Gilad Japhet
Założyciel i Prezes
Smadar Levi
Dyrektor Finansowy
Aviram Levi
Dyrektor ds. marketingu
Sagi Bashari
Dyrektor Techniczny
Russ Wilding
Dyrektor ds. treści
Ran Levy
Dyrektor ds. badań i rozwoju
Neta Langer Levitan
Dyrektorka Działu Kadr
Maya Lerner
Starsza Wiceprezeska ds. produktu
Aaron Godfrey
Wiceprezes ds. marketingu
Yakir Lasry
Wiceprezes ds. relacji z klientami
Ran Michnowski
Wiceprezes ds. operacji