Polityka prywatności MyHeritage

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 6 lipca 2021 r.
Użytkownicy, którzy do tej pory nie zapoznali się z aktualną wersją dokumentu, powinni uczynić to teraz.

Poniższe tłumaczenie Polski Polityki Prywatności nie jest wersją wiążącą. Służy wyłącznie do celów informacyjnych i dla wygody. Angielska wersja Polityki Prywatności jest wersją prawnie wiążącą.


PODSUMOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Kim jesteśmy?

MyHeritage to firma konsumencka z siedzibą w Izraelu. MyHeritage opracowuje usługi w zakresie badania historii rodzinnych oraz testów DNA.

Nasze najważniejsze zasady dotyczące prywatności

MyHeritage założono w 2003 r. Firma od 18 lat cieszy się zaufaniem użytkowników. Firma MyHeritage troszczy się o prywatność swoich użytkowników i ich danych, a jej głównym priorytetem jest utrzymać ich zaufanie.

Firma MyHeritage nigdy nie sprzedała danych osobowych ani nie udzieliła na nie licencji (np. imiona i nazwiska klientów, adresy e-mail, adresy zamieszkania i drzewa genealogiczne) i nie zrobi tego w przyszłości.

FIRMA MYHERITAGE NIGDY NIE SPRZEDAŁA ANI NIE UDZIELIŁA LICENCJI NA WYKORZYSTANIE DANYCH GENETYCZNYCH ANI DANYCH DOTYCZĄCYCH ZDROWIA I ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIGDY NIE UCZYNIĆ.

MyHeritage nigdy i w żadnej sytuacji nie przekaże danych firmom ubezpieczeniowym. Firma MyHeritage zakazuje organom ścigania wykorzystywania świadczonych przez firmę usług z zakresu badań DNA.

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie usunąć swoje dane z MyHeritage. Usunięcie to jest trwałe i nieodwołalne.

Jeśli w niniejszej polityce prywatności dojdzie do jakichkolwiek poważnych zmian, poinformujemy o tym e-mailem.

Jakie informacje gromadzimy na temat użytkowników?

Gromadzimy informacje, które naszym zdaniem są niezbędne dla uzasadnionych interesów gospodarczych naszej firmy, aby świadczyć Usługę użytkownikom (zgodnie z definicją zawartą w naszych Warunkach), jak opisano poniżej:

Informacje udostępnione bezpośrednio przez użytkownika. Na przykład informacje, które wpisujesz, rejestrując się w Usłudze, tworząc drzewo genealogiczne lub badając historię swojej rodziny korzystając z Usługi, komunikując się z pracownikami obsługi klienta, wypełniając kwestionariusz lub ankietę na naszej Witrynie itd.

Informacje z rejestrów publicznych i historycznych. Rejestry digitalizujemy samodzielnie lub licencjonujemy z archiwów i innych źródeł, aby tworzyć treści potrzebne genealogom. Rejestry te mogą obejmować dostępne publicznie informacje o użytkowniku.

Informacje pochodzące z naszych Usług DNA. Jeśli kupisz nasz test DNA lub prześlesz swoje dane DNA na naszą Witrynę, wtedy pobieramy DNA z dostarczonej próbki DNA lub wykorzystujemy przesłane Wyniki DNA, przetwarzamy je i prowadzimy analizę genetyczną w celu zapewnienia naszych Usług DNA.

Informacje, które otrzymujemy, gdy korzystasz z naszych Usług. Zbieramy informacje o zachowaniu użytkownika za pomocą zautomatyzowanych środków technologii zbierania danych (np. pliki cookie), aby zapewnić lepsze wrażenia podczas odwiedzania Witryny i pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób można korzystać z naszych Usług. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Aby świadczyć naszą Usługę. Obejmuje to wyświetlanie drzewa genealogicznego, porównywanie swojego drzewa genealogicznego z innymi drzewami genealogicznymi, aby przekazywać dopasowania Smart Matches™, porównywanie swojego drzewa genealogicznego z historycznymi rejestrami, aby przekazywać dopasowanie rejestrów, porównywanie danych DNA użytkownika z danymi innych użytkowników, aby przekazywać zgodność DNA, wysyłanie raportów DNA itp.

W celu komunikowania się z użytkownikiem w sprawie Usługi.

Aby reklamować Usługę, z której można wypisać się w każdej chwili.

W wewnętrznych celach biznesowych, aby ulepszać i rozwijać nowe raporty, narzędzia, produkty i usługi, aby prowadzić wewnętrzne analizy danych, analizować korzystanie z Witryny, aby ulepszać obsługę klienta lub oceniać nasze kampanie promocyjne.

W celu badań wewnętrznych, za zgodą użytkownika. Jeśli dobrowolnie zdecydujesz się na udział w naszym badaniu i zgodzisz się na warunki naszej Umowy świadomej zgody na badania DNA.

Czy MyHeritage przekaże dane osobowe Użytkownika stronom trzecim?

NIGDY NIE SPRZEDAMY ANI NIE UDOSTĘPNIMY NA PODSTAWIE LICENCJI DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM DANYCH GENETYCZNYCH ANI ZDROWOTNYCH, TOWARZYSTWOM UBEZPIECZENIOWYM, AGENCJOM RZĄDOWYM ANI INNYM FIRMOM CZY PRACODAWCOM.

Nie przekażemy danych organom ścigania bez otrzymania nakazu sądowego lub prawomocnego wezwania do sądu w celu ustalenia danych genetycznych.

Nie ujawnimy żadnych danych osobowych użytkownika osobom postronnym, za wyjątkiem następujących bardzo ograniczonych przypadków:
(a) usługodawcom (np. serwisom dokonującym płatności) na zasadach określonych w zawartych umowach o ochronie danych, w celu świadczenia Usługi użytkownikowi, (b) osobom tworzącym podobieństwa DNA Matches (jeśli funkcja ta jest aktywna) oraz Smart Matches (jeśli ta funkcja jest aktywna), (c) w przypadkach wymaganych prawem lub na potrzeby toczących się postępowań prawnych lub w celu zapobiegania oszustwom i cyberprzestępczości, (d) w celu przeprowadzenia Badania, jeśli użytkownik dobrowolnie zgodził się na zawarcie umowy o wyrażenie świadomej zgody na badanie DNA, oraz (e) w zakresie przejęcia naszej działalności.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Wdrożyliśmy techniczne, fizyczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieupoważnionym dostępem, zmianą lub ujawnieniem danych osobowych użytkowników, które są pod naszą kontrolą. Na przykład; okresowo poddajemy przeglądowi i ulepszaniu nasze praktyki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności, w zależności od potrzeby, zlecamy okresowe testy penetracyjne, aby zbadać solidność bezpieczeństwa naszej Usługi, do danych osobowych dostęp ma tylko upoważniony personel i pracujemy wyłącznie z laboratoriami i stronami trzecimi, które spełniają nasze standardy bezpieczeństwa i zobowiązują się ich przestrzegać.

