Przybliżone Pochodzenie Etniczne

Otrzymaj najlepszy procentowy wykaz pochodzenia etnicznego
- 42 regiony

Identyfikacja najróżnorodniejszego zestawu pochodzeń etnicznych

Projekt Founder Population

MyHeritage zidentyfikowała unikalne populacje pierwotne ludzi, którzy mieszkają w tym samym miejscu od wielu pokoleń. Wysłaliśmy pakiety DNA do tych ludzi na całym świecie, od Uzbekistanu do Fidżi, i od Grenlandii do Południowej Afryki, wyselekcjonowanych jako genetyczni reprezentanci swoich rejonów geograficznych. Ten projekt, największy tego typu kiedykolwiek przeprowadzony, umożliwia pokazanie w MyHeritage dużo więcej pochodzeń etnicznych niż w innych głównych ośrodkach badań DNA.
Najbardziej zróżnicowany procentowy wykaz pochodzenia etnicznego - 42 regiony