Pakiet MyHeritage DNA Health
Tylko$99‎
$199‎
+ koszty wysyłki

Wiedz więcej!

Dowiedz się dzięki pakietowi MyHeritage DNA Health, jak Twoje unikalne DNA może wpłynąć na Ciebie oraz Twoją rodzinę
Tylko$99‎
$199‎
+ koszty wysyłki
Ważna informacja

Wiedza naukowa

Spersonalizowane raporty predyspozycji zdrowotnych (36) są generowane na podstawie rygorystycznych badań naukowych.

Profesjonalny nadzór

Twoje badanie obejmuje nadzór lekarza oraz poradnictwo genetyczne w celu stwierdzenia, czy test jest dla Ciebie odpowiedni.

Łatwe i tanie

Odkryj bogactwo informacji, które obejmują zdrowie, genealogię oraz pochodzenie etniczne, dzięki zwykłemu wymazowi z policzka.

Miliony ludzi odnalazły nowych krewnych i odkryły swoje pochodzenie etniczne dzięki testom MyHeritage wykorzystującym innowacyjną technologię i metodę analizy DNA

Raporty Ryzyka Genetycznego - 18

U każdego człowieka występuje jakieś ryzyko wystąpienia chorób genetycznych. Raporty określają Twoje osobiste ryzyko rozwinięcia się określonych chorób genetycznych w porównaniu do populacji ogólnej.

Choroby genetyczne obejmują*:

Choroba serca, rak piersi, choroba Alzheimera i inne (15)

Dowiedz się więcej
*Raporty poligenowego ryzyka wystąpienia choroby serca, raka piersi oraz cukrzycy typu 2 są dostępne wyłącznie dla osób o pochodzeniu głównie europejskim.

Raporty Nosicielstwa Genetycznego - 18

Poznaj informacje na temat możliwości przekazania chorób dziedzicznych swoim dzieciom. Na etapie planowania rodziny zaleca się wykonanie badania na nosicielstwo, aby poznać ryzyko, jeśli wraz z partnerem/partnerką jesteście nosicielami tego samego zaburzenia genetycznego.

Choroby genetyczne to m.in.:

Choroba Taya-Sachsa, mukowiscydoza, choroba Gauchera i inne (15)

Dowiedz się więcej

Przybliżone Pochodzenie Etniczne

Poznaj swoje unikalne pochodzenie etniczne dzięki procentowemu podziałowi regionów geograficznych, z których pochodzą Twoi przodkowie.

Raport na temat Twojego pochodzenia etnicznego:
Obejmuje 42 obszarów etnicznychOkreśla pochodzenie etniczne wspólne dla Twoich podobieństw DNA MatchOparty na największym na świecie Projekcie populacji założycielskich
Dowiedz się więcej

Podobieństwa DNA Match

Dzięki wspólnemu DNA odnajdziesz krewnych, o istnieniu których nie zdajesz sobie sprawy. Możesz skontaktować się ze swoimi nowoodkrytymi krewnymi, aby dowiedzieć się więcej o swojej rodzinie i odkryć wspólnych przodków.

Dzięki podobieństwom DNA Match możesz:
Odnajdź nowych krewnychWykorzystaj najlepsze narzędzia w branżyPoznać dokładną ścieżkę pokrewieństwaSkontaktować się ze swoim podobieństwami
Dowiedz się więcej
Jesteś w dobrych rękach
Twoje badanie obejmuje nadzór niezależnego lekarza. Przed wykonaniem badania konieczne jest wypełnienia kwestionariusza na temat historii zdrowia. Lekarz przeprowadzi przegląd Twoich odpowiedzi z zachowaniem poufności. Po wygenerowaniu wyników, zespół kliniczny z PWNHealth dokona przeglądu Twoich raportów i określi konieczność uzyskania porady genetycznej. Jeśli porada genetyczna jest zalecana, została uwzględniona w ramach usługi PWNHealth.
Jak to działaDowiedz się więcej
Zamów pakiet MyHeritage DNA Health
Udziel odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu zdrowotnym, który oceni niezależny lekarz
Pobierz wymaz z policzka i wyślij próbkę do naszego laboratorium
Lekarz przegląda Twoje wyniki. Jeszcze tylko 3 - 4 tygodni i je otrzymasz

Prywatność

Najważniejsze dla nas są Twoja prywatność oraz bezpieczeństwo Twoich danych. Analizę DNA wykonuje laboratorium certyfikowane przez CLIA i CAP, znajdujące się w USA w celu zapewnienia, że Twoje dane są przetwarzane i przechowywane bezpiecznie i profesjonalnie. Dane DNA są chronione wieloma warstwami szyfrowania i przechowywane na zabezpieczonych serwerach. Lekarz przegląda wszystkie wyniki z zachowaniem poufności w ramach przygotowania Twoich raportów w celu zapewnienia usługi najwyższej jakości.
  • Jesteś właścicielem danych i możesz je trwale usunąć w każdej chwili.
  • Nie udostępniamy Twoich danych innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody. Twoje raporty zostaną udostępnione PWNHealth w celu umożliwiania lekarzowi nadzoru nad badaniem.
  • Jesteśmy jedyną firmą badającą DNA, która deklaruje, że nigdy nie udostępni Twoich danych firmom ubezpieczeniowym.

