Polityka prywatności MyHeritage

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 8 stycznia 2024 r.
Użytkownicy, którzy do tej pory nie zapoznali się z aktualną wersją dokumentu, powinni uczynić to teraz.

PODSUMOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Kim jesteśmy?

MyHeritage to firma konsumencka z siedzibą w Izraelu. MyHeritage opracowuje usługi w zakresie badania historii rodzinnych oraz testów DNA.

Nasze najważniejsze zasady dotyczące prywatności

Firma MyHeritage została założona w 2003 roku i od tej pory cieszy się zaufaniem użytkowników. Firma MyHeritage troszczy się o prywatność swoich użytkowników i ich danych, a jej głównym priorytetem jest utrzymać ich zaufanie.

Firma MyHeritage nigdy nie sprzedała danych osobowych ani nie udzieliła na nie licencji (np. imiona i nazwiska klientów, adresy e-mail, adresy zamieszkania i drzewa genealogiczne) i nie zrobi tego w przyszłości.

FIRMA MYHERITAGE NIGDY NIE SPRZEDAŁA ANI NIE UDZIELIŁA LICENCJI NA WYKORZYSTANIE DANYCH GENETYCZNYCH ANI DANYCH DOTYCZĄCYCH ZDROWIA I ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIGDY NIE UCZYNIĆ.

MyHeritage nigdy i w żadnej sytuacji nie przekaże danych firmom ubezpieczeniowym. Firma MyHeritage zakazuje organom ścigania wykorzystywania świadczonych przez firmę usług z zakresu badań DNA.

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie usunąć swoje dane z MyHeritage. Usunięcie to jest trwałe i nieodwołalne.

Jeśli w niniejszej polityce prywatności dojdzie do jakichkolwiek poważnych zmian, poinformujemy o tym e-mailem.

Pojęcia pisane wielką literą, użyte, ale niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, będą miały znaczenie przypisane im w naszym Regulaminie Regulamin.

Jakie informacje gromadzimy na temat użytkowników?


Zbieramy informacje potrzebne nam do świadczenia naszej Usługi (zgodnie z definicją w naszym Regulaminie), jak opisano poniżej:

Informacje udostępnione bezpośrednio przez użytkownika. Są to na przykład informacje wprowadzane podczas rejestracji w Usłudze, tworzenia drzewa genealogicznego lub badania historii rodziny za pomocą Usługi, komunikacji z naszym personelem obsługi klienta i naszym zautomatyzowanym wirtualnym asystentem, wypełniania kwestionariusza lub ankiety na naszej Witrynie itd.

Informacje z rejestrów publicznych i historycznych. Rejestry digitalizujemy samodzielnie lub licencjonujemy z archiwów i innych źródeł, aby tworzyć treści potrzebne genealogom. Rejestry te mogą obejmować dostępne publicznie informacje o użytkowniku.

Informacje pochodzące z naszych Usług DNA. Jeśli kupisz nasz test DNA lub prześlesz swoje dane DNA na naszą Witrynę, wtedy pobieramy DNA z dostarczonej próbki DNA lub wykorzystujemy przesłane Wyniki DNA, przetwarzamy je i prowadzimy analizę genetyczną w celu zapewnienia naszych Usług DNA. Usługi DNA nie są dostępne w Rosji, Izraelu i wielu innych krajach.

Informacje o naszej funkcji Photo Tagger: Jeśli Użytkownik użyje naszej funkcji Photo Tagger, będzie ona identyfikować twarze osób na zdjęciach i tworzyć modele rozpoznawania twarzy (tj. informacje biometryczne). Funkcja Photo Tagger rozpoznaje twarze tej samej osoby występujące na wielu zdjęciach i pozwala je oznaczać na wszystkich zdjęciach jednocześnie.

Informacje, które otrzymujemy, gdy korzystasz z naszych Usług. Zbieramy informacje o zachowaniu użytkownika za pomocą zautomatyzowanych środków technologii zbierania danych (np. pliki cookie), aby zapewnić lepsze wrażenia podczas odwiedzania Witryny i pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób można korzystać z naszych Usług. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Aby świadczyć naszą Usługę. Obejmuje to wyświetlanie drzewa genealogicznego, porównywanie swojego drzewa genealogicznego z innymi drzewami genealogicznymi, aby przekazywać dopasowania Smart Matches™, porównywanie swojego drzewa genealogicznego z historycznymi rejestrami, aby przekazywać dopasowanie rejestrów, porównywanie danych DNA użytkownika z danymi innych użytkowników, aby przekazywać zgodność DNA, wysyłanie raportów DNA itp.

W celu komunikowania się z użytkownikiem w sprawie Usługi.

Aby reklamować Usługę, z której można wypisać się w każdej chwili.

W wewnętrznych celach biznesowych, aby ulepszać i rozwijać nowe raporty, narzędzia, produkty i usługi, aby prowadzić wewnętrzne analizy danych, analizować korzystanie z Witryny, aby ulepszać obsługę klienta lub oceniać nasze kampanie promocyjne.

W przypadku badań wewnętrznych prowadzonych za Państwa zgodą. Jeśli dobrowolnie zdecydujecie się wziąć udział w naszych badaniach i podpiszecie naszą Świadomą zgodę DNA.

Czy MyHeritage przekaże dane osobowe Użytkownika stronom trzecim?

NIGDY NIE SPRZEDAMY ANI NIE UDOSTĘPNIMY NA PODSTAWIE LICENCJI DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM DANYCH GENETYCZNYCH ANI ZDROWOTNYCH, TOWARZYSTWOM UBEZPIECZENIOWYM, AGENCJOM RZĄDOWYM ANI INNYM FIRMOM CZY PRACODAWCOM.

Nie przekażemy danych organom ścigania bez otrzymania nakazu sądowego lub prawomocnego wezwania do sądu w celu ustalenia danych genetycznych.

Nie ujawnimy żadnych danych osobowych użytkownika osobom postronnym, za wyjątkiem następujących bardzo ograniczonych przypadków:
(a) usługodawcom (np. serwisom dokonującym płatności) na zasadach określonych w zawartych umowach o ochronie danych, w celu świadczenia Usługi użytkownikowi, (b) osobom tworzącym podobieństwa DNA Matches (jeśli funkcja ta jest aktywna) oraz Smart Matches (jeśli ta funkcja jest aktywna), (c) w przypadkach wymaganych prawem lub na potrzeby toczących się postępowań prawnych lub w celu zapobiegania oszustwom i cyberprzestępczości, (d) do celów badań, jeśli podpisali Państwo Świadomą zgodę na badanie DNA; oraz (e) w sytuacji nabycia naszej spólki przez stronę trzecią.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Wdrożyliśmy techniczne, fizyczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieupoważnionym dostępem, zmianą lub ujawnieniem danych osobowych użytkowników, które są pod naszą kontrolą. Na przykład; okresowo poddajemy przeglądowi i ulepszaniu nasze praktyki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności, w zależności od potrzeby, zlecamy okresowe testy penetracyjne, aby zbadać solidność bezpieczeństwa naszej Usługi, do danych osobowych dostęp ma tylko upoważniony personel i pracujemy wyłącznie z laboratoriami i stronami trzecimi, które spełniają nasze standardy bezpieczeństwa i zobowiązują się ich przestrzegać.

