytować drzewa. Dlaczego?

Zsynchronizowane drzewo może być edytowane tylko w witrynie rodziny przez twórcę witryny. Jeśli chcesz mieć drzewo genealogiczne, które Ty i pozostali członkowie mogą edytować w trybie online, wykonaj następujące czynności: – Otwórz swoje drzewo genealogiczne w Family Tree Builder. – Idź do menu Plik > Eksportuj GEDCOM. – Jeśli masz jakieś zdjęcia dołączone do projektu

Czy mogę wybrać które zdjęcia zsynchronizować z Family Tree Builder do online witryny rodziny?

Nowa wersja Family Tree Builder, FTB 7.0, posiada opcję synchronizowania konkretnych zdjęcia, tak jak w poprzedniej wersji. Aby wybrać zdjęcia do synchronizacji: Otwórz projekt w Family Tree Builder. Idź do “Sync”> “Ustawienia synchronizacji”: Wybierz “Zaawansowane ustawienia”: Musisz zaznaczyć ‘Określone zdjęcia wybrane poniżej’: Wybierz konkretne zdjęcia, które chcesz zsynchronizować poprzez kliknięcie przycisku ‘<<wybierz’, kiedy wybierzesz określone

W jaki sposób dodać zdjęcia w Family Tree Builder?

W przypadku tworzenia projektu w Family Tree Builder masz opcję dodania zdjęć do Twojego projektu. Aby tego dokonać: Otwórz swój projekt. Przejdź do sekcji Zdjęcia: Kliknij na ‘Nowe’ i wybierz ‘Nowe Zdjęcia’: Wybierz zdjęcia z Twojego komputera. Jak skończysz kliknij ‘Dalej’: Możesz wybrać opcję edycji szczegółów zdjęcia, a następnie kliknij ‘Zakończ’. Zsynchronizuj projekt, aby móc

Usunąłem zdjęcie w Family Tree Builder 7.0 i zsynchronizowałam projekt, dlaczego zdjęcia wciąż pojawiaja się w witrynie?

Kiedy usuniesz zdjęcie w Family Tree Builder 7.0 nie pojawi się już ono w programie. Jednakże, to zdjęcie nadal będzie ulokowane w witrynie rodziny online, co oznacza, że będziesz mógł znaleźć co niektóre zdjęcia w drzewie genealogicznym online, ale nie w Family Tree Builder. Aby także usunąć zdjęcie z witryny rodziny musisz postępować z instrukcją,

Co to jest zaplanowana Synchronizacja (Sync)?

‘Zaplanowana Synchronizacja’ oznacza to, że teraz możesz pracować nad swoimi drzewami genealogicznymi w Twoim programie Family Tree Builder i w Twojej witrynie rodziny online, a zmiany jakich dokonasz w drzewach w jednym miejscu zsynchronizują się z drugim. Twój Family Tree Builder i drzewa online zsynchronizują się automatycznie w ciągu 24 godzin, nawet jeśli Twój Family

W jaki sposób wyłączyć Zaplanowaną Synchronizację w Family Tree Builder?

Aby zatrzymać Zaplanowaną Synchronizacją, postępuj następująco: Otwórz swój program Family Tree Builder. Kliknij na ‘Narzędzie’ w szarym pasku narzędzi. Wybierz ‘Opcje’ > ‘Sync’. Zmień Zaplanowaną Synchronizację z ‘Tak’ na ‘Nie’. Kliknie na OK, aby zapisać ustawienia.

W jaki sposób mogę włączyć Automatyczne Publikowanie w FTB 7.0?

Zaplanowana Synchronizacja w nową formą Automatycznego Publikowania w Family Tree Builder. Aby korzystać z zaplanowanej synchronizacji musisz się upewnić, że ustawienia masz prawidłowe: Kliknij na ‘Narzędzia’ z szarego paska narzędzi. Wybierz ‘Opcje’ > ‘Synchronizacja’. Upewnij się, że ustawienia Zaplanowanej Synchronizacji są włączone na ‘Tak’. Kliknij na OK, aby zapisać ustawienia.

