Wacław Popławski ( Prutkowski )

Urodzony:1919 W:  Warszawa
Zmarł:26 sie 1973 (w wieku ‎~54‏)W:  Szczecin
Informacje
Wydarzenia

Najbliższa rodzina

Jadwiga Popławska (z d. Walicka)
Jego żona
Krystyna Teresa Piątkowska (z d. Popławska)
Jego córka
<Poufne> Popławski
Jego dziecko
Antoni Prutkowski
Jego ojciec
Ludwika Prutkowska ( Popławska ) (z d. Mikucka)
Jego matka
Wanda Regina Lamprecht (z d. Prutkowska)
Jego siostra
Mieczysław Prutkowski
Jego brat
Janina Maracewicz (z d. Prutkowska)
Jego siostra
Stanisława Butkowska ( Prutkowska )
Jego siostra

Biografia

Biografia napisana przez Wacława Popławskiego

Urodziłem się 17.08.1915 r. w Warszawie z matki Ludwiki z Mikuckich i ojca Antoniego Popławskich. W 1922 r. rozpocząłem naukę w Szkole P

owszechnej w Wilnie, po ukoĹ„czeniu której wstÄ…piĹ‚em do Gimnazjum OgólnoksztaĹ‚cÄ…cego im. Karola Chodkiewicza w Lidzie. W 1936 r. otrzymaĹ‚em Ĺ›wiadectwo dojrzaĹ‚oĹ›ci. Po zakoĹ„czeni

u nauki rozpoczÄ…Ĺ‚em pracÄ™ w majÄ…tku paĹ„stowym w Lubaniu pow. Wilejka w charakterze kierownika tartaku i mĹ‚yna. W 1937 r. wstÄ…piĹ‚em do wojska z przydziaĹ‚em do 77 P.P. w Lidzie, gdzie ukoĹ„czyĹ

‚em SzkoĹ‚Ä™ PodchorÄ…ĹĽych Rezerwy Piechoty przy 19 D.P. w stopniu plutonowego. W 1939 r. braĹ‚em udziaĹ‚w kampanii wrzesniowej walczÄ…c pod WarszawÄ…, Piotrkowem, CzÄ™stochowÄ… i Lublinem.Od 1940 r.

do 1944 r. pracowaĹ‚em prywatnie w Wilnie, poczem wstÄ…piĹ‚em do 1 Armii Wojska Polskiego z przydziaĹ‚em do 42 P.P. w BiaĹ‚ymstoku a nastepnie byĹ‚em w 1 OSP w Lublinie i 20 S.P. w Dagórzu. We

wrzesniu 1945 r. zostałem zdemobilozowany w stopniu st. sierżanta i rozpocząłem pracę w Piekarni garnizonowej Wojska Polskiego w Gnieźnie w charakterze kierownika. Z powodu likwidacji garnizonu

przeniosĹ‚em siÄ™ w 1946 r. do Skalmierzyc, gdzie do 1950 r. pracowaĹ‚em w przetwórni owocowo-warzywnej jako kierownik administracyjno-handlowy. Od 15 XI do 30 IV 1953 r. byĹ‚em Kierownikiem D

elegatury i Dyrektorem w Centrali Ogrodniczej i Przed. Skupu Owoc. i warzyw w ostrowie Wlkp. Od miesiÄ…ca wrzeĹ›nia do grudnia pracowaĹ‚em w PZGS Ostrów Wlkp. a od 17 marca do 1 wrzesnia 1954 r

. w MHD w kaliszu Pomorskim poczem przeniosłem się do szczecina, gdzie od 11 X do 5 I 1955 r. pracowałem w Zjednoczeniu Przemysłu Mleczarskiego. Od 5 I. 1955 r. do 30 VIII 1960 r. pracowałem w Sz

czecińskich Zakładach Spożywczych Przemysłu Terenowego a od 16 X do chwili obecnej w ZOAR. Jestem członkiem PZPR.

Znajdź przodka:
Szukaj Szukaj

Pobierz bezpłatnie wyjątkowy program genealogiczny

Zabawne i łatwe w użyciu
Importuj z łatwością swój GEDCOM
Technologia Smart Matching™
Obsługa 40 języków