Zarządzanie prywatnością

Zapewniamy użytkownikom możliwość udostępniania informacji na wiele sposobów. Możesz wybrać, kiedy i komu udostępnisz swoje dane poza Usługą. Możesz w dowolnym momencie wyłączyć funkcję zgodności DNA lub Smart Matching™, wyrejestrować się z opcji przeglądania wyników dla określonych nieuleczalnych schorzeń w ramach raportów predyspozycji zdrowotnych DNA, udzielić zgody na badania lub wycofać ją, zarządzać plikami cookie przy pomocy ustawień przeglądarki, poprosić o zniszczenie swoich próbek DNA oraz usunąć swoje konto i dane.

PEŁNA POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument („Polityka prywatności”) zawiera informacje dotyczące rodzaju danych osobowych, które gromadzimy oraz tego, dlaczego oraz w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe na potrzeby udostępnienia Ci dopasowanej do Twoich potrzeb, przyjaznej dla użytkownika Witryny. Polityka prywatności tłumaczy, w jaki sposób możemy uzyskiwać dostęp do danych osobowych, zarządzać sposobem ich ujawniania lub usuwać je.

Korzystając z Witryny i Usługi, akceptujesz praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności oraz zgadzasz się na przetwarzanie (w tym gromadzenie, wykorzystanie, ujawnienie, zatrzymanie lub usunięcie) swoich danych osobowych na warunkach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Niniejszą Politykę prywatności należy czytać razem z Regulaminem. Pojęcia pisane tu wielką literą, które nie zostały zdefiniowane, będą mieć znaczenie przypisane im w Regulaminie.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą Politykę prywatności, wydamy zaktualizowaną wersję niniejszej Polityki prywatności z aktualną historią wersji i powiadomimy użytkownika o tym e-mailem, o ile zmiany będą istotne. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszą Politykę prywatności lub jakiekolwiek zawarte w niej zmiany i w konsekwencji chce, abyśmy zaprzestali użytkowania lub przechowywania jego danych zgodnie z uaktualnioną polityką, należy usunąć swoje konto lub skontaktować się z nami, pisząc na adres: privacy@myheritage.com i prosząc, abyśmy my to zrobili.

W przypadku zmiany istotnych postanowień niniejszej Polityki prywatności obok łącza „Polityka prywatności” w stopce na stronach Witryny pojawi się wyraźnie widoczna informacja o treści „Zaktualizowana”. Informacja o treści Zaktualizowana” zostanie usunięta po 30 dniach lub kiedy Użytkownik wejdzie na stronę ze zaktualizowaną Polityką prywatności, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Korzystanie przez Użytkownika z Witryny lub Usługi po wprowadzeniu takich zmian oznacza jego akceptację zaktualizowanej wersji Polityki prywatności każdoczasowo obowiązującej. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejszą Politykę prywatności, powinien zaprzestać korzystania z Witryny lub Usługi.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ POBIERANE OD UŻYTKOWNIKÓW LUB NA ICH TEMAT?

Gromadzimy wyłącznie dane, które naszym zdaniem są niezbędne z uwagi na nasze prawnie uzasadnione interesy, w tym celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usługi. Użytkownik decyduje o zakresie innych danych osobowych, które postanowi przekazać MyHeritage.

Dane osobowe, o których podanie prosimy, które gromadzimy lub które przekazuje użytkownik, obejmują:

1) Imię nazwisko, dane kontaktowe oraz dane do płatności: Przy rejestracji w Usłudze, użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, rok urodzenia oraz państwo. Podanie roku urodzenia jest niezbędne, aby stwierdzić, czy użytkownik spełnia warunki Regulaminu dotyczące nieletnich i młodocianych użytkowników. W przypadku zakupu subskrypcji lub innego produktu, wymagane będzie podanie adresu pocztowego, numeru telefonu oraz danych do płatności, aby obsłużyć płatność i zrealizować usługę.

2)Dane rodziny Użytkownika i innych osób: Możesz również wprowadzić dodatkowe dane osobowe na swój temat lub na temat innych osób w ramach tworzenia swojego drzewa genealogicznego lub badając historię rodziny w Witrynie, np. imiona, nazwiska, relacje, daty i miejsca urodzenia i zgonu, dane kontaktowe takie jak adres e-mail i zdjęcia.

Jeśli postanowisz zaprosić innych członków rodziny lub innych użytkowników do obejrzenia lub edycji swojego drzewa genealogicznego, zostaniesz poproszony/-a o podanie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska danej osoby. Przed zaproszeniem tych osób użytkownik musi najpierw upewnić się, że uzyskał ich zgodę na przekazanie ich danych do MyHeritage.

Budując drzewo genealogiczne, decydujesz, których krewnych chcesz umieścić na drzewie genealogicznym oraz czy chcesz dodać tam zmarłych krewnych, żyjących krewnych czy osoby z obu tych grup. Jeśli chcesz dodać do drzewa genealogicznego żyjących krewnych, musisz uzyskać na to wcześniejszą zgodę tych osób. Przed dodaniem żyjących krewnych, które są osobami niepełnoletnimi, użytkownik musi uzyskać zgodę ich rodzica lub opiekuna.

3) Informacje z rejestrów publicznych i historycznych: Digitalizujemy, licencjonujemy i zamawiamy rejestry z różnych źródeł, w tym z aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, rejestrów spisu powszechnego, list imigracyjnych, gazet i innych rejestrów. Tego rodzaju rejestry mogą zawierać dane osobowe użytkownika.

4) Informacje genetyczne: Informacje związane z DNA są generowane i przechowywane, kiedy korzystasz z naszych Usług DNA, tzn. kiedy dokonujesz zakupu naszego zestawu testów DNA lub przesyłasz swoje dane genetyczne, które zostały wygenerowane z innej usługi badań DNA. Nasza Usługa DNA pobierze DNA z próbki DNA użytkownika lub wykorzysta przesłane Wyniki DNA, przetworzy je i przeprowadzi analizę genetyczną w celu przekazania naszych Raportów DNA.

5) Komentarze i opinie użytkownika: Jeśli publikujesz wiadomości lub komentarze na naszych blogach lub kontach na Facebooku, lub na naszych tablicach informacyjnych, możemy pozyskać te informacje.

6) Korzystanie z Usługi: Kiedy korzystasz z Usługi, możemy gromadzić informacje w oparciu o interakcje z naszą Witryną lub z urządzeń lub komputerów przy pomocy których uzyskałeś/-aś dostęp do Witryny, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas odwiedzania Witryny i pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób można korzystać z naszych Usług. Mogą one obejmować dane logowania do sieci, dane sekwencji stron (np. rodzaj komputera i przeglądarki użytkownika, adres strony, z której połączył się z Witryną), wyświetlenia stron i adresy IP.