Pytania i Odpowiedzi

O czym mogę się dowiedzieć z testu MyHeritage DNA Health?
Test MyHeritage DNA Health łączy przeszłość z przyszłością, umożliwiając poznanie elementów, które sprawiają kim jesteś. Część dotycząca pochodzenia ujawnia krewnych współdzielących z Tobą segmenty DNA, które mogły zostać odziedziczone po tym samym wspólnym przodku. Dzięki badaniu Ethnicity Estimate, które oferuje rozbicie procentowe na regiony geograficzne pochodzenia przodków, odkryjesz również swoje pochodzenie etniczne.

W ramach części dot. zdrowia tego badania, poznasz swoje ryzyko genetyczne wystąpienia niektórych schorzeń takich jak choroba serca lub rak piersi. Możesz również dowiedzieć się, czy jesteś nosicielem/nosicielką konkretnych wariantów DNA, które raczej nie wpłyną na Twoje zdrowie, ale mogą zwiększyć ryzyko, że u Twoich dzieci mogą pojawić się konkretne schorzenia, jeśli Twój partner/partnerka jest również nosicielem wariantów tego samego schorzenia. W przypadku zwiększonego ryzyka wystąpienia lub przekazania choroby genetycznej, informacja na ten temat może pomóc Tobie oraz dostawcy usług zdrowotnych w lepszym zapewnieniu opieki zdrowotnej Tobie i Twojej rodzinie.

Badanie obejmuje szeroki zakres chorób, ale nie pokrywa każdego genu ani każdego możliwego wariantu związanego z ryzykiem genetycznym. Niektóre schorzenia mogą być wyłączone z Twoich raportów zdrowia w oparciu o Twoje pochodzenie etniczne lub wywiad indywidualny oraz rodzinny. W związku z faktem, że badanie to uwzględnia wyłącznie niektóre odmiany schorzenia, dostęp do wywiadu indywidualnego oraz rodzinnego danej choroby genetycznej może zagwarantować dokładniejsze badanie. W przypadku wyłączenia niektórych raportów lub stwierdzenia w wywiadzie rodzinnym jednej lub więcej chorób genetycznych, w kierunku których wykonywane jest badanie, należy porozmawiać z doradcą genetycznym lub dostawcą usług zdrowotnych w celu umówienia konieczności wykonania dodatkowych badań, badań przesiewowych i/lub ocen.

Oprócz DNA, na Twój poziom ryzyka wpływają czynniki dot. środowiska oraz stylu życia. Badanie to określa wyłącznie Twoje ryzyko genetyczne i nie odzwierciedla ogólnego ryzyka wystąpienia lub przekazania choroby genetycznej.
Kto kwalifikuje się do wykonania test MyHeritage DNA?
Co to jest ocena ryzyka poligenowego?
Czy inni członkowie mojej rodziny powinni zostać przetestowani?
Czy pakiet MyHeritage DNA Health obejmuje nadzór lekarza i poradnictwo genetyczne?
Jaki rodzaj próbki DNA mam dostarczyć?
Jak długo trwa oczekiwanie na wyniki?
Czy moje dane osobowe i informacje genetyczne będą przechowywane z zapewnienie poufności?
Z kim się kontaktować w przypadku pytań?
Jakie jest powiązanie pomiędzy DNA a drzewem genealogicznym?

Ważna informacja

Badanie odzwierciedla ryzyko genetyczne wystąpienia konkretnych chorób genetycznych. Nie stwierdza ono, czy dana choroba genetyczna występuje lub wystąpi u Ciebie.

Analizujemy wyłącznie niektóre warianty związane z poszczególnymi chorobami genetycznymi. Istnieje możliwość, że jesteś nosicielem wariantu, którego obecnie nie analizujemy w ramach usługi dot. zdrowia.

Raporty ryzyka poligenowego są dostępne wyłącznie dla osób o pochodzeniu głównie europejskim, ponieważ dane wykorzystywane do generowania tych raportów bazują na osobach o pochodzeniu europejskim. MyHeritage rozpoczęło prowadzenie badań, aby w przyszłości raporty poligenowe obejmowały szersze spektrum populacji. Podobnie, niektóre inne raporty dotyczą w większości przypadków osób o konkretnym pochodzeniu.

Oprócz DNA, na Twój poziom ryzyka wpływają czynniki środowiskowe oraz styl życia. Badanie to określa wyłącznie Twoje ryzyko genetyczne i nie odzwierciedla ogólnego ryzyka wystąpienia lub przekazania choroby genetycznej.

Niektóre choroby genetyczne mogą być wyłączone z Twoich raportów zdrowia w oparciu o wywiad indywidualny oraz rodzinny. W związku z faktem, że badanie to uwzględnia niektóre odmiany chorób genetycznych, dostęp do wywiadu indywidualnego oraz rodzinnego danej choroby genetycznej może zagwarantować dokładniejsze badanie. W przypadku wyłączenia konkretnych raportów należy zwrócić się do doradcy genetycznego lub dostawcy usług zdrowotnych w kwestii odpowiednich badań.

Lekarze z PWNHealth, mający certyfikację Zarządu, działają na podstawie ścisłych standardów zgodności w celu zapewnienia, że to badanie jest dla Ciebie właściwe. W USA każdy wniosek o badanie MyHeritage DNA Health (dotyczący wyłącznie zdrowia) jest przeglądany i zatwierdzany przez niezależnych lekarzy oraz doradców genetycznych z PWNHealth.