Zarządzanie prywatnością

Zapewniamy użytkownikom możliwość udostępniania informacji na wiele sposobów. Możesz wybrać, kiedy i komu udostępnisz swoje dane poza Usługą. Możesz w dowolnym momencie wyłączyć funkcję zgodności DNA lub Smart Matching™, zrezygnować z usług AI Record Finder™ lub AI Biographer™, wyrejestrować się z opcji przeglądania wyników dla określonych nieuleczalnych schorzeń w ramach raportów predyspozycji zdrowotnych DNA, udzielić zgody na badania lub wycofać ją, zarządzać plikami cookie, poprosić o zniszczenie swoich próbek DNA oraz usunąć swoje konto i dane.

PEŁNA POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument („Polityka prywatności”) zawiera informacje dotyczące rodzaju danych osobowych, które gromadzimy oraz tego, dlaczego oraz w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe na potrzeby udostępnienia Ci dopasowanej do Twoich potrzeb, przyjaznej dla użytkownika Witryny. Polityka prywatności tłumaczy, w jaki sposób możemy uzyskiwać dostęp do danych osobowych, zarządzać sposobem ich ujawniania lub usuwać je.

Niniejsza polityka prywatności jest skonstruowana w następujący sposób:

1. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
2. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ POBIERANE OD UŻYTKOWNIKÓW LUB NA ICH TEMAT?
3. W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWANIA?
4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5. CZY MYHERITAGE PRZEKAŻE MOJE DANE OSOBOWE STRONOM TRZECIM?
6. JAK MOŻNA USUNĄĆ DANE UŻYTKOWNIKA LUB JEGO RODZINY, LUB JE NAM ZGŁOSIĆ?
7. PLIKI COOKIES I DANE NIEOSOBOWE
8. BEZPIECZEŃSTWO I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
9. ZATRZYMYWANIE DANYCH
10. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRYWATNOŚCI
11. PRAWA UŻYTKOWNIKA
12. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
13. RODO (GDPR)
14. STANOWA POLITYKA PRYWATNOŚCI W USA
15. BRAZYLIJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH
16. PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI
17. DZIECI
18. KONTAKT Z FIRMĄ W SPRAWIE OCHRONY PRYWATNOŚCI

1. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą Politykę prywatności, wydamy zaktualizowaną wersję niniejszej Polityki prywatności z aktualną historią wersji i powiadomimy użytkownika o tym e-mailem, o ile zmiany będą istotne. Jeśli użytkownik chce, abyśmy zaprzestali użytkowania lub przechowywania jego danych zgodnie z uaktualnioną polityką, należy usunąć swoje konto lub skontaktować się z nami, pisząc na adres: privacy@myheritage.com i prosząc, abyśmy my to zrobili.

W przypadku zmiany istotnych postanowień niniejszej Polityki prywatności obok łącza „Polityka prywatności” w stopce na stronach Witryny pojawi się wyraźnie widoczna informacja o treści „Zaktualizowana”. „Zaktualizowana” etykieta zostanie usunięta po 30 dniach. Przed skorzystaniem z naszej Witryny lub Usług, prosimy o zapoznanie się z naszą zaktualizowaną Polityką prywatności. W przypadku pytań dotyczących naszych zmian, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@myheritage.com.

2. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ POBIERANE OD UŻYTKOWNIKÓW LUB NA ICH TEMAT?

Zbieramy informacje, które naszym zdaniem są niezbędne do świadczenia Usługi. Użytkownik decyduje o zakresie innych danych osobowych, które postanowi przekazać MyHeritage.

Dane osobowe, o których podanie prosimy, które gromadzimy lub które przekazuje użytkownik, obejmują:

1) Imię nazwisko, dane kontaktowe oraz dane do płatności: Przy rejestracji w Usłudze, użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, rok urodzenia oraz państwo. Podanie roku urodzenia jest niezbędne, aby stwierdzić, czy użytkownik spełnia warunki Regulaminu dotyczące nieletnich i młodocianych użytkowników. W przypadku zakupu subskrypcji lub innego produktu, wymagane będzie podanie adresu pocztowego, numeru telefonu oraz danych do płatności, aby obsłużyć płatność i zrealizować usługę.

2) Dane rodziny Użytkownika i innych osób: Możesz również wprowadzić dodatkowe dane osobowe na swój temat lub na temat innych osób w ramach tworzenia swojego drzewa genealogicznego lub badając historię rodziny w Witrynie lub w inny sposób korzystając z naszych Portali, np. imiona, nazwiska, relacje, daty i miejsca urodzenia i zgonu, dane kontaktowe takie jak adres e-mail i zdjęcia. Takie informacje można również wprowadzić, korzystając z funkcji AI Record Finder™.

Jeśli postanowisz zaprosić innych członków rodziny lub innych użytkowników do obejrzenia lub edycji swojego drzewa genealogicznego, zostaniesz poproszony/-a o podanie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska danej osoby. Przed zaproszeniem tych osób użytkownik musi najpierw upewnić się, że uzyskał ich zgodę na przekazanie ich danych do MyHeritage.

Budując drzewo genealogiczne, decydujesz, których krewnych chcesz umieścić na drzewie genealogicznym oraz czy chcesz dodać tam zmarłych krewnych, żyjących krewnych czy osoby z obu tych grup. Jeśli chcesz dodać do drzewa genealogicznego żyjących krewnych, musisz uzyskać na to wcześniejszą zgodę tych osób. Przed dodaniem żyjących krewnych, które są osobami niepełnoletnimi, użytkownik musi uzyskać zgodę ich rodzica lub opiekuna.

Jeśli postanowisz dodać nagranie dźwiękowe do zdjęcia lub profilu w swoim drzewie genealogicznym, takie nagrania będą przechowywane i udostępniane do odsłuchania tylko Tobie i członkom Twojej strony rodowej. Możesz je usunąć, kiedy chcesz.

3) Informacje z rejestrów publicznych i historycznych: Digitalizujemy, licencjonujemy i zamawiamy rejestry z różnych źródeł, w tym z aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, rejestrów spisu powszechnego, list imigracyjnych, gazet i innych rejestrów. Tego rodzaju rejestry mogą zawierać dane osobowe użytkownika.

4) Informacje genetyczne: Informacje związane z DNA są generowane i przechowywane, kiedy korzystasz z naszych Usług DNA, tzn. kiedy dokonujesz zakupu naszego zestawu testów DNA lub przesyłasz swoje dane genetyczne, które zostały wygenerowane z innej usługi badań DNA. Nasza Usługa DNA pobierze DNA z próbki DNA użytkownika lub wykorzysta przesłane Wyniki DNA, przetworzy je i przeprowadzi analizę genetyczną w celu przekazania naszych Raportów DNA.

5) Informacje biometryczne: Jeśli Użytkownik wybierze funkcję Photo Tagger, zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy w celu utworzenia modeli rozpoznawania twarzy (tj. informacji biometrycznych) Użytkownika i jego zmarłych krewnych, co pozwoli szybko i łatwo oznaczać osoby na zdjęciach.

6) Komentarze i opinie użytkownika: Jeśli publikujesz wiadomości lub komentarze na naszych blogach lub kontach na Facebooku, lub na naszych tablicach informacyjnych, możemy pozyskać te informacje.

7) Korzystanie z Usługi: Kiedy korzystasz z Usługi, możemy gromadzić informacje w oparciu o interakcje z naszą Witryną lub z urządzeń lub komputerów przy pomocy których uzyskałeś/-aś dostęp do Witryny, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas odwiedzania Witryny i pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób można korzystać z naszych Usług. Mogą one obejmować dane logowania do sieci, dane sekwencji stron (np. rodzaj komputera i przeglądarki użytkownika, adres strony, z której połączył się z Witryną), wyświetlenia stron i adresy IP.