7) Komunikacja: Będziemy gromadzić komunikację prowadzoną z innymi użytkownikami za pośrednictwem funkcji Usługi (np. skrzynka odbiorcza MyHeritage), jak również informacje, które przekazujesz nam w ramach komunikacji z naszym zespołem obsługi klienta (np. zgłoszenia o wsparcie) lub innymi przedstawicielami firmy.

8) Odpowiedzi na badania ankietowe: Jeśli dobrowolnie uczestniczysz w jakichkolwiek Ankietach lub kwestionariuszach w ramach Usługi, będziemy gromadzić przekazywane informacje.

9) Informacje do Kwestionariusza zdrowotnego: Przed przekazaniem Raportów zdrowotnych DNA zbieramy określone, przekazane przez użytkownika informacje na temat historii jego zdrowia i zdrowia jego rodziny za pomocą kwestionariusza („Informacje do kwestionariusza zdrowotnego” i „Kwestionariusz zdrowotny”, odpowiednio). W USA jesteśmy zobligowani do gromadzenia tych informacji celem zachowania zgodności z przepisami zdrowotnymi. Poza USA nie jesteśmy do tego zobowiązani, ale gromadzimy te informacje dla zachowania spójności danych.

10) Usługi uwierzytelniania kont zewnętrznych: Do celów uwierzytelnienia możesz połączyć konto na Facebooku lub Google ze swoim kontem w naszej Usłudze. Pozwoli to posłużyć się swoimi danymi uwierzytelniającymi z innej usługi, aby utworzyć konto MyHeritage lub zarejestrować się w MyHeritage, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych takich jak adres e-mail. Jeśli dokonasz takiego wyboru, będziemy gromadzić i wykorzystywać informacje, które nam udostępniasz za pośrednictwem tej usługi (np. adres e-mail połączonego konta Facebook lub Google), zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

11) Informacje z integracji z Partnerami firmy: Partnerzy naszej firmy, tacy jak Roots Magic i Family Historian („Partnerzy firmy”) mogą przekazywać nam informacje genealogiczne z drzew genealogicznych swoich użytkowników poprzez funkcję integracji z dopasowaniami naszych drzew genealogicznych i rejestrów. Firma nie otrzymuje licencji na takie informacje przesyłane przez Partnerów firmy i nie gromadzi takich informacji; są one usuwane automatycznie po wyszukaniu zgodności.

W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWANIA?

1) W celu świadczenia usług: Przede wszystkim będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do realizacji celów, dla których przekazałeś nam swoje dane osobowe. Oznacza to m.in. wyświetlanie drzewa genealogicznego, powtórne przeszukiwanie historii rodzinnej, aby znaleźć dla więcej rejestrów, przetwarzanie subskrypcji i zapewnianie obsługi klienta. Wykorzystujemy również dane osobowe użytkownika, aby przekazywać dopasowania Smart Matches™ i dopasowania rejestrów dla jego drzewa genealogicznego lub aby umożliwić użytkownikowi i innym członkom społeczności MyHeritage kontaktowanie się ze sobą itp.

Jeśli korzystasz z naszych Usług z zakresu badań DNA: Będziemy przetwarzać i przechowywać próbki DNA, przeprowadzać analizy genetyczne i przekazywać wyniki DNA i raporty DNA. Jeśli funkcja DNA Matches jest włączona, będziemy porównywać dane genetyczne użytkownika z danymi innych użytkowników, aby przekazywać DNA Matches. Jeśli użytkownika interesują Raporty zdrowotne DNA, informacje z Kwestionariusza zdrowotnego umożliwią nam ustalenie czy posiada on uprawnienia do ich otrzymywania. Dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, Raporty zdrowotne DNA są dostarczane na polecenie lekarza. Możemy dodawać nowe Raporty zdrowotne DNA użytkownika, kiedy tylko staną się dostępne.

2) W celu kontaktowania się z użytkownikiem: Możemy kontaktować się z użytkownikiem w celu poinformowania o aktualizacjach lub dodatkach do Usługi lub aby uzyskać informację zwrotną na temat Usługi. Będziemy kontaktować się głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale możemy również kontaktować się telefonicznie, pocztą tradycyjną lub innym sposobem komunikacji odpowiednim dla danej sytuacji. Jeśli nie chcesz już otrzymywać takich wiadomości e-mail, możesz w dowolnym momencie z nich zrezygnować, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w wiadomości e-mail lub zmieniając swoje ustawienia poczty elektronicznej. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości poprzez inne metody komunikacji, napisz do nas na adres privacy@myheritage.com.

3) W celu sprzedaży naszych usług: Rejestrując się w Usłudze zgadzasz się na stosowanie przez nas danych kontaktowych oraz informacji dotyczących korzystania z Usługi w celu oferowania uzupełniających produktów lub usług MyHeritage. Tego rodzaju oferty promocyjne mogą być przekazywane pocztą elektroniczną, telefonicznie lub w bezpośredniej korespondencji. Nigdy nie będziemy wysyłać ofert promocyjnych w wiadomościach tekstowych (SMS); Jedyne wiadomości tekstowe (SMS), jakie możesz od nas otrzymywać to wiadomości na temat zbliżających się urodzin i rocznic ślubu bliskich członków rodziny, jeśli zaznaczyłeś/-aś tę opcję.

Jeśli nie chcesz otrzymywać ofert marketingowych pocztą elektroniczną, możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając w link do rezygnacji z subskrypcji podany w e-mailu lub zmieniając swoje ustawienia poczty elektronicznej i komunikacji. Patrz sekcja ustawień poczty elektronicznej poniżej. Jeśli nie chcesz otrzymywać ofert marketingowych przez telefon, możesz to również zaznaczyć w ustawieniach poczty elektronicznej i komunikacji. Możesz nas również poprosić o niewysyłanie wiadomości, pisząc do nas na adres privacy@myheritage.com lub poprosić o to w dowolnym momencie przy okazji rozmowy z jakimkolwiek przedstawicielem MyHeritage.

Dane zbiorcze pozyskane od użytkownika i innych użytkowników za pośrednictwem Ankiet mogą być wykorzystywane w naszych materiałach marketingowych. Możemy prezentować tego rodzaju e-maile lub oferty promocyjne.

4) W celach związanych z działalnością gospodarczą firmy: Aby udoskonalić Usługę i opracować nowe produkty i usługi, możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu przeprowadzenia wewnętrznej analizy danych, sprawdzenia, w jaki sposób wykorzystywana jest Witryna, diagnozowania problemów i zabezpieczania Usługi, ustalenia tendencji korzystania z Witryny oraz skuteczności kampanii promocyjnych. Możemy na przykład sprawdzać, ile czasu odwiedzający spędzają na każdej stronie Witryny oraz w jaki sposób poruszają się po Witrynie. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu udoskonalenia Witryny.

