Podobieństwa DNA Match

Znajdź krewnych, o których istnieniu nie wiedziałeś

Połącz się z nowo odnalezioną rodziną

Podobieństwa MyHeritage to potężne narzędzie, które wykorzystuje DNA, aby pomóc Ci znaleźć krewnych. Używamy naszej technologii, by porównywać Twoje dane DNA z danymi innych osób i identyfikować wspólne sekwencje genetyczne, wskazujące na możliwe pokrewieństwo. Im większa część DNA współdzielona z inną osobą, tym bardziej prawdopodobne jest pokrewieństwo.

Wykonując test DNA z MyHeritage, masz możliwość porównania swoich podobieństw z wynikami nie tylko użytkowników MyHeritage, ale również pochodzącymi z innych, podobnych serwisów. Użytkownicy wszystkich głównych usługodawców w branży mają możliwość przesłania wyników badań DNA do MyHeritage. Dzięki temu zwiększają się znacząco szanse odnalezienia podobieństw DNA Match i wielu więcej Twoich krewnych.
Dowiedz się więcej
Znajdź krewnych, o których istnieniu nie wiedziałeś