Jak zsynchronizować moje drzewo?

Otwórz Family Tree Builder i w głównym pasku narzędzi kliknij przycisk Sync w celu synchronizacji z witryną rodziny. Po wybraniu opcji ‘Zsynchronizuj teraz’ przejdziesz przez cztery kroki, aby załadować swoją witrynę rodziny online do FTB. Należy pamiętać, że każda synchronizacja będzie także pobiera aktualizacje z drzewa genealogicznego online  i synchronizuje je z powrotem do Family

Dlaczego nie mogę publikowac w FTB 7.0? Gdzie się podziała opcja publikowania?

Nadal możesz publikować swoje drzewo genealogiczne do swojej witryny rodziny. W Family Tree Builder 7.0 opcja ‘publikowanie’ została zamieniona na ‘Sync’. Teraz będziesz mógł edytować swoje drzewo genealogiczne z oprogramowania, a także z online witryny rodziny – i będą one zsynchronizowane między sobą! Aby dowiedzieć się więcej o różnicach pomiędzy Synchronizacją i Publikowaniem, prosimy przeczytać

Jaka jest różnica pomiędzy ‘Sync’ i ‘Publikowaniem’?

W poprzednich wersjach programu Family Tree Builder mieliśmy możliwość publikowania tylko do witryny. Wszystkie zmiany dokonane w programie zostały także zaktualizowane w witrynie. Poprzednio, jeśli wybrałeś edytowanie drzewa genealogicznego w programie, nie miałeś możliwości edycji swojego drzewa w witrynie rodziny (strona była tylko do odczytu). Teraz z Family Tree Builder 7.0 opcja synchronizacja pozwala na

Czy mogę wyłączyć całkowicie synchronizację?

Tak, można całkowicie wyłączyć synchronizację. Aby to zrobić: Kliknij na ‘Syck’ (publikowanie) na szarym pasku narzędzi. Kliknij na ‘Ustawienia Synchronizacji’ > ‘Zaawansowane ustawienia’. Kliknij na opcje ‘Wyłącz funkcję synchronizacji dla’. Kliknij OK.

Czy mogę określić, które części mojego projektu Family Tree Builder powinny być zsynchronizowane z web?

Tak, można określić, które części Family Tree Builder zostaną zsynchronizowane z witryną. Aby to zrobić otwórz swój projekt w Family Tree Builder i idź do ‘Synchronizuj (Publikuj)’ >’Ustawienia Synchronizacji’ > ‘Ustawienia zaawansowane’ i wybierz który rodzaj synchronizacji chciałbyś wykonać. Możesz wybrać czy chcesz zsynchronizować wszystkie osoby i zdjęcia do swojego projektu lub też tylko wybrane

Dlaczego moje zdjęcia nie zostały zsynchronizowane z witryny rodziny do Family Tree Builder?

Istnieje wiele powodów dlaczego zdjęcia mogły nie zostać zsynchronizowane z online witryny rodziny do Family Tree Builder: 1) Posiadasz więcej niż jedno drzewo w witrynie rodziny i załadowałeś zdjęcie z witryny: W Family Tree Builder obecnie nie synchronizujemy zdjęć projektu w przypadku, gdy masz więcej niż jedno drzewo w witrynie rodziny. Osobiste zdjęcia ludzi w

Dlaczego nie mogę dodać rodzeństwa do osób w moim drzewie w Family Tree Builder?

Zauważ, że aby dodać rodzeństwo do osoby w Twoim drzewie w Family Tree Builder, musisz najpierw dodać rodzica osoby. Nie możesz dodawać rodzeństwa bez rodziców.

W jaki sposób mogę wyexportować gałąź z mojego drzewa genalogicznego z Family Tree Builder?