Używamy adresu IP użytkowników, aby udostępniać im Witrynę, Usługę i diagnozować problemy z naszymi serwerami. Adres IP jest również wykorzystywany do gromadzenia danych demograficznych, takich jak lokalizacja geograficzna członków Usługi. Kiedy użytkownik odwiedza Usługę po raz pierwszy, wykorzystujemy adres IP, aby udostępnić Usługę w języku odpowiadającym regionowi geograficznemu.

5) W celu prowadzenia badań: Jeśli użytkownik dobrowolnie zawrze Umowę o wyrażenie świadomej zgody na badania DNA, możemy wykorzystać jego dane (takie jak Wyniki badań DNA oraz inne informacje DNA) w celach badawczych określonych w tej umowie. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę za pośrednictwem Witryny. Tożsamość Użytkownika i członków jego rodziny nie zostanie ujawniona w żadnej publikacji wyników badań.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z unijnym prawem o ochronie danych osobowych („RODO”) i brazylijskim prawem do ochrony danych, the Lei Geral de Proteção de Dados („LGPD”), wszelkie przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione „warunkiem” przetwarzania. W większości przypadków dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawy prawnej:

Ponadto przetwarzanie „danych szczególnej kategorii” lub „wrażliwych danych osobowych” jest dozwolone wyłącznie w przypadku zaistnienia istotnego wyłączenia. Dane szczególnej kategorii obejmują informacje genetyczne przetwarzane przez nas w ramach świadczenia Usług z zakresu badań DNA informacja o pochodzeniu etnicznym lub informacje z kwestionariusza zdrowotnego. W tych przypadkach dane szczególnej kategorii lub wrażliwe dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej wyraźnej zgody. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, uniemożliwiając w ten sposób dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych.

CZY MYHERITAGE PRZEKAŻE MOJE DANE OSOBOWE STRONOM TRZECIM?

NIGDY NIE SPRZEDAMY ANI NIE UDOSTĘPNIMY NA PODSTAWIE LICENCJI DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM DANYCH GENETYCZNYCH ANI ZDROWOTNYCH, TOWARZYSTWOM UBEZPIECZENIOWYM, AGENCJOM RZĄDOWYM ANI INNYM FIRMOM CZY PRACODAWCOM.

Tego rodzaju środki ochrony obejmują wszystkie informacje związane z DNA, w tym próbki DNA, Wyniki DNA, Raporty DNA, Raporty zdrowotne DNA itp.

Nie przekażemy danych organom ścigania bez otrzymania nakazu sądowego lub prawomocnego wezwania do sądu w celu ustalenia danych genetycznych.

MyHeritage nie przekaże żadnych danych osobowych żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem następujących, ograniczonych przypadków:

1) Usługodawcom: Korzystamy z usług kilku uznanych usługodawców zewnętrznych, zlecając im wykonywanie różnych zadań na podstawie odpowiednich umów. Na przykład korzystamy z czołowych platform zewnętrznych, zlecając im przetwarzanie płatności otrzymywanych od użytkownika (głównie Adyen, Stripe, BlueSnap i PayPal), usługi przechowywania w chmurze (głównie Amazon i Google Cloud), pomoc w marketingu i reklamie, analizę badań konsumenckich, zapobieganie oszustwom, bezpieczeństwo i przetwarzanie wniosków z obsługi klienta. Od grudnia 2020 r. korzystamy z automatycznego narzędzia o nazwie Google Dialogflow przeznaczonego do semantycznej analizy niektórych zgłoszeń dot. wsparcia klienta, w celu ich zakwalifikowania zgodnie z intencją z jaką zostały przesłane, aby przyspieszyć i zoptymalizować ich przetwarzanie. Przed przekazaniem jakichkolwiek zgłoszeń do Dialogflow, usuwamy informacje umożliwiające identyfikację (takie jak nazwiska/ nazwy oraz adresy e-mail), a wszystkie zgłoszenia są bezzwłocznie usuwane z Dialogflow po dokonaniu powyższego zakwalifikowania.
W przypadku Usług z zakresu badań DNA korzystamy z usług firm zajmujących się przeprowadzaniem i wysyłką (głównie JayGroup i Ingram), jak również specjalistycznego laboratorium DNA Gene by Gene, znajdującego się w Teksasie w USA, w celu przetwarzania, wyodrębniania i przechowywania próbek DNA. Tacy usługodawcy mają dostęp wyłącznie do minimalnych danych niezbędnych im do wykonania funkcji pomocniczych, ale nie mogą wykorzystywać ich w żadnych innych celach.

W celu przetwarzania zamówień na Aktualizacje Zdrowia DNA MyHeritage od klientów zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych, współpracujemy z niezależną siecią w pełni licencjonowanych, certyfikowanych lekarzy i doradców genetycznych, PWNHealth, LLC (www.pwnhealth.com) („PWNHealth”). PWNHealth zapewnia nadzór lekarski i poradnictwo genetyczne, zgodnie z wymogami dotyczącymi przestrzegania przepisów. Na potrzeby nadzoru przez lekarza i doradcy genetycznego PWNHealth, dane osobowe użytkownika, w tym informacje z Kwestionariusza zdrowotnego, Wyniki badań DNA oraz Raporty zdrowotne DNA, zostaną poufnie udostępnione PWNHealth.
W celu przetwarzania zapytań klientów poza naszymi pracownikami korzystamy również z firmy wspierającej klientów Telus International, której zespoły ds. obsługi klienta działają w naszym imieniu w Irlandii (od listopada 2017 r.) i Gwatemali (od stycznia 2020 r.).

W przypadku podmiotów przetwarzających spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego staramy się zapewnić, aby stosowane były odpowiednie środki bezpieczeństwa danych osobowych wymagane obowiązującym prawem.

