Pakiet MyHeritage DNA Health
Tylko$99‎
$199‎
+ koszty wysyłki

Raporty Nosicielstwa Genetycznego

Chcesz otrzymać informacje zdrowotne dotyczące 42 chorób genetycznych, a także 23 raportów nosicielstwa genetycznego?

Tylko$99‎
$199‎
+ koszty wysyłki

Jakie informacje zawierają Raporty Nosicielstwa Genetycznego?

Twoje Raporty Nosicielstwa Genetycznego będą zawierały informacje, czy jesteś nosicielem konkretnych chorób genetycznych. Jeśli wraz z partnerem/partnerką jesteście nosicielami tej samej choroby genetycznej, oznacza to, że Twoje dzieci są narażone na jej wystąpienie. Na etapie planowania rodziny zaleca się wykonanie badania genetycznego, aby poznać ryzyko, jeśli wraz z partnerem jesteście nosicielami danego zaburzenia genetycznego.

Uzyskaj Raporty Nosicielstwa Genetycznego dla 23 chorób genetycznych
 • Mukowiscydoza
 • Choroba Taya-Sachsa
 • Niedokrwistość Fanconiego
 • Rodzinna dysautonomia
 • Niedokrwistość sierpowata
 • Choroba Gauchera
 • Niedosłuch izolowany bez innych współwystępujących objawów
 • Choroba Niemanna-Picka
Próbka

Status nosiciela oraz planowanie rodziny

Jeśli dwie osoby będące nosicielami tej samej choroby genetycznej mają dziecko, to istnieje 25% szansy, że odziedziczy ono wariant związany ze zwiększonym ryzykiem od obu rodziców i pojawi się u niego schorzenie. W połowie przypadków dziecko odziedziczy tylko jedną kopię wariantu oraz będzie również nosicielem. Osoby będące nosicielami, planujące posiadanie dzieci, mogą chcieć przed poczęciem skonsultować się z doradcą genetycznym lub innym świadczeniodawcą w celu omówienia zarządzania ryzykiem. Bliscy krewni biologiczni osób będących nosicielami mogą również chcieć rozważyć wykonanie badania na nosicielstwo.

Jesteś w dobrych rękach
Twoje badanie obejmuje nadzór niezależnego lekarza. Przed wykonaniem badania konieczne jest wypełnienia kwestionariusza na temat historii zdrowia. Lekarz przeprowadzi przegląd Twoich odpowiedzi z zachowaniem poufności. Po wygenerowaniu wyników, zespół kliniczny z PWNHealth dokona przeglądu Twoich raportów i określi konieczność uzyskania porady genetycznej. Jeśli porada genetyczna jest zalecana, została uwzględniona w ramach usługi PWNHealth.
Nasza technologia i standardy

Do analizy DNA wykorzystujemy zaawansowaną technologię – indywidualnie zaprojektowany czip formatu Global Screening Array, mający setki tysięcy strategicznie dobranych sond do wyłapywania największej liczby wariacji genetycznych. Nowy chip zapewnia nam elastyczność w dodawaniu raportów dla większej liczby chorób genetycznych, bez konieczności pobierania nowej próbki DNA w przyszłości.

Prywatność

Najważniejsze dla nas są Twoja prywatność oraz bezpieczeństwo Twoich danych. Analizę DNA wykonuje laboratorium certyfikowane przez CLIA i CAP, znajdujące się w USA w celu zapewnienia, że Twoje dane są przetwarzane i przechowywane bezpiecznie i profesjonalnie. Dane DNA są chronione wieloma warstwami szyfrowania i przechowywane na zabezpieczonych serwerach.

GINA (The Genetic Information Nondiscrimination Act) chroni przed dyskryminacją ze strony pracodawców i dostawców usług zdrowotnych na podstawie informacji genetycznych.
 • Jesteś właścicielem danych i możesz je trwale usunąć w każdej chwili.
 • Nie udostępniamy Twoich danych innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody. Twoje raporty zostaną udostępnione PWNHealth w celu umożliwiania lekarzowi nadzoru nad badaniem.
 • Jesteśmy jedyną firmą badającą DNA, która deklaruje, że nigdy nie udostępni Twoich danych firmom ubezpieczeniowym.
Przypomnienia

Raporty predyspozycji zdrowotnych nie stwierdzają, czy dana choroba występuje lub wystąpi u Ciebie, lub czy przekażesz je dzieciom.

Raporty te nie obejmują każdego wariantu ani każdej choroby genetycznej. W związku z tym nadal może istnieć ryzyko bycia nosicielem, nawet jeśli nie wykryto żadnych wariantów związanych ze zwiększonym ryzykiem.

W razie wystąpienia w wywiadzie indywidualnym lub rodzinnym jednej z chorób genetycznych wskazanych poniżej, zaleca się konsultację z lekarzem w celu omówienia kompleksowych badań przesiewowych.