8) Komunikacja: Twoja komunikacja z innymi użytkownikami za pośrednictwem funkcji Usługi (np. skrzynka odbiorcza MyHeritage), jak również informacje, które przekazujesz nam podczas komunikacji z naszym zespołem obsługi klienta (np. zgłoszenia wsparcia), innymi przedstawicielami i/lub informacje, które przekazujesz podczas interakcji i komunikacji z naszym zautomatyzowanym wirtualnym asystentem, będą gromadzone i rejestrowane przez nas oraz, w odniesieniu do naszego zautomatyzowanego wirtualnego asystenta, rejestrowane przez naszych dostawców usług Cognigy.AI lub OpenAI.

9) Odpowiedzi na badania ankietowe: Jeśli dobrowolnie uczestniczysz w jakichkolwiek Ankietach lub kwestionariuszach w ramach Usługi, będziemy gromadzić przekazywane informacje.

10) Informacje do Kwestionariusza zdrowotnego: Przed przekazaniem Raportów zdrowotnych DNA zbieramy określone, przekazane przez użytkownika informacje na temat historii jego zdrowia i zdrowia jego rodziny za pomocą kwestionariusza („Informacje do kwestionariusza zdrowotnego” i „Kwestionariusz zdrowotny”, odpowiednio). W USA jesteśmy zobligowani do gromadzenia tych informacji celem zachowania zgodności z przepisami zdrowotnymi. Poza USA nie jesteśmy do tego zobowiązani, ale gromadzimy te informacje dla zachowania spójności danych.

11) Usługi uwierzytelniania kont zewnętrznych: Do celów uwierzytelnienia możesz połączyć konto na Google ze swoim kontem w naszej Usłudze. Pozwoli to posłużyć się swoimi danymi uwierzytelniającymi z innej usługi, aby utworzyć konto MyHeritage lub zarejestrować się w MyHeritage, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych takich jak adres e-mail. Jeśli dokonasz takiego wyboru, będziemy gromadzić i wykorzystywać informacje, które nam udostępniasz za pośrednictwem tej usługi (np. adres e-mail połączonego konta Google lub Apple), zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

12) Informacje z integracji z Partnerami firmy: Partnerzy naszej firmy, tacy jak Roots Magic i Family Historian („Partnerzy firmy”) mogą przekazywać nam informacje genealogiczne z drzew genealogicznych swoich użytkowników poprzez funkcję integracji z dopasowaniami naszych drzew genealogicznych i rejestrów. Firma nie otrzymuje licencji na takie informacje przesyłane przez Partnerów firmy i nie gromadzi takich informacji; są one usuwane automatycznie po wyszukaniu zgodności.
13) Dane z Twoich obrazów: Jeśli korzystasz z naszych funkcji fotograficznych, takich jak Deep Nostalgia™, DeepStory, MyHeritage In Color™, MyHeritage Photo Enhancer, AI Time Machine™, PhotoDater™ i/lub Photo Scanner, będziemy przetwarzać informacje pozyskane ze zdjęcia, które przesyłasz („Dane obrazu”), aby zapewnić dostarczenie Ci żądanej usługi. Te funkcje związane ze zdjęciami nie gromadzą ani nie przechowują żadnych informacji biometrycznych ani identyfikatorów biometrycznych pozyskanych z Twoich zdjęć. Przesyłanie zdjęć lub jakichkolwiek innych danych osobowych żyjących osób do naszych Portali wymaga uzyskania ich uprzedniej zgody. Przed przesłaniem do Serwisu zdjęć lub innych danych osobowych osób niepełnoletnich lub nieletnich należy uzyskać zgodę ich rodzica lub opiekuna.

3. W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWANIA?

1) W celu świadczenia usług: Przede wszystkim będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do realizacji celów, dla których zostały nam one przekazane. Te cele obejmują wyświetlanie Twojego drzewa genealogicznego, ponowne przeszukanie historii rodziny na MyHeritage, aby znaleźć dla ciebie więcej rekordów, przetwarzanie Twojej subskrypcji i świadczenie obsługi klienta. Wykorzystujemy również dane osobowe użytkownika, aby przekazywać dopasowania Smart Matches™ i dopasowania rejestrów dla jego drzewa genealogicznego, udostępnienia Ci funkcji AI Record Finder™ lub AI Biographer™ lub aby umożliwić użytkownikowi i innym członkom społeczności MyHeritage kontaktowanie się ze sobą itp.

Jeśli korzystasz z naszych Usług z zakresu badań DNA: Będziemy przetwarzać i przechowywać próbki DNA, przeprowadzać analizy genetyczne i przekazywać wyniki DNA i raporty DNA. Jeśli funkcja DNA Matches jest włączona, będziemy porównywać dane genetyczne użytkownika z danymi innych użytkowników, aby przekazywać DNA Matches. Jeśli użytkownika interesują Raporty zdrowotne DNA, informacje z Kwestionariusza zdrowotnego umożliwią nam ustalenie czy posiada on uprawnienia do ich otrzymywania. Dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, Raporty zdrowotne DNA są dostarczane na polecenie lekarza. Możemy dodawać nowe Raporty zdrowotne DNA użytkownika, kiedy tylko staną się dostępne.

Jeśli używasz naszych funkcji fotograficznych opartych na algorytmach sztucznej inteligencji (AI), takich jak Deep Nostalgia™, DeepStory, MyHeritage In Color™, MyHeritage Photo Enhancer, PhotoDater™ i/lub AI Time Machine™, przetworzymy dane obrazu, aby wykonać z Twoich zdjęć animację, pokolorować je lub przywrócić ich pierwotne kolory, ulepszyć je lub stworzyć z nich koncepcyjne obrazy tematyczne.

Jeśli korzystasz z narzędzia AI Time Machine™: zdjęcia przesłane do narzędzia AI Time Machine™ nie są udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym. Przesłane zdjęcia nie są wykorzystywane do trenowania lub poprawy funkcjonowania algorytmów sztucznej inteligencji; są one wykorzystywane wyłącznie do generowania obrazów sztucznej inteligencji dla użytkowników i w żadnym innym celu. MyHeritage nie zachowuje ani nie przechowuje przesłanych zdjęć. Są one usuwane natychmiast po wygenerowaniu modelu AI Time Machine™. Jeśli model nie został wygenerowany pomyślnie, zdjęcia będą przechowywane przez okres maksymalnie 24 godzin w celu ponowienia próby wygenerowania modelu; następnie zostaną usunięte.

Jeśli używana jest funkcja Photo Tagger, zostanie użyta technologia rozpoznawania twarzy firmy Amazon. Po włączeniu funkcja identyfikuje twarze na zdjęciach i tworzy modele rozpoznawania twarzy. Rozpoznaje twarze tej samej osoby na wielu zdjęciach i pozwala je oznaczać na wszystkich zdjęciach jednocześnie. Funkcja Photo Tagger uczy się wyglądu osób zmarłych, które są oznaczane przez Użytkownika, dodając sugestie podczas przesyłania nowych zdjęć do MyHeritage. Oznaczanie nigdy nie odbywa się automatycznie i zawsze wymaga informacji użytkownika. Funkcja ta nie jest domyślnie włączona i wymaga wyraźnej zgody Użytkownika do działania i tworzenia modeli rozpoznawania twarzy (tj. informacji biometrycznych) użytkownika i jego zmarłych krewnych. Sugestie dotyczące oznaczania nazwisk są wyświetlane tylko w przypadku osób zmarłych spośród drzewa genealogicznego. Modele rozpoznawania twarzy są używane tylko do zdjęć na stronie rodowej i nigdy nie są używane do tworzenia sugestii oznaczania dla zdjęć przesłanych przez innych Użytkowników, którzy nie są członkami strony rodowej.
MyHeritage nigdy nie sprzedaje ani nie licencjonuje informacji z funkcji Photo Tagger stronom trzecim.