2) W przypadku Smart Matches™ (jeśli ta funkcja jest aktywna) i DNA Matches (jeśli ta funkcja ta jest aktywna):

Smart Matches™ to technologia opracowana przez i należąca do MyHeritage. Pozwala ona na odnalezienie zgodności pomiędzy drzewami genealogicznymi, wyszukując osoby wspólne dla drzew różnych użytkowników. Smart Matches™ to bardzo użyteczne narzędzie, ponieważ ułatwia ono wyszukiwanie nieznanych krewnych i kojarzenie członków rodziny, którzy zostali rozdzieleni. Inni użytkownicy MyHeritage mogą otrzymywać powiadomienia dotyczące zgodności Smart Matches™ pomiędzy osobami ze swojego drzewa genealogicznego i osobami z drzewa genealogicznego użytkownika. Możliwe jest również wyszukanie zgodności Smart Matches™ pomiędzy żyjącymi osobami znajdującymi się w drzewie genealogicznym użytkownika. Jeśli użytkownik obawia się utraty poufności danych osób ze swojego drzewa genealogicznego w takim stopniu, że nie chce, aby ewentualnie krewni wyszukiwali drzewo lub części drzewa genealogicznego, może wyłączyć opcję Smart Matches™ dla swojego drzewa lub drzew genealogicznych. Funkcja Smart Matches™ jest domyślnie ustawiona jako aktywna. Jeśli funkcja Smart Matches™ jest włączona, użytkownicy opcji Partnerzy genealogii Myheritage mogą otrzymywać zgodności Smart Matches na swoje drzewo genealogiczne. Zgodności te nie są przekazywane w obie strony tj. użytkownik nie otrzyma Smart Matches™ użytkowników opcji Partnerzy genealogii Myheritage.

DNA Matches to kluczowa funkcja naszych Usług z zakresu badań DNA, zestawów DNA MyHeritage oraz przesyłanych danych DNA. Funkcja DNA Matches jest domyślnie ustawiona jako aktywna.
Jeśli użytkownik korzysta z naszych Usług z zakresu badań DNA, gdy funkcja DNA Matches jest włączona, Wyniki DNA użytkownika będą porównane z wynikami innych użytkowników i mogą zostać podlinkowane do strony profilowej użytkownika. Raporty genealogiczne DNA będą zawierały listę potencjalnych krewnych, w oparciu o DNA. Każda z osób mająca DNA zgodne z DNA użytkownika będzie mogła zobaczyć, jaka część ich DNA jest wspólna oraz sprawdzić przewidywane pokrewieństwo pomiędzy użytkownikiem a tą osobą, jak również niektóre z jego danych osobowych, takie jak wyświetlane imię i nazwisko, kraj zamieszkania, szacunki etniczne i grupy genetyczne oraz inne informacje profilowe, w zależności od ustawień prywatności użytkownika (żadna z osób, która ma DNA zgodne z DNA użytkownika nie będzie mogła jednak zobaczyć jego Raportów zdrowotnych DNA). Jeżeli zostanie znaleziona zgodność DNA pomiędzy użytkownikiem (lub inną osobą, której administratorem DNA jesteś) a inną osobą, której Wyniki DNA są przechowywane w naszej bazie danych, zarówno użytkownik, jak i ta osoba zostaną powiadomieni o znalezieniu zgodności, pod warunkiem, że oboje macie aktywowaną funkcję zgodności DNA w swoich ustawieniach prywatności. Funkcja wyszukiwania zgodności DNA może mieć istotne implikacje osobiste, ponieważ może ujawnić nieoczekiwane powiązania rodzinne. Może to spowodować ujawnienie powiązań, które nie są poparte analizą DNA, lub DNA może wskazywać na powiązania, które zaprzeczają istniejącym powiązaniom w drzewie genealogicznym. Jeśli użytkownik korzysta z Usług z zakresu badań DNA i obawia się skutków wyszukania zgodności DNA, może wyłączyć funkcję zgodności DNA dla swojego profilu oraz dowolnego profilu, dla którego jest administratorem DNA. W przypadku wyłączenia funkcji zgodności DNA, zgodności DNA nie będą powiązane z innymi osobami, nie będą wyszukiwane, a wcześniej wyszukane zgodności DNA zostaną usunięte. Jeśli nie możesz lub nie chcesz zaakceptować konsekwencji i potencjalnie negatywnego wpływu takich wniosków, nie przekazuj nam próbek DNA i/lub Wyników badań DNA i usunąć swoje Wyniki badań DNA i Raporty DNA.

3) W przypadkach wymaganych prawem lub chronionych obowiązkiem ochrony prywatności: w przypadkach wymaganych prawem lub na potrzeby toczących się postępowań prawnych lub w celu zapobiegania oszustwom i cyberprzestępczości.

4) Na potrzeby przeprowadzenia badań: Jeśli użytkownik dobrowolnie zawarł Umowę o wyrażenie świadomej zgody na badania DNA, w celach przeprowadzenia badań określonych w tej umowie, dane użytkownika mogą być agregowane i wykorzystywane w badaniach publikowanych przez MyHeritage. Dane te nie będą zawierać informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika takich jak jego imię i nazwisko, adres e-mail itd. Nigdy nie sprzedamy ani nie udostępnimy na podstawie licencji danych osobowych przekazanych przez użytkownika, w tym danych genetycznych ani zdrowotnych.

5) W przypadku przejęcia MyHeritage: jeśli MyHeritage lub zasadniczo wszystkie aktywa lub udziały firmy zostaną przejęte, dane osobowe będą w sposób oczywisty jednym z przeniesionych aktywów. W takiej sytuacji dane użytkownika będą nadal podlegać zobowiązaniom podjętym w ramach wcześniej istniejącej Polityki prywatności, sprzed tego zdarzenia. Należy zwrócić uwagę, że tego rodzaju sytuacja nie dotyczy wyłącznie MyHeritage; ma ona zastosowanie w przypadku większości spółek.

JAK MOŻNA USUNĄĆ DANE UŻYTKOWNIKA LUB JEGO RODZINY, LUB JE NAM ZGŁOSIĆ?

Usuwanie konta: Patrz instrukcje dotyczące usuwania konta . Spowoduje to nieodwracalne usunięcie nie tylko konta i wprowadzonych danych osobowych, ale i stron rodziny, drzew genealogicznych, danych DNA i danych zdrowotnych.

Usuwanie Wyników DNA i Raportów DNA oraz Niszczenie próbek DNA: Wyniki DNA i Raporty DNA są kontrolowane przez użytkownika; może usunąć je w dowolnym momencie, korzystając z funkcji usuwania na stronie „Zarządzaj zestawami DNA” w Witrynie. Może również poprosić nasz dział obsługi klienta, aby zrobił to w jego imieniu. Na żądanie użytkownika firma w dowolnym momencie zniszczy próbkę DNA przekazaną przez użytkownika lub próbkę DNA użytkownika przekazaną Spółce przez inną osobę za jego zgodą. Aby poprosić o zniszczenie swojej próbki DNA, napisz do nas na adres privacy@myheritage.com.

Usuwanie informacji z Kwestionariusza zdrowotnego: użytkownik może usunąć swoje informacje z Kwestionariusza zdrowotnego, usuwając swoje konto lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta.

Usuwanie lub sprostowanie informacji o użytkowniku lub jego rodzinie zamieszczonych przez inne osoby: Jeśli informacje zostały zamieszczone na stronie rodziny, można je usunąć. W przeciwnym razie, jeśli nie możesz usunąć lub sprostować takich informacji opublikowanych przez innego członka, skontaktuj się z nami, pisząc na adres privacy@myheritage.com. Skontaktujemy się, aby ustalić, które konkretnie informacje chcesz usunąć, a następnie usuniemy je w imieniu użytkownika i szybko rozwiążemy problem.

