Tadeusz Kurcyusz

Urodzony:15 paź 1881 W:  Warszawa, mazowieckie, Polska
Zmarł:Pomiędzy 22 kwi 1944 i 23 kwi 1944 (w wieku 62)W:  Warszawa
Informacje
Wydarzenia

Zdjęcia

Pokaż album 

Najbliższa rodzina

Eugenia Thieme (Kurcyusz)
Jego żona
Irena Kurcyusz
Jego córka
Zofia Ziegler (Kurcyusz)
Jego żona
Ludwik Kurcyusz
Jego ojciec
Michalina Fiszer, h.Tarczała (Kurcyusz)
Jego matka
Wanda Kurcyusz (Zielińska)
Jego siostra
Władysław Kurcyusz
Jego brat
    

Biografia

Tadeusz Kurcyusz (1881-1944), oficer dyplomowany artylerii WP w stanie spoczynku, pułkownik (1923), generał brygady NSZ (maj 1944); pseudonimy: "Fiszer", "gen. Mars", "Morski", "Żegota".

Urodzony 15.10.1881 r. w Warszawie, syn Ludwika, inżyniera i Michaliny Fiszer. Po ukończeniu szkoły realnej i zdaniu matury (1898 lub 1900) studiował na Politechnice Warszawskiej. W latach 1905-1906 odbył służbę ochotniczą w rosyjskiej 3. Baterii Konnej Gwardii w Warszawie, otrzymując stopień oficera rezerwy. Następnie wyjechał do Li ge i rozpoczął studia na wydziale mechanicznym tamtejszego uniwersytetu, uzyskując w 1909 r. dyplom inżyniera. Po powrocie do Warszawy pracował w fabryce konstrukcji stalowych "K. Rudzki i ska. Towarzystwo Przemysłu Metalowego".

Od 1914 r. w armii rosyjskiej, od 1916 r. w stopniu porucznika. Od października 1917 r. oficer sztabu (przez pewien czas szef sztabu) I Korpusu Polskiego na Wschodzie. W sierpniu 1918 r. mianowany referentem cywilnym w Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. Od listopada 1918 r. w WP, kolejno - szef adiutantury Sztabu Generalnego, oficer oddziału organizacyjno-mobilizacyjnego Sztabu Generalnego, kierownik referatu mobilizacyjnego w Inspektoracie Kawalerii, od kwietnia 1919 r. szef sztabu Inspektoratu Kawalerii, od sierpnia tego roku szef sztabu 1. Dywizji Strzelców (późniejszej 13. DP) armii gen. J. Hallera. Po ukończeniu I kursu doszkolenia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie (1921-1922) był (od października 1922 r.) generalnym wojskowym komisarzem kolejowym w oddziale IV Sztabu Generalnego; po ukończeniu kursu dowódców pułków w Szkole Strzelań Artylerii w Toruniu (lipiec-wrzesień 1926 r.) dowódca 26. Pułku Artylerii Polowej, a od maja 1927 r. - 27. Pułku Artylerii Polowej. Przeniesiony w stan spoczynku 31 października 1931 r. W czasie studiów członek Związku Młodej Polski "Zet", po 1926 r. działał w Obozie Wielkiej Polski; członek Związku Hallerczyków.

W konspiracji od połowy 1940 r. w Tajnej Armii Polskiej, po aresztowaniu ppłk. Władysława Surmackiego (sierpień 1940 r.) został szefem Sztabu Głównego TAP, która we wrześniu/październiku weszła w skład nowo powstałej Konfederacji Narodu. Od grudnia tego roku szef sztabu nowo utworzonych Wojskowych Oddziałów Skonfederowanych (formacji grupującej piony wojskowe organizacji skupionych w KN), od stycznia 1941 r., szef sztabu KZ. Po scaleniu KZ z ZWZ (wrzesień 1941 r.) szef wydziału komunikacji KG AK. Aresztowany ok. 26.08.1942 r., osadzony na Pawiaku, wykupiony z więzienia przez kolegów-inżynierów, zwolniony między 14 a 24.12.1942 r.; przeniesiony do rezerwy personalnej KG AK.

Bez wiedzy przełożonych z AK związał się z NSZ. Po aresztowaniu płk. I. Oziewicza (9.06.1943 r.), objął 1.08.1943 r. funkcję Dowódcy NSZ. Nie uczestniczył w pertraktacjach scaleniowych z AK. 31 marca tego roku przedstawiciele Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej (zwierzchniego politycznego organu NSZ) poprosili Dowódcę AK o pozostawienie Kurcyusza na stanowisku Dowódcy NSZ, zobowiązując się do wyznaczenia nowego Dowódcy NSZ w ciągu 2 tygodni od mianowania Kurcyusza. 15.04.1944 r. Dowódca AK (gen. T. Komorowski) zatwierdził Kurcyusza na stanowisku Dowódcy NSZ i pełnomocnika dowódcy AK ds. scalenia NSZ. Wskutek tarć w TNRP w ciągu kwietnia 1944 r. nie został wyznaczony nowy Dowódca NSZ. Kurcyusz zmarł 22 lub 23.04.1944 r. w wyniku wylewu krwi do mózgu.

Pośmiertnie mianowany generałem brygady przez Radę Polityczną przy Dowództwie NSZ (niescalonego z AK).

Treści w Internecie

Znajdź przodka:
Szukaj Szukaj

Pobierz bezpłatnie wyjątkowy program genealogiczny

Zabawne i łatwe w użyciu
Importuj z łatwością swój GEDCOM
Technologia Smart Matching™
Obsługa 40 języków