Jeśli skorzystasz z naszych funkcji AI Record Finder™ lub AI Biographer™: AI Record Finder™ umożliwi Ci wyszukiwanie przodków i krewnych poprzez interfejs czatu, a AI Biographer™ pozwoli na stworzenie biografii danej osoby. Informacje wprowadzone podczas korzystania z funkcji AI Record Finder™ zostaną udostępnione firmie OpenAI i przetworzone w celu przedstawienia Ci wyników wyszukiwania. Funkcja AI Biographer™ tworzy biografię w oparciu o informacje zawarte w bazie danych MyHeritage i w publicznych źródłach zewnętrznych (których dokładności nie możemy zagwarantować).

Gdy kontaktujesz się z naszym zautomatyzowanym wirtualnym asystentem, my i nasz dostawca usług Cognigy.AI będziemy przetwarzać dane osobowe, rejestrować komunikację na czacie i wykorzystywać technologię AI do analizowania Twoich żądań, a wszystko to w celu zapewnienia właściwej odpowiedzi i poprawy komfortu użytkowania. Informacje, które zautomatyzowany wirtualny asystent rozpozna jako numer karty kredytowej (na podstawie unikalnego wzorca numerów kart kredytowych), nie będą rejestrowane.

2) W celu kontaktowania się z użytkownikiem: Możemy kontaktować się z użytkownikiem w celu poinformowania o aktualizacjach lub dodatkach do Usługi lub aby uzyskać informację zwrotną na temat Usługi. Będziemy kontaktować się głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale możemy również kontaktować się telefonicznie, pocztą tradycyjną lub innym sposobem komunikacji odpowiednim dla danej sytuacji. Jeśli nie chcesz już otrzymywać takich wiadomości e-mail, możesz w dowolnym momencie z nich zrezygnować, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w wiadomości e-mail lub zmieniając swoje ustawienia poczty elektronicznej. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości poprzez inne metody komunikacji, napisz do nas na adres privacy@myheritage.com.

3) W celu sprzedaży naszych usług: Rejestrując się w Usłudze zgadzasz się na stosowanie przez nas danych kontaktowych oraz informacji dotyczących korzystania z Usługi w celu oferowania uzupełniających produktów lub usług MyHeritage. Tego rodzaju oferty promocyjne mogą być przekazywane pocztą elektroniczną, telefonicznie lub w bezpośredniej korespondencji. Nigdy nie będziemy wysyłać ofert promocyjnych w wiadomościach tekstowych (SMS). Jedyne wiadomości tekstowe (SMS), jakie możesz od nas otrzymywać to wiadomości na temat zbliżających się urodzin i rocznic ślubu bliskich członków rodziny, jeśli zaznaczyłeś/-aś tę opcję.

Jeśli nie chcesz otrzymywać ofert marketingowych pocztą elektroniczną, możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając w link do rezygnacji z subskrypcji podany w wiadomości e-mail lub zmieniając swoje ustawienia poczty elektronicznej i komunikacji. Patrz sekcja ustawień poczty elektronicznej poniżej. Jeśli nie chcesz otrzymywać ofert marketingowych przez telefon, możesz to również zaznaczyć w ustawieniach poczty elektronicznej i komunikacji. Możesz nas również poprosić o niewysyłanie wiadomości, pisząc do nas na adres privacy@myheritage.com lub poprosić o to w dowolnym momencie przy okazji rozmowy z jakimkolwiek przedstawicielem MyHeritage.

Dane zbiorcze pozyskane od użytkownika i innych użytkowników za pośrednictwem Ankiet mogą być wykorzystywane w naszych materiałach marketingowych. Możemy prezentować tego rodzaju e-maile lub oferty promocyjne.

4) W celach związanych z działalnością gospodarczą firmy: Aby udoskonalić Usługę i opracować nowe produkty i usługi, możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu przeprowadzenia wewnętrznej analizy danych, sprawdzenia, w jaki sposób wykorzystywana jest Witryna, diagnozowania problemów i zabezpieczania Usługi, ustalenia tendencji korzystania z Witryny oraz skuteczności kampanii promocyjnych. Możemy na przykład sprawdzać, ile czasu odwiedzający spędzają na każdej stronie Witryny oraz w jaki sposób poruszają się po Witrynie i wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu udoskonalenia Witryny.

Używamy adresu IP użytkowników, aby udostępniać im Witrynę, Usługę i diagnozować problemy z naszymi serwerami. Adres IP jest również wykorzystywany do gromadzenia danych demograficznych, takich jak lokalizacja geograficzna członków Usługi. Kiedy użytkownik odwiedza Usługę po raz pierwszy, wykorzystujemy adres IP, aby udostępnić Usługę w języku odpowiadającym regionowi geograficznemu.

5) W celu prowadzenia badań: Jeśli użytkownik dobrowolnie podpisze dokument o Świadomą zgodę DNA, możemy wykorzystać jego dane (takie jak Wyniki badań DNA oraz inne informacje DNA) w celach badawczych określonych w tej umowie. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę za pośrednictwem Witryny. Tożsamość Użytkownika i członków jego rodziny nie zostanie ujawniona w żadnej publikacji wyników badań. Prosimy zapoznać się z naszą Świadomą zgodą DNA, aby dowiedzieć się więcej o projekcie badawczym MyHeritage DNA.

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jesteśmy zobowiązani do przedstawienia celów, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak również podstaw prawnych, na których opieramy się przy przetwarzaniu danych. Zapoznaj się z treścią dostępną pod adresem tabelę, gdzie opisano dokładnie nasze działania związane z przetwarzaniem danych oraz podstawy prawne każdego z tych działań.

5. CZY MYHERITAGE PRZEKAŻE MOJE DANE OSOBOWE STRONOM TRZECIM?

NIGDY NIE SPRZEDAMY ANI NIE UDOSTĘPNIMY NA PODSTAWIE LICENCJI DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM DANYCH GENETYCZNYCH ANI ZDROWOTNYCH, TOWARZYSTWOM UBEZPIECZENIOWYM, AGENCJOM RZĄDOWYM ANI INNYM FIRMOM CZY PRACODAWCOM.

Tego rodzaju środki ochrony obejmują wszystkie informacje związane z DNA, w tym próbki DNA, Wyniki DNA, Raporty DNA, Raporty zdrowotne DNA, modele rozpoznawania twarzy (np.. Informacje biometryczne) itp.

Nie przekażemy danych organom ścigania bez otrzymania nakazu sądowego lub prawomocnego wezwania do sądu w celu ustalenia danych genetycznych.