W przypadku sporów lub problemów dotyczących danych osobowych użytkownika zamieszczonych na Witrynie: Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres privacy@myheritage.com. Jeśli jesteś zarejestrowanym członkiem Witryny i kontaktujesz się z nami w sprawie danych, które wprowadziłeś/-aś na Witrynie, wyślij nam wiadomość z tego samego adresu e-mail, za pomocą którego zarejestrowałeś/-aś się na Witrynie. Jeśli wyślesz wiadomość z innego adresu, możemy zażądać potwierdzenia tożsamości przed spełnieniem takiego żądania.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, proszę skontaktować się z nami, przesyłając na adres e-mail privacy@myheritage.com prośbę o pomoc przy usunięciu danych, które pragniesz usunąć; prośby takie zostaną spełnione niezwłocznie, chyba że pracownicy firmy uznają, że są one niezgodne z prawem.
Do Twojej dyspozycji pozostaje również nasz pełnomocnik na terenie UE/EOG, Willeke Binnendijk, z którym można skontaktować się pod adresem: eurepresentative@myheritage.com.

PLIKI COOKIES I DANE NIEOSOBOWE

Pliki cookies
Wykorzystujemy pliki cookies i podobne zautomatyzowane środki technologii gromadzenia danych, aby zapewnić lepsze wrażenia z odwiedzania witryny, np. aby uniknąć wyświetlania pewnych komunikatów więcej niż raz, zapamiętać dane logowania, aby użytkownik nie musiał wpisywać ich ponownie za każdym razem, gdy chce się zalogować, lub zapamiętać poprzednio wybrany język wyświetlania, aby nie musiał go ponownie wybierać za każdym razem, gdy odwiedza witrynę. Użytkownik może wyłączać lub usuwać pliki cookies ze swojego komputera, natomiast określone elementy naszej usługi mogą nie działać prawidłowo lub nie działać w ogóle, jeśli to zrobi. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookies i podobnych zautomatyzowanych środków gromadzenia danych oraz sposobów zaznaczania opcji wyłączania lub usuwania plików cookies, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies. Nasza Polityka plików cookies jest uznawana za część niniejszej Polityki prywatności i została do niej włączona. Niniejszą Politykę prywatności należy czytać w połączeniu z naszą Polityką plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies, włącznie z tym, jak zablokować pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej, dostępnych jest na stronie www.allaboutcookies.org.

Inne dane nieosobowe
Kiedy użytkownik odwiedza Witrynę, możemy automatycznie gromadzić jego dane osobowe, takie jak nazwa strony, z której trafił na Witrynę firmy, rodzaj komputera, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, informacje o urządzeniu mobilnym (jeśli dotyczy) oraz o przeglądarce internetowej. Możemy również gromadzić nieosobowe informacje takie jak np. dane demograficzne np. region geograficzny użytkownika. Dane osobowe obejmują również dane osobowe, które zostały zgromadzone w formie zbiorczej w sposób, który uniemożliwia ustalenie tożsamości użytkownika lub jakiegokolwiek użytkownika Witryny np. poprzez wykorzystanie danych osobowych do obliczenia, jaki procent użytkowników firmy pochodzi z konkretnego kraju lub do ustalenia ich płci. Ponieważ dane nieosobowe nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika, firma może wykorzystywać je w dowolnym celu. Ponadto firma zastrzega sobie prawo do ujawniania danych nieosobowych.
Niektóre przeglądarki i urządzenia umożliwiają ustawienie preferencji, aby nie być „śledzonym” online. Nie zmieniamy wrażeń w sieci w zależności od tego, czy taki sygnał jest emitowany.

BEZPIECZEŃSTWO I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Kiedy użytkownik przekazuje nam dane osobowe, mogą być one przekazane do bezpiecznych centrów przetwarzania danych i w nich przechowywane. Centra przetwarzania danych mogą zapewniać inny stopień ochrony danych osobowych niż obowiązujący w kraju zamieszkania użytkownika. Przekazując nam dane osobowe lub genetyczne, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie i przetwarzanie takich informacji oraz ich przechowywanie w naszych centrach danych, zlokalizowanych w USA. Użytkownik zgadza się, aby próbki DNA były przechowywane w Stanach Zjednoczonych w sposób określony w Regulaminie.

MyHeritage podejmie odpowiednie kroki, aby zapewnić, że dane osobowe są przekazywane zgodnie z obowiązującym prawem i starannie kontrolowane, aby chronić prawo do prywatności i interesy użytkownika. Z tego względu dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie do krajów, co do których potwierdzono, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony prawnej lub jeśli firma jest przekonana, że zawarto alternatywne ustalenia w celu ochrony prywatności użytkownika np. zawarto wewnątrzgrupowe umowy o przekazanie danych. Użytkownik ma prawo zażądać od firmy informacji na temat środków bezpieczeństwa stosowanych przez firmę.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podaje swoje dane osobowe na własne ryzyko.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli pobierze Wyniki swoich badań DNA: 1) spowoduje to utworzenie kopii, która nie będzie chroniona ustawieniami bezpieczeństwa i ochrony prywatności MyHeritage; 2) Użytkownik pobiera i przechowuje Wyniki swoich badań DNA po ich pobraniu na swoje własne ryzyko oraz 3) MyHeritage nie będzie mieć kontroli nad pobranymi Wynikami badań DNA i nie będzie ponosić odpowiedzialności względem użytkownika ani strony trzeciej w związku z pobraniem i/lub przechowywaniem takich wyników.

Wdrażamy i utrzymujemy w rozsądnej mierze środki bezpieczeństwa odpowiednie do charakteru gromadzonych przez nas, wykorzystywanych, zachowywanych, przenoszonych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych. Mimo że zobowiązujemy się do opracowywania, wdrażania, utrzymywania, monitorowania i aktualizowania rozsądnego programu bezpieczeństwa informacji, żaden z tego rodzaju programów nie jest idealny; innymi słowy, nie można zasadnie oczekiwać wyeliminowania wszelkiego ryzyka. Może dojść do incydentów związanych z bezpieczeństwem danych i naruszeniami z powodu słabych punktów, przestępstw lub innych czynników, którym nie sposób zapobiec. Stosownie do powyższego, mimo że nasz program zapewnienia bezpieczeństwa w rozsądnej mierze jest zaprojektowany tak, by zarządzać ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa danych, a przez to pomóc w zapobieganiu incydentom i naruszeniom bezpieczeństwa danych, nie można zakładać, że wystąpienie jakiegokolwiek incydentu lub naruszenia wynika z niedopełnienia przez nas obowiązku wdrożenia i utrzymania bezpieczeństwa w rozsądnej mierze.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie poufności swojego hasła do Usługi. MyHeritage zakazuje udostępniania hasła innym osobom. MyHeritage zakazuje użytkownikom posługiwania się tym samym hasłem, którego używają w MyHeritage dla jakiejkolwiek innej usługi.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, poufności lub integralności danych osobowych użytkownika MyHeritage będzie przestrzegać obowiązującego prawa, a w przypadkach, które uzna za właściwe lub w przypadkach wymaganych prawem, w jak najszybszym terminie i bez zbędnej zwłoki poinformuje użytkownika o naruszeniu bezpieczeństwa danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, w stopniu, w jakim będzie to zgodne z wszelkimi środkami niezbędnymi do określenia zakresu naruszenia i przywrócenia integralności systemu danych.