Jeżeli chciałbyć wyexportować wyciąg danych (gałęzie) z swojego drzewa genealogicznego: Otwórz swoje drzewo w Family Tree Builder. Przejdz do „Plik” > „Export plik GEDCOM”. Kliknij na „Zapisz jako”, wybierz ścieżke na komputerze, gdzie chcesz zamagazynować dane. W wypadku, jeżeli nie chcesz podać innej nazwy to podaj nazwe główną, ale np. możesz nazwać ten plik według

Czy za pomocą pliku GEDCOM można przenosić zdjęcia?

Plik GEDCOM to plik tekstowy, który faktycznie nie zawiera zdjęć, ale może zawierać linki do plików zdjęciowych w ich oryginalnych położeniach na Twoim komputerze lub w witrynie rodzinnej. Importowanie i eksportowanie plików GEDCOM pochodzących z witryny rodzinnej na MyHeritage.com: Plik GEDCOM eksportowany z Twojej witryny rodzinnej na MyHeritage.com będzie zawierać linki do zdjęć. W serwisie

Czy Family Tree Builder jest za darmo?

Family Tree Builder jest darmowym programem, który może być ściągnięty z naszej strony. Program Family Tree Builder posiada dodatkowe funkcje, które są dostępne tylko dla członków z kontem Premium. Członkowie Premium to członkowie, którzy doładowali witrynę rodziny. Te dodatkowe funkcje Premium to: wyszukiwanie inteligentne, scalanie dopasowań inteligentnych, wykresy zbiorcze, publikowanie filmów, plików dźwiękowych i dokumentów.

W jaki sposób użyć funkcji Dołącz/Odłącz w Family Tree Builder?

Jeśli edytujesz drzewo genealogiczne online powinieneś się udać tutaj: W jaki sposób mogę używać funkcji online połącz/odłącz połączenie? Funkcja Dołącz/Odłącz powinna być używana za każdym razem jak chcesz zbudować związek pomiędzy dwoma ludźmi, którzy już są w drzewie genealogicznym. Na przyklad, jeśli kuzyni, którzy są już w Twoim drzewie genealogicznym i pobrali się między sobą,

W jaki sposób usunąć osobę w Family Tree Builder?

Jeśli budujesz swoje drzewo genealogiczne online powinieneś przeczytać ten wpis: W jaki sposób mogę usunąć osobę z mojego online drzewa genealogicznego? Aby usunąć osobę w Family Tree Builder kliknij na kartę genealogiczną osoby, a następnie na Edycja > Osoba> Usuń – w ten sposób będziesz mógł usunąć osobę.

W jaki sposób mogę usunąć drzewo w Family Tree Builder?

W sytuacji gdy chcesz usunąć drzewo genealogiczne z witryny rodziny powinieneś udać się tutaj: W jaki sposób mogę usunąć drzewo online? W celu usunięcia drzewa z Family Tree Builder idź do Pliku – Zarządzaj projektami. Tam zobaczysz listę drzew jakie utworzyłeś w Family Tree Builder. Jak klikniesz na jedną z nich możesz wybrać w opcjach

W jaki sposób mogę dodać datę do zdjęcia w Family Tree Builder?

Aby dodać datę do zdjęcia w Family Tree Builder postępuj następująco: 1.    Otwórz drzewo genealogiczne w Family Tree Builder. 2.    Kliknij na przycisk Zdjęcia. 3.    Podwójnie kliknij na zdjęcia, aby otworzyć okno Edycji Zdjęcia. 4.    Dodaj datę. 5.    Kliknij OK. 6.    Zapisz swoje drzewo i opublikuj ponownie w witrynie rodziny.

Jak połączyć dwa drzewa genealogiczne?

Istnieje możliwość połączenia dwóch projektów w programie Family Tree Builder. W celu połączenia drzew genealogicznych, jedno z nich musi zostać wyeksportowane do pliku w formacie GEDCOM. Zawsze, gdy eksportujesz bądź importujesz plik GEDCOM swojego drzewa, każde zdjęcie w drzewie musi być zamienione ręcznie. JEŚLI EDYTUJESZ DRZEWO GENEALOGICZNE ONLINE, MUSISZ NAJPIERW POBRAĆ PROGRAM FAMILY TREE BUILDER,

W jaki sposób mogę się upewnić, że publikuje swoje drzewo do właściwej witryny?

