Podsumowanie dla Wincenty Masajada

14 390 wyników w 190 zbiorach
Spisy i listy wyborców798 wyników w 36 zbiorach
Drzewa genealogiczne7 432 wyników w 8 zbiorach
Urodzenia, małżeństwa i zgony1 553 wyników w 110 zbiorach
Wojsko43 wyników w 6 zbiorach
Imigracja i podróże327 wyników w 16 zbiorach
Czasopisma2 wyników w jednym zbiorze
Książki i publikacje1 576 wyników w 2 zbiorach
Rejestry ogólnodostępne1 563 wyników w 3 zbiorach
Szkoły i uniwersytety188 wyników w jednym zbiorze
Katalogi, przewodniki i referencje892 wyników w 4 zbiorach
Historie, wspomnienia i biografie4 wyników w jednym zbiorze
Rząd, grunty, sądy i testamenty3 wyników w 2 zbiorach