ZATRZYMYWANIE DANYCH

Firma przechowywać będzie dane osobowe użytkownika wyłącznie przez okres potrzebny do spełnienia celu lub celów, w których zostały zgromadzone oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Zasadniczo oznacza to, że przechowujemy dane osobowe przez okres wymagany do świadczenia usług, za wyjątkiem przypadków, kiedy istnieją podstawy prawne do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu (np. w przypadku wygaśnięcia subskrypcji użytkownika możemy mieć prawnie uzasadniony interes, aby wykorzystywać dane kontaktowe Użytkownika w celach marketingowych). Zachowujemy również dane osobowe, których potrzebujemy do realizacji nieukończonych zadań oraz dane osobowe, których potrzebujemy do wykonania swoich zgodnych z prawem praw i roszczeń, jak również niektóre dane osobowe, które musimy przechowywać przez okres określony obowiązującym prawem (w tym przypadku przetwarzanie przez nas takich danych osobowych jest ograniczone). Jeśli użytkownik zawarł Umowę o wyrażenie świadomej zgody na badania DNA, możemy zachować dane przekazane na jej podstawie przez okres, który uznamy za niezbędny do wykonania prac badawczych określonych w tej umowie.

Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia treści użytkownika przez użytkownika lub firmę, kopie poszczególnych informacji mogą być dalej widoczne w innych miejscach w zakresie, w jakim kopie takie zostały udostępnione innym osobom lub w inny sposób przekazane zgodnie z ustawieniami prywatności użytkownika lub zostały skopiowane lub zapisane przez innych użytkowników. Na przykład część drzewa genealogicznego użytkownika mogła zostać skopiowana przez innych użytkowników do ich drzew genealogicznych. Usunięte lub trwale usunięte dane mogą przez ograniczony okres czasu zostać zachowane w kopiach zapasowych dla wewnętrznych potrzeb firmy, ale nie będą one dostępne dla Użytkownika ani innych użytkowników.

Zatrzymywanie próbek DNA

Wszystkie próbki DNA są przechowywane w naszym laboratorium badawczym w USA. Firma może przechowywać próbki DNA, dopóki lub o ile nie będzie zmuszona zniszczyć próbki DNA lub jeśli próbka DNA nie będzie już nadawała się do przeprowadzenia badań; użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zniszczenia swojej próbki DNA. W tym celu powinien skontaktować się z firmą na dane kontaktowe podane poniżej. Możemy przechowywać próbki DNA przez okres dziesięciu (10) lat na potrzeby dodatkowych badań genetycznych, zawsze od warunkiem uzyskania wyraźnej, uprzedniej zgody na takie dodatkowe badania.

ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRYWATNOŚCI

Użytkownik może zdecydować, w jaki sposób chce ujawniać swoje dane osobowe, zmieniając swoje ustawienia prywatności w następujących obszarach:

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może zweryfikować swoje dane osobowe, zmieniając ustawienia swojego konta. Użytkownik ma również prawo zażądać od MyHeritage sprostowania swoich danych osobowych będących w posiadaniu firmy, jeśli są one niedokładne lub wprowadzają w błąd. Firma MyHeritage wprowadziła proces umożliwiający weryfikację czy osoba składająca wniosek jest klientem, na którego temat zebraliśmy dane. Możemy poprosić użytkownika o przekazanie danych umożliwiających identyfikację w celu porównania ich z danymi osobowymi, które już posiadamy. Możemy wymagać bardziej restrykcyjnego procesu weryfikacyjnego, w zależności od wrażliwości danych osobowych. Żądania sprostowania swoich danych osobowych będących w posiadaniu MyHeritage należy przesyłać pisemnie pocztą elektroniczną na adres privacy@myheritage.com.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Użytkownicy MyHeritage, którzy mieszkają na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Andorze, Argentynie, Australii, Brazylii, Kalifornii, Kanadzie, na Wyspach Owczych, Guernsey, w Hongkongu, Izraelu, na Wsypie Man, w Japonii, na Jersey, w Meksyku, Nowej Zelandii, Singapurze, Korei Południowej, Szwajcarii, Urugwaju i innych jurysdykcjach, posiadają określone prawa dotyczących danych. Prawa te mogą się różnić od siebie, ale mogą obejmować następujące prawa, podlegające określonym wyłączeniom: 1.1 Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych. Z prawa tego można zwykle korzystać nieodpłatnie. Zastrzegamy sobie jednak prawo do pobrania odpowiedniej opłaty administracyjnej tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. 1.2 Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes firmy (patrz część „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych” powyżej). 1.3 Użytkownik ma prawo przenieść swoje dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika lub w celu realizacji umowy zawartej między użytkownikiem a firmą (patrz część „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych” powyżej). 1.4 Użytkownik ma również prawo zażądać podania podstawy, na której jego dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Żądania realizacji swoich praw należy przesyłać do MyHeritage pocztą elektroniczną na adres: privacy@myheritage.com lub poprzez dział obsługi klienta. MyHeritage dołoży wszelkich zasadnych starań, aby przekazać użytkownikowi dane osobowe będące w jej posiadaniu. MyHeritage postara się udzielić odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe.

RODO (GDPR)

MyHeritage podjęła kroki w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, w tym Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

PRZEPISY O PRYWATNOŚCI I POWIADOMIENIA O UJAWNIENIU DANYCH STANU KALIFORNIA

Niniejsza część przepisów o prywatności i powiadomień o ujawnieniu danych stanu Kalifornia dotyczy zobowiązań prawnych i praw wymienionych w Kalifornijskiej ustawie o prywatności konsumentów lub CCPA. Zobowiązania te i prawa obowiązują firmy prowadzące działalność w stanie Kalifornia oraz mieszkańców Kalifornii. Mają one zastosowanie do informacji pozwalających na identyfikację konsumentów lub gospodarstw domowych w stanie Kalifornia, informacji ich dotyczących lub opisujących oraz które można w z nimi sposób uzasadniony, pośrednio lub bezpośrednio, powiązać lub połączyć.