W sytuacji kiedy chcesz opublikować Twoje drzewo genealogiczne do Twojej witryny rodziny musisz powiedzieć Twojemu Family Tree Builder gdzie powinieneś opublikować. Można to zrobić poprzez stworzenie Publicznej prośby. Jeśli próbowałeś publikować do witryny, która nie posiada planu Premium, bądź PremiumPlus możesz być zapytany o doładowanie swojej strony do Premium, bądź PremiumPlus. Upewnij się, że publikujesz

W jaki sposób mogę zaprosić członków do mojej witryny rodziny z Family Tree Builder?

Aby zaprosić członków do Twojej witryny rodziny z Family Tree Builder idź do Publikowanie → Moje witryny. Tam zobaczysz listę Twoich witryn rodzinnych. Wybierz właściwą, z której chcesz zaprosić krewnych i kliknij na ‘Zaproś użytkowników’. Możesz dodać później nazwiska oraz adresy e-mailowe tych, których chcesz zaprosić.

W jaki sposób mogę edytować kogoś szczegóły w Family Tree Builder?

Jeśli budujesz swoje drzewo genealogiczne online powinieneś udać się tutaj: W jaki sposób mogę edytować kogoś szczegóły w drzewie online? Aby móc edytować szczegóły danej osoby w Family Tree Builder kliknij „Edytuj” na karcie genealogicznej danej osoby. Wybierz opcję „Edytuj szczegóły:” Użyj zakładki (Główne, Informacje, Fizyczne itp.),aby dodać różne szczegóły. Kiedy skończysz dodawać szczegóły kliknij

W jaki sposób mogę zmienić kolejność małżonków w Family Tree Builder?

W wersji domowej Family Tree Builder pierwszy mąż bądź żona są uważani jako “obecny małżonek bądź małżonka” i w sposób domyślny jest to wyświetlone w drzewie. W celu zmiany kolejności (pierwsze, drugie) można użyć polecenia „Zarządzaj małżonkami”. W Family Tree Builder przejdź do karty genealogii osoby, która jest bardziej związana z Tobą poprzez dwóch małżonków

Jak wydrukować moje drzewo genealogiczne na jednej kartce za pomocą programu Family Tree Builder?

Jeśli tworzysz swoje drzewo genealogiczne online, powinieneś przeczytać następujący artykuł: Jak wydrukować moje drzewo genealogiczne online na jednej kartce? Stworzyliśmy wykres zbiorowy, który może być wydrukowany z Family Tree Builder! Ta funkcja jest dostępna tylko dla członków Premium. Aby dowiedzieć się, które funkcje są dostępne dla Użytkowników Premium, a które dla Użytkowników nie posiadających konta

W jaki sposób mogę zmienić osobę główną w drzewie genealogicznym w Family Tree Builder?

Aby ustawić osobę główną w Twoim drzewie genealogicznym z Family Tree Builder otwórz Twój projekt drzewa z Family Tree Builder. Znajdź osobę z Twojego drzewa, którą życzysz sobie, aby była osobą główną. Po wybraniu możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na poszczególną osobę i możesz iść do Osoba >’Ustaw jako osobę główną’. Możesz to też zrobić

W jaki sposób mogę zrobić kopię zapasową mojego projektu z Family Tree Builder?

Zalecamy często robić kopię zapasową drzewa genealogicznego z Family Tree Builder do nośników wymiennych. Najlepszym sposobem, aby utworzyć kopię zapasową drzewa genealogicznego jest wykorzystanie kopii zapasowej urządzenia Family Tree Builder na pasku narzędzi. Przejdź do Plik > Wykonaj kopię zapasową projektu. To pozwoli zapisać jeden plik, idealny do tworzenia kopii zapasowych, który zawiera drzewo genealogiczne

W jaki sposób mogę bezpiecznie przetransferować drzewo z Family Tree Builder z jednego komputera do drugiego?

