Grupa etniczna Europejczycy z Europy Wschodniej - główne kraje zamieszkania
Grupa etniczna Europejczycy z Europy Wschodniej jest często spotykana w krajach ukazanych poniżej, według danych użytkowników MyHeritage DNA.
Wybierz inną grupę etniczną
Wartości procentowe reprezentują część użytkowników MyHeritage DNA z pochodzeniem etnicznym Europejczycy z Europy Wschodniej w danym kraju.
Pokaż wszystkie kraje
Grupy etniczne Europejczycy z Europy Wschodniej
Osoby pochodzenia wschodnioeuropejskiego wywodzą swoje korzenie z Rosji, Ukrainy, Polski, Węgier i państw sąsiadujących. We wczesnym okresie naszej ery region ten był w dużej mierze zamieszkany przez plemiona słowiańskie i bałtyckie, które doświadczały najazdów rzymskich, mongolskich i osmańskich. Łącząc Europę i Azję, region ten był epicentrum bogatej dyfuzji kulturowej; sztuka i nauki rozkwitały, mimo często nieprzyjaznego klimatu i wstrząsów politycznych w ciągu ostatnich kilku stuleci. Europa Wschodnia od dawna uważana jest za ważny ośrodek dla największych trendów w sztukach scenicznych, jako miejsce narodzin rosyjskiego baletu i współczesnego aktorstwa. Rosjanie stali za osiągnięciami inżynieryjnymi, takimi jak budowa najdłuższej sto lat temu linii kolejowej na świecie - Kolei Transsyberyjskiej - i przełomy naukowe, w tym wysłanie pierwszego człowieka w przestrzeń kosmiczną w 1961 roku. Wraz z nadejściem radzieckiego nacjonalizmu, Europa Wschodnia doświadczyła znacznej wewnętrznej migracji. Po upadku komunizmu na początku lat 90. znaczące diaspory wschodnioeuropejskie stały się obecne w Europie i Ameryce Północnej.