Prawo użytkownika do żądania ujawnienia danych, które gromadzimy i udostępniamy na jego temat
Jeśli użytkownik jest rezydentem stanu Kalifornia, CCPA nadaje mu prawo do żądania określonych informacji na temat naszych praktyk w odniesieniu do jego danych osobowych. W szczególności Użytkownik ma prawo żądać ujawnienia mu następujących informacji dotyczących przetwarzania przez nas jego danych osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

Prawo użytkownika do wystąpienia do nas z prośbą o niesprzedawanie jego danych osobowych
W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie sprzedaliśmy danych osobowych użytkownika żadnemu innemu podmiotowi; nie sprzedajemy też i nie będziemy sprzedawać danych osobowych stronom trzecim.

Prawo użytkownika do domagania się usunięcia danych osobowych, które od niego otrzymaliśmy
Na wniosek użytkownika usuniemy dane osobowe, które od niego otrzymaliśmy, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są nam niezbędne do: dostarczenia użytkownikowi zamówionego przez niego produktu lub usługi; zrealizowania umowy, którą zawarliśmy z użytkownikiem; utrzymania funkcjonalności lub bezpieczeństwa naszych systemów; przestrzegania lub egzekwowania praw określonych przepisami; lub wykorzystania danych wewnętrznie na sposoby współgrające z kontekstem, w którym użytkownik przekazał nam dane, lub zasadnie dostosowane do oczekiwań użytkownika, w oparciu o naszą relację.

Dane osobowe dzieci
CCPA zawiera konkretne zasady dotyczące wykorzystania danych osobowych konsumentów poniżej 16 roku życia. Nasze Usługi nie są skierowane do osób nieletnich poniżej 16 roku życia. Nie sprzedajemy Danych osobowych osób nieletnich poniżej 16 roku życia.

Inne kalifornijskie przepisy dotyczące prywatności
Mieszkańcy Kalifornii mają prawo poprosić nas o powiadomienie opisujące, które z kategorii danych osobowych klientów udostępniamy stronom trzecim lub podmiotom stowarzyszonym w celach bezpośredniego marketingu stron trzecich i podmiotów stowarzyszonych. Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim ani podmiotom stowarzyszonym w celach ich bezpośredniego marketingu.

Korzystanie ze swoich praw
Aby skorzystać z któregokolwiek z praw opisanych w niniejszym Zawiadomieniu, należy napisać na adres: privacy@myheritage.com, zadzwonić pod numer +1-844-994-1888 (infolinia bezpłatna w USA) lub uzupełnić niniejszy formularz dotyczący prawa do żądania usunięcia danych lub niniejszy formularz dotyczący prawa do żądania ujawnienia danych. Wszystkie osoby składające wnioski będą musiały się uwierzytelnić, zanim będziemy mogli odpowiedzieć na ich prośby. Użytkownik może wyznaczyć swojego przedstawiciela do składania wniosków w jego imieniu. W takim przypadku wymagamy od użytkownika przedstawienia pisemnego upoważnienia dotyczącego ujawnienia Danych osobowych użytkownika jego przedstawicielowi.

Jeśli użytkownik ma konto w naszej Usłudze, zostanie poproszony o zalogowanie się na konto. Jeśli użytkownik nie ma u nas konta, może zostać poproszony o podanie nam danych osobowych, które zostaną dopasowane do danych będących już w naszym posiadaniu. Ilość i zakres tego rodzaju danych osobowych będzie uzależniona od wrażliwości danych osobowych oraz ryzyka powstania szkody na skutek nielegalnego ujawnienia lub usunięcia tego rodzaju danych osobowych. Jeśli nie będziemy dysponować rozsądną metodą weryfikacji tożsamości Użytkownika o wymaganym stopniu pewności, wówczas wniosek użytkownika może zostać odrzucony.

W przypadku chęci otrzymywania dalszych informacji dotyczących przestrzegania przez nas CCPA lub pytań/zastrzeżeń, prosimy pisać na adres: privacy@myheritage.com.

Prawo do wolności od dyskryminacji
Jeśli użytkownik skorzysta z którychkolwiek ze swoich praw wyjaśnionych w niniejszej Polityce prywatności, w dalszym ciągu będziemy traktować go uczciwie. Konsumentom, którzy korzystają ze swoich praw w ramach niniejszego Zawiadomienia, nie będzie się odmawiać towarów lub usług, ani nie będzie się im naliczać innych cen lub stawek za towary lub usługi, ani dostarczać towarów lub usług na innym poziomie lub o innej jakości niż w przypadku innych konsumentów.

MIESZKAŃCY STANU NEVADA

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w stanie Nevada, użytkownik może zażądać od operatora witryny, aby nie sprzedawał danych osobowych na temat użytkownika, które określona firma zebrała lub zamierza zebrać. MyHeritage, zgodnie z wymogami prawnymi stanu Nevada, nie sprzedaje danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przetwarzamy i udostępniamy dane osobowe użytkownika lub jakie uprawnienia przysługują użytkownikowi na mocy przepisów stanu Nevada, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@myheritage.com.

BRAZYLIJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH

Niniejsza sekcja dotyczy praw i obowiązków prawnych określonych w Lei Geral De Proteção De Dados („LGPD”), które mają zastosowanie, jeśli:


W powyższych okolicznościach masz następujące prawa:

Z wszystkich tych praw można skorzystać bezpłatnie.

Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, napisz wiadomość e-mail na adres privacy@myheritage.com.

DZIECI

Usługa nie jest skierowana ani przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia, a MyHeritage nie gromadzi świadomie danych osobowych umożliwiających ustalenie tożsamości dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli MyHeritage dowie się, że dziecko poniżej 13. roku życia podało na Witrynie dane umożliwiające ustalenie tożsamości, podejmie zasadne starania, aby usunąć takie dane ze swoich rejestrów. Jeśli użytkownik podaje dane dziecka, użytkownik jako rodzic lub opiekun dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę takich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

KONTAKT Z FIRMĄ W SPRAWIE OCHRONY PRYWATNOŚCI

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej Witrynie lub styczności z Witryną, proszę kontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych niejawnych (DPO), pisząc na adres dpo@myheritage.com. Do Twojej dyspozycji pozostaje również nasz pełnomocnik na terenie UE/EOG, Willeke Binnendijk, z którym można skontaktować się pod adresem: eurepresentative@myheritage.com.
Możesz też skontaktować się z DPO, jeśli chcesz wystąpić o dostęp do informacji na temat danych osobowych, które przechowujemy lub je otrzymać i poprosić o ich usunięcie. Jeśli masz uzasadniony powód, możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że w pewnych okolicznościach prawo dostępu do określonych danych osobowych może być ograniczone.