Aby przetransferować Twoje drzewo z Family Tree Builder z jednego komputera do drugiego: Wpierw zapisz twoje drzewo w Family Tree Builder na nośniku wymiennym.Najlepszym sposobem, aby utworzyć kopię zapasową drzewa genealogicznego jest wykorzystanie kopii zapasowej Family Tree Builder, która znajduje się w „Plik” > „Wykonaj kopie zapasową projektu”. To pozwoli zapisać to w jednym pliku,

W jaki sposób mogę zmienić zdjęcie, które pojawia się na karcie osoby w Family Tree Builder?

Jeśli budujesz swoje drzewo genealogiczne online powinieneś udać się tutaj: W jaki sposób mogę zmienić zdjęcie pojawiające się na karcie osoby w drzewie online? Tutaj znajdują się kroki jak zmienić Osobiste Zdjęcie (twarz miniatury zdjęcie, która pokazuje się na karcie genealogicznej w zakładce Wyświetl Drzewo w Family Tree Builder). 1. Idź na kartę genealogiczną osoby,

W jaki sposób powinienem odblokować funkcje Premium w Family Tree Builder?

W celu odblokowania funkcji Premium w Familz Tree Builder, musisz być zarejestrowany w programei z adresem mailowym, którym byłeś zalogowany podczas zakup Premium. Aby sprawdzić jaki adres e-mail jest obecnie zarejestrowany w Family Tree Builder otwórz program i kliknij na Publikowanie > Moje witryny. Kiedy się zarejestrowałeś do programu i odblokowałeś funkcje Premium zobaczysz w

Czy serwis MyHeritage jest bezpłatny?

Witryny rodzinne, czyli podstawowa platforma służąca do stron internetowych dla rodzin i rodów, są oparte na subskrypcjach. Podstawowe plany są bezpłatne. Plany Premium wymagają subskrypcji, które są rozliczane rocznie. Możesz wybrać taki plan, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb oraz w dowolnym momencie dokonać jego doładowania. Family Tree Builder – nasz program genealogiczny pozwalający tworzyć

Jak dodać członków rodziny do drzewa genealogicznego w programie Family Tree Builder?

Jeśli stworzyłeś swoje drzewo genealogiczne bezpośrednio w witrynie rodziny na MyHeriatge.pl, przeczytaj poniższy artykuł: Jak dodać członków rodziny do mojego drzewa online? Istnieje kilka sposobów dodawania osób do drzewa w programie Family Tree Builder. Zwróć uwagę na zaznaczone obszary na poniższym zrzucie ekranu: 1.Użyj przycisku “Dodaj Osobę” w lewym górnym rogu w widoku drzewa. 2.

Jak odzyskać drzewo w Family Tree Builder po tym, jak mój komputer się zepsuł?

Najpierw musisz zainstalować Family Tree Builder na komputerze. Możesz go ściągnąć tutaj . Jeżeli wcześniej zsynchronizowałeś swoje drzewo genealogiczne przez Internet, na stronie MyHeritage powinna znajdować się kopia zapasowa. Żeby odzyskać plik otwórz Family Tree Builder, wybierz Plik > Odtwórz projekt > Odtwórz z witryny rodzinnej online > wybierz drzewo > Ściągnij teraz.

Jak dodać przybrane dzieci do drzewa genealogicznego w programie Family Tree Builder?

Jeśli edytujesz swoje drzewo genealogiczne online, powinieneś przeczytać artykuł: Jak dodać przyrodnie dzieci do drzewa genealogicznego online? W programie Family Tree Builder dzieci są połączone z parą mąż/żona. Oznacza to, że w przypadku, gdy zostanie dodany nowy małżonek, dzieci z poprzedniego małżeństwa zostają z wcześniejszą grupą rodzinną mąż/żona i nie są pokazywane jako przynależące do

Dlaczego widzę osoby oznaczone jako “Nieznane” w moim drzewie opublikowanym za pomocą programu Family Tree Builder?