MyHeritage nie przekaże żadnych danych osobowych żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem następujących, ograniczonych przypadków:

1) Usługodawcom: Korzystamy z usług kilku uznanych usługodawców zewnętrznych, zlecając im wykonywanie różnych zadań na podstawie odpowiednich umów. Na przykład, korzystamy z wiodących platform zewnętrznych, zlecając im przetwarzanie płatności otrzymywanych od użytkownika (głównie Adyen Stripe, BlueSnap i PayPal), usługi przechowywania w chmurze (głównie Amazon i Google Cloud), pomoc w marketingu i reklamie, analizę badań konsumenckich, opracowanie nowych algorytmów i usług, zapobieganie oszustwom, bezpieczeństwo i przetwarzanie wniosków z obsługi klienta. Używamy zautomatyzowanego narzędzia o nazwie Google Dialogflow do semantycznej analizy przychodzących zgłoszeń do obsługi klienta w celu sklasyfikowania ich zgodnie z intencją i przyspieszenia/optymalizacji przetwarzania tych zgłoszeń. Używamy zautomatyzowanego narzędzia o nazwie Google Dialogflow do semantycznej analizy przychodzących zgłoszeń do obsługi klienta w celu sklasyfikowania ich zgodnie z intencją i przyspieszenia/optymalizacji przetwarzania tych zgłoszeń. Przed przekazaniem jakichkolwiek zgłoszeń do Dialogflow, usuwamy informacje umożliwiające identyfikację (takie jak nazwiska/ nazwy oraz adresy e-mail), a wszystkie zgłoszenia są bezzwłocznie usuwane z Dialogflow po dokonaniu powyższego zakwalifikowania.
Na potrzeby przyspieszenia i optymalizacji przetwarzania połączeń przychodzących do obsługi klienta, korzystamy z usługi zamiany tekstu na mowę od Microsoft Azure, która pomaga w transkrypcji treści połączeń przychodzących. Połączenia są automatycznie usuwane po przekształceniu na tekst, a Microsoft ich nie przechowuje.

Nasz zautomatyzowany wirtualny asystent jest obsługiwany przez Cognigy.AI. Cognigy.AI działa jako nasz dostawca usług i nie będzie wykorzystywać Twoich danych osobowych w żadnym innym celu niż świadczenie nam usług i ich ulepszanie.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z funkcji AI Record Finder™, informacje, które podasz w interfejsie czatu podczas korzystania z tej funkcji, zostaną udostępnione firmie OpenAI i przetworzone w celu przedstawienia Ci wyników wyszukiwania. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z funkcji AI Biographer™, będzie ona wykorzystywać OpenAI do podsumowywania informacji zawartych w bazie danych MyHeritage i publicznych źródłach zewnętrznych w celu stworzenia biografii danej osoby.

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z naszej funkcji DeepStory, pamiętaj, że na jej potrzeby korzystamy z usług zamiany tekstu na mowę oferowanych przez Microsoft Azure i Amazon Polly. Tekst zostaje usunięty natychmiast po przekształceniu go na plik głosowy, a wyżej wymienione usługi go nie przechowują.

"Korzystamy z funkcji opinii klientów Google do zbierania opinii na temat naszych usług. Jeśli Użytkownik zgodzi się na wysyłanie ankiety przez Google, jego adres e-mail, data odbioru zamówienia, kraj i treść opinii zostaną przetworzone przez firmę Google jako administratora danych, dlatego będą podlegać polityce prywatności Google.

Jeśli Użytkownik użyje naszej funkcji Photo Tagger, zostanie wykorzystanie technologia rozpoznawania twarzy firmy Amazon. Funkcja ta nie jest domyślnie włączona, a jej użycie wymaga wyraźnej zgody Użytkownika."

W przypadku Usług z zakresu badań DNA korzystamy z usług firm zajmujących się przeprowadzaniem i wysyłką (głównie JayGroup i Ingram), jak również specjalistycznego laboratorium DNA Gene by Gene, znajdującego się w Teksasie w USA, w celu przetwarzania, wyodrębniania i przechowywania próbek DNA. Tacy usługodawcy mają dostęp wyłącznie do minimalnych danych niezbędnych im do wykonania funkcji pomocniczych, ale nie mogą wykorzystywać ich w żadnych innych celach.

W celu przetwarzania zamówień na Aktualizacje Zdrowia DNA MyHeritage od klientów zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych, współpracujemy z niezależną siecią w pełni licencjonowanych, certyfikowanych lekarzy i doradców genetycznych, PWNHealth, LLC (www.pwnhealth.com) („PWNHealth”). PWNHealth zapewnia nadzór lekarski i poradnictwo genetyczne, zgodnie z wymogami dotyczącymi przestrzegania przepisów. Na potrzeby nadzoru przez lekarza i doradcy genetycznego PWNHealth, dane osobowe użytkownika, w tym informacje z Kwestionariusza zdrowotnego, Wyniki badań DNA oraz Raporty zdrowotne DNA, zostaną poufnie udostępnione PWNHealth.
W celu przetwarzania zapytań klientów poza naszymi pracownikami korzystamy również z firmy wspierającej klientów TELUS International Services Limited, której zespoły ds. obsługi klienta działają w naszym imieniu w Irlandii (od listopada 2017 r.) i Gwatemali (od stycznia 2020 r.).

W przypadku stron przetwarzających spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewniamy, aby stosowane były odpowiednie środki bezpieczeństwa danych osobowych wymagane obowiązującym prawem.

2) Z członkami rodziny użytkownika, Smart Matches™ użytkownika (jeśli włączone) i DNA Matches użytkownika (jeśli włączone):

Informacje, które użytkownik umieści na swojej stronie rodzinnej, będą dostępne dla wszystkich członków strony rodzinnej.

Smart Matches™ to technologia opracowana przez i należąca do MyHeritage. Pozwala ona na odnalezienie zgodności pomiędzy drzewami genealogicznymi, wyszukując osoby wspólne dla drzew różnych użytkowników. Smart Matches™ to bardzo użyteczne narzędzie, ponieważ ułatwia ono wyszukiwanie nieznanych krewnych i kojarzenie członków rodziny, którzy zostali rozdzieleni. Inni użytkownicy MyHeritage mogą otrzymywać powiadomienia dotyczące zgodności Smart Matches™ pomiędzy osobami ze swojego drzewa genealogicznego i osobami z drzewa genealogicznego użytkownika. Możliwe jest również wyszukanie zgodności Smart Matches™ pomiędzy żyjącymi osobami znajdującymi się w drzewie genealogicznym użytkownika. Jeśli użytkownik obawia się utraty poufności danych osób ze swojego drzewa genealogicznego w takim stopniu, że nie chce, aby ewentualnie krewni wyszukiwali drzewo lub części drzewa genealogicznego, może wyłączyć opcję Smart Matches™ dla swojego drzewa lub drzew genealogicznych. Funkcja Smart Matches™ jest domyślnie ustawiona jako aktywna. Jeśli funkcja Smart Matches™ jest włączona, użytkownicy opcji Partnerzy genealogii Myheritage mogą otrzymywać zgodności Smart Matches na swoje drzewo genealogiczne. Zgodności te nie są przekazywane w obie strony tj. użytkownik nie otrzyma Smart Matches™ użytkowników opcji Partnerzy genealogii Myheritage. Odwiedź nasze Centrum pomocy, aby dowiedzieć się więcej o usłudze Smart Matches.

