Jadwiga Popławska (z d. Walicka)

Urodzona:15 paź 1922 W:  Gniezno, Polska
Zmarła:27 cze 1979 (w wieku 56)W:  Szczecin
Informacje
Wydarzenia

Najbliższa rodzina

Wacław Popławski ( Prutkowski )
Jej mąż
Krystyna Teresa Piątkowska (z d. Popławska)
Jej córka
<Poufne> Popławski
Jej dziecko
Józefat Walicki
Jej ojciec
Stefania Walicka (z d. Szymczyk)
Jej matka
Alfred Walicki
Jej brat

Biografia

Życiorys spisany przez Jadwigę Popławską.

Urodziłam się dnia 15 X 1922 r. w Gnieźnie z matki Stefanii z domu Szymczyk i ojca Józefata Walickiego. Edukację swą rozpoczęłam w

1929 r. w Gnieźnie, gdzie ukończyłam 7 klas szkoły podstawowej. W 1936 r. zdałam egzamin wstępny do Gimnazjum Kupieckiego w którym to uczennicą byłam trzy lata t.j. do r. 1939. W tym ż

e samym roku wyjechałam z rodzicami na stałe do m. Lidy. Od roku 1939 do 1941 rozpoczęłam pracę jako telefonistka Lidzkiej poczty. Od 1941 do 1943 r. pracuję jako ekspedientka frmy "Bunge i

L..." W roku 1943 wyszłam zamąż i wyjechałam do męża do Wilna gdzie pracowałam w domu prowadząc gospodarstwo domowe. W 1945 r. na skutek repatriacji z terenów ZSRR wróciła

m do kraju osiedlając się u rodziny ojca w Kotlinie gdzie od 1946 - 1947 pracuję jako Kierowniczka Gm. Sp. Samopomoc Chłopska. W roku 1948 przeniosłam się z mężem i dziećmi do Skalmierzyc k/K

alisza. Od 1 lipca 1949 r. zostałam przyjęta w charakterze księgowej do firmy Woj. Przeds. Arytkułów Gospodarstwa Domowego w Kaliszu i w tejże firmie pracowałam pięć lat t.j. do roku 19

54. Ze względu na zmianę miejsca zamieszkania zwolniłam się na własną prośbę i wyjechałam we wrześniu 1954 r. do Szczecina. Od 18 września 1954 r. objęłam pracę w Szczecińskim Oddziale

Zaopatrzenia Kolejarzy Nr 111 pracując na stanowisku księgowej. Na skutek likwidacji wyż. wym. przeds. z dniem 28 II 1955 r. zostałam z pracy zwolniona.

Znajdź przodka:
Szukaj Szukaj

Pobierz bezpłatnie wyjątkowy program genealogiczny

Zabawne i łatwe w użyciu
Importuj z łatwością swój GEDCOM
Technologia Smart Matching™
Obsługa 40 języków