Rejestry ogólnodostępne
Nowe
Zmień kategorię lub kolekcję
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Dodaj szczegóły
Słowa kluczowe
Więcej
Dopasuj dokładnie
Wyczyść formularz
Szukaj w zbiorze: Rejestry ogólnodostępne
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Dodaj szczegóły
Słowa kluczowe
Więcej
Wyczyść formularz
CollectionCategoryDescriptionImage
Rejestry ogólnodostępne
Rejestry publiczne są ważną kategorią źródeł genealogicznych. Informacje są zazwyczaj gromadzone przez lokalne, stanowych i krajowe agencje rządowe. Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi niektóre rodzaje rejestrów zostały dopuszczone do publicznego dostępu. Korporacje i organizacje prywatne również gromadzą i udostępniają informacje dotyczące osób fizycznych. <br><br> Przykłady obejmują zobowiązania podatkowe, zastawy nieruchomości, wnioski o wydanie zezwoleń, rejestry sądowe, rejestry pojazdów, rejestry wyborców, książki telefoniczne i adresowe. Zapisy te pomagają genealogom i historykom rodziny dostarczając informacje na temat obecnych i byłych miejsc pobytu danej osoby, wieku, daty urodzenia, i o innych członkach rodziny mieszkających pod tym samym adresem. Te wydarzenia z podaną miejscowością dostarczają ważne wskazówki historykom rodziny, ponieważ pomagają badaczowi zlokalizować inne zapisy dotyczące osób i rodzin, jako że praca może być wtedy skoncentrowana na konkretnych powiatach, miastach, a nawet dzielnicach. Na przykład informacja o tym, gdzie dana osoba mieszkała, prowadzi bezpośrednio do badania dokumentów przechowywanych w pobliskich kościołach, biurach cmentarzy, szkołach i urzędach. Publicznie dostępne bazy danych zazwyczaj zawierają konglomerat wielu różnych ogólnodostępnych źródeł. Zapisy te mogą być również stosowane do identyfikacji i skontaktowania się z ewentualnymi krewnymi, aby wspólnie prowadzić poszukiwania badawcze, organizować zjazdy rodzinne, przeprowadzać badania DNA i projekty określania pokrewieństwa.