Istnieją dwie główne przyczyny pojawiania się osób oznaczonych jako „Nieznane” w Twoim drzewie po jego opublikowaniu za pomocą programu Family Tree Builder. Osoba oznaczona jako prywatna w Family Tree Builder. Otwórz projekt w programie Family Tree Builder. Wyszukaj nazwisko osoby, która jest widoczna jako „Nieznane” w Twojej witrynie. Kliknij Edytuj > Edytuj szczegóły:: Wybierz zakładkę

Dlaczego logując się w programie Family Tree Builder otrzymuję wiadomość “Nieprawidłowe hasło lub login”?

Jeśli niedawno zmieniałeś swoje hasło dostępu do MyHeritage.com, ale nie zmieniałeś go w programie Family Tree Builder, program będzie wyświetlał wiadomość „Nieprawidłowe hasło lub login” przy próbie publikacji drzewa na stronie rodzinnej. Aby rozwiązać ten problem, otwórz program Family Tree Builder, przejdź do „Publikacji” i wybierz „Moje strony”. Kliknij na “Zaloguj się jako inny użytkownik”.

Dlaczego mam problemy ze ściągnięciem aktualizacji programu Family Tree Builder?

Ponieważ program Family Tree Builder zajmuje dość dużo miejsca, możliwe jest, że jego ściąganie skończyło się zbyt wcześnie. Mogło to spowodować, że plik został uszkodzony w pamięci cache przeglądarki, więc nawet ponowne ściągnięcie programu nie pomoże. Pomóc może ściągnięcie innej kopii programu pod inną nazwą pliku. Ściągnij nową kopię tu. Gdy już ściągniesz i zainstalujesz

Jakie języki obsługuje MyHeritage?

Aktualnie obsługujemy 38 języków zarówno na stronie MyHeritage, jak i w programie Family Tree Builder. To ponad 85% języków używanych w sieci! Dostępne języki to: angielski, hebrajski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański (kataloński), portugalski, rosyjski, turecki, portugalski (Brazylia), norweski, szwedzki, chiński (mandaryński), japoński, koreański, holenderski, grecki, tajlandzki, hindi, ukraiński, czeski, duński, polski, węgierski, fiński, arabski, słowacki,

Otrzymałem komunikat o błędzie publikacji z programu Family Tree Builder. Co mam zrobić?

Jeżeli program Family Tree Builder informuje o błędzie publikacji, sprawdź: 1. Czy na Twoim komputerze zainstalowany jest firewall albo program antywirusowy? 2. Czy Twój komputer łączy się z Internetem przez serwer Proxy? 3. Czy program jest aktualny? Spróbuj zaktualizować program klikając w „Narzędzia” i „Znajdź aktualizacje”. Jeżeli problem się powtarza, użyj MyHeritage Support form jak

Co oznaczają numery w okienkach użytkowników na liście Wszyscy w jednym?

Jeśli dany użytkownik pojawia się na liście Wszyscy w jednym więcej niż raz, w jego okienku na tej liście pojawi się numer. Dzięki temu wiesz, w ilu miejscach na Twojej liście może się pojawić dana osoba.

Czy jest ograniczenie liczby osób, które mogę dodać do mojego drzewa w programie Family Tree Builder?

W przeciwieństwie do strony rodzinnej, gdzie istnieje limit osób, które mogą zostać dopisane do drzewa (250 dla planu podstawowego, 2500 dla planu Premium i brak limitu dla planu Premium Plus), nie ma takiego limitu w programie Family Tree Builder. Nawet jeśli masz podstawową witrynę rodzinną, w projekcie tworzonym w programie Family Tree Builder możesz umieścić

Czy istnieje instrukcja do programu Family Tree Builder w języku innym niż angielski?

Tak! Istnieje opracowany przewodnik krok po kroku po Family Tree Builder w języku polskim. Przewodnik w formacje PDF liczy 326 stron. Możecie go ściągnąć tutaj: http://web009.myheritage.com/public/FTBUserGuide/FTBUserGuide_pl.html Tak, że krok po kroku śledząc samouczek można się nauczyć kompletnej obsługi FTB. Aktualnie instrukcja do programu Family Tree Builder istnieje tylko w języku angielskim. Jeżeli chcesz przeczytać instrukcję

Dlaczego nie mogę edytować mojego drzewa online jeśli stworzyłem je używając programu Family Tree Builder?