DNA Matches to kluczowa funkcja naszych Usług z zakresu badań DNA, zestawów DNA MyHeritage oraz przesyłanych danych DNA.
Jeśli użytkownik korzysta z naszych Usług z zakresu badań DNA, gdy funkcja DNA Matches jest włączona, Wyniki DNA użytkownika będą porównane z wynikami innych użytkowników i mogą zostać podlinkowane do strony profilowej użytkownika. Raporty genealogiczne DNA będą zawierały listę potencjalnych krewnych, w oparciu o DNA. Każda z osób mająca DNA zgodne z DNA użytkownika będzie mogła zobaczyć, jaka część ich DNA jest wspólna oraz sprawdzić przewidywane pokrewieństwo pomiędzy użytkownikiem a tą osobą, jak również niektóre z jego danych osobowych, takie jak wyświetlane imię i nazwisko, kraj zamieszkania, szacunki etniczne i grupy genetyczne oraz inne informacje profilowe, w zależności od ustawień prywatności użytkownika (żadna z osób, która ma DNA zgodne z DNA użytkownika nie będzie mogła jednak zobaczyć jego Raportów zdrowotnych DNA). Jeżeli zostanie znaleziona zgodność DNA pomiędzy użytkownikiem (lub inną osobą, której administratorem DNA jesteś) a inną osobą, której Wyniki DNA są przechowywane w naszej bazie danych, zarówno użytkownik, jak i ta osoba zostaną powiadomieni o znalezieniu zgodności, pod warunkiem, że oboje macie aktywowaną funkcję zgodności DNA w swoich ustawieniach prywatności. Funkcja wyszukiwania zgodności DNA może mieć istotne implikacje osobiste, ponieważ może ujawnić nieoczekiwane powiązania rodzinne. Może to spowodować ujawnienie powiązań, które nie są poparte analizą DNA, lub DNA może wskazywać na powiązania, które zaprzeczają istniejącym powiązaniom w drzewie genealogicznym. Jeśli użytkownik korzysta z Usług z zakresu badań DNA i obawia się skutków wyszukania zgodności DNA, może wyłączyć funkcję zgodności DNA dla swojego profilu oraz dowolnego profilu, dla którego jest administratorem DNA. W przypadku wyłączenia funkcji zgodności DNA, zgodności DNA nie będą powiązane z innymi osobami, nie będą wyszukiwane, a wcześniej wyszukane zgodności DNA zostaną usunięte. Jeśli nie możesz lub nie chcesz zaakceptować konsekwencji i potencjalnie negatywnego wpływu takich wniosków, nie przekazuj nam próbek DNA i/lub Wyników badań DNA i usunąć swoje Wyniki badań DNA i Raporty DNA. Odwiedź nasze Centrum pomocy, aby dowiedzieć się więcej o usłudze DNA Matches.

3) W przypadkach wymaganych prawem lub chronionych obowiązkiem ochrony prywatności: w przypadkach wymaganych prawem lub na potrzeby toczących się postępowań prawnych lub w celu zapobiegania oszustwom i cyberprzestępczości.

4) Na potrzeby przeprowadzenia badań: JJeśli wyraźnie zgodziłeś się na Świadomą zgodę DNA, w celach przeprowadzenia badań określonych w tej umowie, dane użytkownika mogą być agregowane i wykorzystywane w badaniach publikowanych przez MyHeritage. Dane te nie będą zawierać informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika takich jak jego imię i nazwisko, adres e-mail itd. Nigdy nie sprzedamy ani nie udostępnimy na podstawie licencji danych osobowych przekazanych przez użytkownika, w tym danych genetycznych ani zdrowotnych. Prosimy zapoznać się z naszą Świadomą zgodą DNA, aby dowiedzieć się więcej o projekcie badawczym MyHeritage DNA.

5) W przypadku przejęcia MyHeritage: w przypadku przejęcia firmy MyHeritage lub zasadniczo wszystkich jej aktywów/akcji, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych dalej może okazać się konieczne. Należy zwrócić uwagę, że tego rodzaju sytuacja nie dotyczy wyłącznie MyHeritage; ma ona zastosowanie w przypadku większości spółek.

6. JAK MOŻNA USUNĄĆ DANE UŻYTKOWNIKA LUB JEGO RODZINY, LUB JE NAM ZGŁOSIĆ?

Usuwanie konta: Patrz instrukcje dotyczące usuwania konta . Spowoduje to nieodwracalne usunięcie nie tylko konta i wprowadzonych danych osobowych, ale i stron rodziny, drzew genealogicznych, danych DNA i danych zdrowotnych.

Usuwanie Wyników DNA i Raportów DNA oraz Niszczenie próbek DNA: Wyniki DNA i Raporty DNA są kontrolowane przez użytkownika; może usunąć je w dowolnym momencie, korzystając z funkcji usuwania na stronie „Zarządzaj zestawami DNA” w Witrynie. Może również poprosić nasz dział obsługi klienta, aby zrobił to w jego imieniu. Na żądanie użytkownika firma w dowolnym momencie zniszczy próbkę DNA przekazaną przez użytkownika lub próbkę DNA użytkownika przekazaną Spółce przez inną osobę za jego zgodą. Aby poprosić o zniszczenie swojej próbki DNA, napisz do nas na adres privacy@myheritage.com.

Usuwanie informacji z Kwestionariusza zdrowotnego: użytkownik może usunąć swoje informacje z Kwestionariusza zdrowotnego, usuwając swoje konto lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta.

Usuwanie modelu rozpoznawania twarzy: Wszystkie modele rozpoznawania twarzy są automatycznie usuwanie po upływie trzech miesięcy od ostatniego użycia funkcji Photo Tagger. W dowolnej chwili można usunąć wszystkie modele rozpoznawania twarzy w dowolnym momencie wyłączając funkcję Photo Tagger w swoich ustawieniach prywatności lub wyłączając funkcję Photo Tagger w ustawieniach aplikacji > Zdjęcia.

Usuwanie historii czatów funkcji AI Record Finder™: Możesz usunąć historię swoich czatów w funkcji AI Record Finder™, korzystając z przycisku „Usuń czat” w tej funkcji lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta.

Usuwanie lub sprostowanie informacji o użytkowniku lub jego rodzinie zamieszczonych przez inne osoby: Jeśli informacje zostały zamieszczone na stronie rodziny, można je usunąć. W przeciwnym razie, jeśli nie możesz usunąć lub sprostować takich informacji opublikowanych przez innego członka, skontaktuj się z nami, pisząc na adres privacy@myheritage.com. Skontaktujemy się, aby ustalić, które konkretnie informacje chcesz usunąć, a następnie usuniemy je w imieniu użytkownika i szybko rozwiążemy problem.

W przypadku sporów lub problemów dotyczących danych osobowych użytkownika zamieszczonych na Witrynie: Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres privacy@myheritage.com. Jeśli jesteś zarejestrowanym członkiem Witryny i kontaktujesz się z nami w sprawie danych, które wprowadziłeś/-aś na Witrynie, wyślij nam wiadomość z tego samego adresu e-mail, za pomocą którego zarejestrowałeś/-aś się na Witrynie. Jeśli wyślesz wiadomość z innego adresu, możemy zażądać potwierdzenia tożsamości przed spełnieniem takiego żądania.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, proszę skontaktować się z nami, przesyłając na adres e-mail privacy@myheritage.com prośbę o pomoc przy usunięciu danych, które pragniesz usunąć; prośby takie zostaną spełnione niezwłocznie, chyba że pracownicy firmy uznają, że są one niezgodne z prawem.
Do Twojej dyspozycji pozostaje również nasz pełnomocnik na terenie UE/EOG, Marie Cappart, z którym można skontaktować się pod adresem: eurepresentative@myheritage.com.