Jeden z powodów, dla którego nie możesz edytować swojego drzewa może wynikać z różnic między rodzajami drzew możliwych do publikacji na stronie rodzinnej. Są trzy rodzaje drzew, które można umieścić na stronie: Drzewa Web – utworzone online; drzewa zaimportowane na stronę przy użyciu pliku GEDCOM albo drzewa wykonane w programie Family Tree Builder i opublikowane

Mam problemy z publikacją drzew z programu Family Tree Builder. Co mam zrobić?

Sprawdź, czy nie jest włączona żadna zapora sieciowa lub oprogramowanie komunikacyjne na Twoim komputerze lub w sieci, do której podłączony jest Twój komputer. Uwzględnia to firewalle, serwery Proxy i/lub routery. Obecność takiego oprogramowania lub sprzętu może powodować problemy komunikacyjne z MyHeritage jeśli są nieprawidłowo skonfigurowane.

Ulepszyłem moje konto do wersji Premium. Dlaczego program Family Tree Builder prosi o ponowne ulepszenie?

Jeżeli niedawno ulepszyłeś program Family Tree Builder do wersji Premium a program nadal prosi o ulepszenie kiedy próbujesz opublikować drzewo, wykonaj następujące czynności: 1. Upewnij się, że jesteś zalogowany przy pomocy adresu e-mail zarejestrowanego na konto Premium. Jeżeli chcesz sprawdzić lub zmienić swój login, przejdź do „Publikacji”, kliknij w „Ustawienia publikacji” i w „Zaloguj się

Zainstalowałem nową wersję programu Family Tree Builder i moje drzewa genealogiczne zniknęły! Co mam zrobić?

Po zainstalowaniu nowej wersji programu Family Tree Builder (FTB), program automatycznie odnajdzie plik drzewa, nad którym pracowałeś. Drzewa w FTB są również zwane Projektami. Gdy tylko FTB rozpozna projekt, otworzy go a Ty będziesz mógł dalej nad nim pracować bez żadnych problemów. Jednak w niektórych przypadkach, będziesz musiał trochę „pomóc” programowi odnaleźć plik drzewa FTB.

Czy Family Tree Builder jest obługiwany na komputerach Mac?

Tak, wydaliśmy wersję Famly Tree Builder 7 na komputery Mac Apple OS X. MyHeritage Family Tree Builder na komputery Mac jest dostosowany z wersji systemu Windows i może działać bezpośrednio na Mac OS X, nie wymaga przy tym systemu operacyjnego Windows. Ta wersja Family Tree Builder została opracowana w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na wersję

Czy zanim zainstaluję nową wersję Family Tree Builder, muszę odinstalować poprzednią?

Nie ma potrzeby odinstalowywania poprzednich wersji Family Tree Builder, żeby zainstalować nowszą. Przy instalacji nowej wersji nie zostaną utracone żadne dane. Po prostu ściągnij program Family Tree Builder klikając tutaji włącz kreatora instalacji. Twoje projekty drzew ukażą się automatycznie po włączeniu programu po raz pierwszy.  

Czy mogę odtworzyć za pomocą danych ze strony rodzinnej drzewo w Family Tree Builder?

Kiedy opublikujesz swoje drzewo genealogiczne w witrynie online, oprócz możliwości współdzielenia danych genealogicznych z członkami swojej rodziny, dodatkowo uzyskujesz kopię zapasową danych, które mogą być dzięki temu przywrócone w dowolnym momencie. Dlatego szczególnie polecamy regularne publikowanie zaktualizowanej wersji drzewa genealogicznego. Jeśli chcesz przywrócić drzewo genealogiczne ze swojej witryny online, wykonaj następujące kroki: 1) Otwórz program

Czy mogę umieścić plik z moim drzewem genealogicznym na płycie CD?