7. PLIKI COOKIES I DANE NIEOSOBOWE

Pliki cookies
Wykorzystujemy pliki cookies i podobne zautomatyzowane środki technologii gromadzenia danych, aby zapewnić lepsze wrażenia z odwiedzania Witryny, np. aby uniknąć wyświetlania pewnych komunikatów więcej niż raz, zapamiętać dane logowania, aby użytkownik nie musiał wpisywać ich ponownie za każdym razem, gdy chce się zalogować, lub zapamiętać poprzednio wybrany język wyświetlania, aby nie musiał go ponownie wybierać za każdym razem, gdy odwiedza witrynę. Użytkownik może wyłączać lub usuwać pliki cookies ze swojego komputera, natomiast określone elementy naszej usługi mogą nie działać prawidłowo lub nie działać w ogóle, jeśli to zrobi. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookies i podobnych zautomatyzowanych środków gromadzenia danych oraz sposobów zaznaczania opcji wyłączania lub usuwania plików cookies, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies. Niniejszą Politykę prywatności należy czytać w połączeniu z naszą Polityką plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies, włącznie z tym, jak zablokować pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej, dostępnych jest na stronie www.allaboutcookies.org

Inne dane nieosobowe
Kiedy użytkownik odwiedza Witrynę, możemy automatycznie gromadzić jego dane osobowe, takie jak nazwa strony, z której trafił na Witrynę firmy, rodzaj komputera, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, informacje o urządzeniu mobilnym (jeśli dotyczy) oraz o przeglądarce internetowej. Możemy również gromadzić nieosobowe informacje takie jak np. dane demograficzne np. region geograficzny użytkownika. Dane osobowe obejmują również dane osobowe, które zostały zgromadzone w formie zbiorczej w sposób, który uniemożliwia ustalenie tożsamości użytkownika lub jakiegokolwiek użytkownika Witryny np. poprzez wykorzystanie danych osobowych do obliczenia, jaki procent użytkowników firmy pochodzi z konkretnego kraju lub do ustalenia ich płci. Ponieważ dane nieosobowe nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika, firma może wykorzystywać je w dowolnym celu. Ponadto firma zastrzega sobie prawo do ujawniania danych nieosobowych.
Niektóre przeglądarki i urządzenia umożliwiają ustawienie preferencji, aby nie być „śledzonym” online. Nie zmieniamy wrażeń w sieci w zależności od tego, czy taki sygnał jest emitowany.

8. BEZPIECZEŃSTWO I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Kiedy użytkownik przekazuje nam dane osobowe, mogą być one przekazane do bezpiecznych centrów przetwarzania danych i w nich przechowywane. Centra przetwarzania danych mogą zapewniać inny stopień ochrony danych osobowych niż obowiązujący w kraju zamieszkania użytkownika.

Przekazując nam dane osobowe lub genetyczne, należy mieć świadomość, że będą one przekazywane, przetwarzane i przechowywane w naszych centrach danych znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych. Użytkownik rozumie się, aby próbki DNA były przechowywane w Stanach Zjednoczonych w sposób określony w Regulaminie.

MyHeritage podejmie odpowiednie kroki, aby zapewnić, że dane osobowe są przekazywane zgodnie z obowiązującym prawem i starannie kontrolowane, aby chronić prawo do prywatności i interesy użytkownika. Z tego względu dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie do krajów, co do których potwierdzono, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony prawnej lub jeśli firma jest przekonana, że zawarto alternatywne ustalenia w celu ochrony prywatności użytkownika. W szczególności opieramy się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Użytkownik ma prawo zażądać od firmy informacji na temat środków bezpieczeństwa stosowanych przez firmę.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli pobierze Wyniki swoich badań DNA: 1) spowoduje to utworzenie kopii, która nie będzie chroniona ustawieniami bezpieczeństwa i ochrony prywatności MyHeritage; 2) Użytkownik pobiera i przechowuje Wyniki swoich badań DNA po ich pobraniu na swoje własne ryzyko oraz 3) MyHeritage nie będzie mieć kontroli nad pobranymi Wynikami badań DNA i nie będzie ponosić odpowiedzialności względem użytkownika ani strony trzeciej w związku z pobraniem i/lub przechowywaniem takich wyników.

Wdrażamy i utrzymujemy w rozsądnej mierze środki bezpieczeństwa odpowiednie do charakteru gromadzonych przez nas, wykorzystywanych, zachowywanych, przenoszonych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych. Mimo że zobowiązujemy się do opracowywania, wdrażania, utrzymywania, monitorowania i aktualizowania rozsądnego programu bezpieczeństwa informacji, żaden z tego rodzaju programów nie jest idealny; innymi słowy, nie można zasadnie oczekiwać wyeliminowania wszelkiego ryzyka. Może dojść do incydentów związanych z bezpieczeństwem danych i naruszeniami z powodu słabych punktów, przestępstw lub innych czynników, którym nie sposób zapobiec. Stosownie do powyższego, mimo że nasz program zapewnienia bezpieczeństwa w rozsądnej mierze jest zaprojektowany tak, by zarządzać ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa danych, a przez to pomóc w zapobieganiu incydentom i naruszeniom bezpieczeństwa danych, nie można zakładać, że wystąpienie jakiegokolwiek incydentu lub naruszenia wynika z niedopełnienia przez nas obowiązku wdrożenia i utrzymania bezpieczeństwa w rozsądnej mierze.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie poufności swojego hasła do Usługi. MyHeritage zakazuje udostępniania hasła innym osobom. MyHeritage zakazuje użytkownikom posługiwania się tym samym hasłem, którego używają w MyHeritage dla jakiejkolwiek innej usługi.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, poufności lub integralności danych osobowych użytkownika MyHeritage będzie przestrzegać obowiązującego prawa, a w przypadkach, które uzna za właściwe lub w przypadkach wymaganych prawem, w jak najszybszym terminie i bez zbędnej zwłoki poinformuje użytkownika o naruszeniu bezpieczeństwa danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, w stopniu, w jakim będzie to zgodne z wszelkimi środkami niezbędnymi do określenia zakresu naruszenia i przywrócenia integralności systemu danych.

9. ZATRZYMYWANIE DANYCH

Firma przechowywać będzie dane osobowe użytkownika wyłącznie przez okres potrzebny do spełnienia celu lub celów, w których zostały zgromadzone oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Zasadniczo oznacza to, że przechowujemy dane osobowe przez okres wymagany do świadczenia usług, za wyjątkiem przypadków, kiedy istnieją podstawy prawne do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu (np. w przypadku wygaśnięcia subskrypcji użytkownika możemy mieć prawnie uzasadniony interes, aby wykorzystywać dane kontaktowe Użytkownika w celach marketingowych). Zachowujemy również dane osobowe, których potrzebujemy do realizacji nieukończonych zadań oraz dane osobowe, których potrzebujemy do wykonania swoich zgodnych z prawem praw i roszczeń, jak również niektóre dane osobowe, które musimy przechowywać przez okres określony obowiązującym prawem (w tym przypadku przetwarzanie przez nas takich danych osobowych jest ograniczone). Jeśli użytkownik wyraził Świadomą zgodę DNA, firma może zachować dane przekazane na jej podstawie przez okres w jej ocenie niezbędny do wykonania prac badawczych określonych w Świadomej zgodzie.

Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia treści użytkownika przez użytkownika lub firmę, kopie poszczególnych informacji mogą być dalej widoczne w innych miejscach w zakresie, w jakim kopie takie zostały udostępnione innym osobom lub w inny sposób przekazane zgodnie z ustawieniami prywatności użytkownika lub zostały skopiowane lub zapisane przez innych użytkowników. Na przykład część drzewa genealogicznego użytkownika mogła zostać skopiowana przez innych użytkowników do ich drzew genealogicznych. Usunięte lub trwale usunięte dane mogą przez ograniczony okres czasu zostać zachowane w kopiach zapasowych dla wewnętrznych potrzeb firmy, ale nie będą one dostępne dla Użytkownika ani innych użytkowników.

Zatrzymywanie próbek DNA

Wszystkie próbki DNA są przechowywane w naszym laboratorium badawczym w USA. Firma może przechowywać próbki DNA, dopóki lub o ile nie będzie zmuszona zniszczyć próbki DNA lub jeśli próbka DNA nie będzie już nadawała się do przeprowadzenia badań; użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zniszczenia swojej próbki DNA. W tym celu powinien skontaktować się z firmą na dane kontaktowe podane poniżej. Możemy przechowywać próbki DNA przez okres dziesięciu (10) lat na potrzeby dodatkowych badań genetycznych, zawsze od warunkiem uzyskania wyraźnej, uprzedniej zgody na takie dodatkowe badania.

Modele rozpoznawania twarzy
Jeśli użyta zostanie funkcja Photo Tagger, wszystkie modele rozpoznawania twarzy zostaną automatycznie usunięte po upływie trzech miesięcy od jej ostatniego użycia. Co więcej, można w dowolnej chwili usunąć wszystkie modele rozpoznawania twarzy.

10. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRYWATNOŚCI

Użytkownik może zdecydować, w jaki sposób chce ujawniać swoje dane osobowe, zmieniając swoje ustawienia prywatności w następujących obszarach:

11. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może zweryfikować swoje dane osobowe, zmieniając ustawienia swojego konta. Użytkownik ma również prawo zażądać od MyHeritage sprostowania swoich danych osobowych będących w posiadaniu firmy, jeśli są one niedokładne lub wprowadzają w błąd. Firma MyHeritage wprowadziła proces umożliwiający weryfikację czy osoba składająca wniosek jest klientem, na którego temat zebraliśmy dane. Możemy poprosić użytkownika o przekazanie danych umożliwiających identyfikację w celu porównania ich z danymi osobowymi, które już posiadamy. Możemy wymagać bardziej restrykcyjnego procesu weryfikacyjnego, w zależności od wrażliwości danych osobowych. Żądania sprostowania swoich danych osobowych będących w posiadaniu MyHeritage należy przesyłać pisemnie pocztą elektroniczną na adres privacy@myheritage.com.

12. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Użytkownicy MyHeritage, którzy mieszkają na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Andorze, Argentynie, Australii, Brazylii, Kalifornii, Kanadzie, na Wyspach Owczych, Guernsey, w Hongkongu, Izraelu, na Wsypie Man, w Japonii, na Jersey, w Meksyku, Nowej Zelandii, Singapurze, Korei Południowej, Szwajcarii, Urugwaju i innych jurysdykcjach, posiadają określone prawa dotyczących danych. W przypadku członków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego prawa te obejmują te określone poniżej (i związane z nimi ograniczenia). W przypadku członków zamieszkałych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym prawa te są różne, ale mogą obejmować następujące pozycje mogące podlegać pewnym wyjątkom: 1.1 Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych. Z prawa tego można zwykle korzystać nieodpłatnie. Zastrzegamy sobie jednak prawo do pobrania odpowiedniej opłaty administracyjnej tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. 1.2 Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes firmy (patrz część „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych” powyżej). 1.3 Użytkownik ma prawo przenieść swoje dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika lub w celu realizacji umowy zawartej między użytkownikiem a firmą (patrz część „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych” powyżej). 1.4 Prawo do żądania sprostowania lub ograniczenia informacji, które przetwarzamy. 1.5. Prawo do wycofania zgody, gdy opieramy się na tej podstawie prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych (patrz sekcja „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych” powyżej). 1.6 Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych. Żądania realizacji swoich praw należy przesyłać do MyHeritage pocztą elektroniczną na adres: privacy@myheritage.com lub poprzez dział obsługi klienta. MyHeritage dołoży wszelkich zasadnych starań, aby przekazać użytkownikowi dane osobowe będące w jej posiadaniu. MyHeritage postara się udzielić odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe. Organizacja MyHeritage dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć wszystkie otrzymane żądania. Jeśli jednak nie będziecie Państwo zadowoleni z naszej odpowiedz, macie prawo do złożenia reklamacji. Dodatkowo, w jurysdykcjach objętych RODO (tj. Europejski Obszar Gospodarczy i Wielka Brytania), mają Państwo także prawo do złożenia skargi do organów nadzorujących ochronę danych bez żadnych ograniczeń.

13. RODO (GDPR)

MyHeritage podjęła kroki w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, w tym Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

14. STANOWA POLITYKA PRYWATNOŚCI W USA

Aby uzyskać informacje na temat prawa do prywatności, które może Państwu przysługiwać na mocy stanowych przepisów prawa w USA, i związanych z nim ujawnień, prosimy o zapoznanie się z naszą https://www.myheritage.pl/us-state-privacy-notice.

15. BRAZYLIJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH

Niniejsza sekcja dotyczy praw i obowiązków prawnych określonych w Lei Geral De Proteção De Dados („LGPD”), które mają zastosowanie, jeśli:


W powyższych okolicznościach masz następujące prawa:

Z wszystkich tych praw można skorzystać bezpłatnie.

Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, napisz wiadomość e-mail na adres privacy@myheritage.com.

16. PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI

Niniejszy ustęp dotyczy obowiązków prawnych i praw określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z 2013 r. („POPIA”), które mają zastosowanie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach POPIA, tj. gdy dane osobowe wprowadzane do rejestru są przetwarzane w Republice Południowej Afryki.

W powyższych okolicznościach osobom, których dotyczą dane przysługują następujące prawa:Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@myheritage.com.

17. DZIECI

Nasz Serwis nie jest kierowany do dzieci poniżej 13 roku życia, a MyHeritage nie zbiera świadomie danych osobowych od dzieci poniżej Minimalnego wieku (więcej informacji znajduje się w części „Niepełnoletni użytkownicy” w naszym Regulaminie Terms and Conditions). Jeśli MyHeritage dowie się, że dziecko poniżej Minimalnego wieku podało na Stronie internetowej dane umożliwiające ustalenie tożsamości, podejmie zasadne starania, aby usunąć takie dane ze swoich rejestrów. Jeśli użytkownik podaje dane dziecka, użytkownik jako rodzic lub opiekun dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę takich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

18. KONTAKT Z FIRMĄ W SPRAWIE OCHRONY PRYWATNOŚCI

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej Witrynie lub styczności z Witryną, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem dpo@myheritage.com, pisząc na nasz dedykowany adres e-mail do delów ochrony prywatności: privacy@myheritage.com lub do naszego prawnego przedstawiciela w UE, Marie Capparta na jego adres: eurepresentative@myheritage.com.
Możesz też skontaktować się z DPO, jeśli chcesz wystąpić o dostęp do informacji na temat danych osobowych, które przechowujemy lub je otrzymać i poprosić o ich usunięcie. Jeśli masz uzasadniony powód, możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że w pewnych okolicznościach prawo dostępu do określonych danych osobowych może być ograniczone.