Aby umieścić plik ze swoim drzewem genealogicznym z programu Family Tree Builder na płycie CD (lub na innym nośniku danych), należy wykonać następujące kroki: Najpierw przejdź do projektu drzewa w programie Family Tree Builder i kliknij „Plik”, a następnie „Kopia zapasowa projektu”. Pozwoli Ci to zapisać na dysku pojedynczy plik zawierający Twoje drzewo genealogiczne oraz

Czy mogę ustawić profile użytkowników na moim drzewie jako profile prywatne?

Aktualnie nie istnieje opcja „uprywatnienia” pojedynczych osób na drzewach utworzonych online I drzewach Gedcom. Możesz ukryć profile pojedynczych osób na drzewie, które opublikowałeś przy pomocy Family Tree Builder.  Aby to zrobić, wróć do strony projektu w Family Tree Builder i przejdź na profil osoby, który chciałbyś ukryć. Kliknij na „Edytuj” aby edytować szczegóły profilu. Przejdź

Jak dokonąć konwersji drzewa genealogicznego dostępnego w sieci, tak aby móc go używać w programie Family Tree Builder?

Jeśli zbudowałeś swoje drzewo genealogiczne w programie Family Tree Builder i potrzebujesz uzyskać kopię swojego drzewa w witrynie internetowej, powinieneś przejść tutaj: Czy mogę odtworzyć za pomocą danych ze strony rodzinnej drzewo w Family Tree Builder? Jeśli zbudowałeś drzewo genealogiczne w witrynie pod adresem MyHeritage.com i chciałbyś zacząć używać programu Family Tree Builder, wykonaj następujące kroki,

Czy mogę scalić moje dane z wynikami otrzymanymi za pomocą dopasowani inteligentnych Smart Matching z innej witryny rodzinnej?

Technologia Smart Matching w serwisie MyHeriatge stale porównuje nowe drzewa genealogiczne z bazą danych ponad 800 milionów profili na MyHeriatge.com, aby odnaleźć podobieństwa i odkryć dawno zagubione powiązania rodzinne. Członkowie mogą teraz współpracować, aby z łatwością połączyć informacje z drzew genealogicznych w ich pokrywających się gałęziach poprzez funkcję scalanie dopasowań inteligentnych Smart Match. Aby scalić

Jeśli używam wersje domową Family Tree Builder czy mogę nadal edytować moje drzewo online?

Obecnie nie ma możliwości edycji drzewa pochodzącego z Family Tree Builder w witrynie rodziny. Drzewa genealogiczne Family Tree Builder są publikowane do witryny rodziny, więc mogą być wyświetlane przez członków Twojej rodziny, ale wszystkie edycje muszą być dalej wykonywane w Family Tree Builder, a nie na witrynie rodziny. Jeśli chciałbyś mieć drzewo genealogiczne, które chciałbyś

W jaki sposób mogę usunąć swoje konto na MyHeritage?

Ostrzeżenie: Usunięcie konta z MyHeritage jest jest trwałe, a informacje z niego nie mogą być później odzyskane! Jeśli chcesz usunąć swoje konto na MyHeritage, wykonaj następujące czynności: Po pierwsze, upewnij się, że jesteś zalogowany na MyHeritage do własnego konta. Następnie kliknij na “Mój profil” w prawym górnym rogu ekranu i wybierz opcję Ustawienia kont. Przewiń

W jaki sposób mogę zmienić swój login w programie Family Tree Builder?

Po ściągnięciu i pierwszej instalacji programu Family Tree Builder, zostaniesz poproszony o rejestrację programu. Jeśli masz już konto na MyHeritage.pl, możesz użyć swojego adresu e-mail i hasła zarejestrowanego na MyHeritage.pl, aby się zalogować. To pozwoli Ci opublikować Twoje drzewo genealogiczne do witryny rodzinnej, którą już utworzyłeś na MyHeritage.pl. Ponadto, jeśli jesteś klientem Premium bądź PremiumPlus,