Małżeństwo i rozwód
Zmień kategorię lub kolekcję
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Małżeństwo
Małżonek
Dodaj szczegóły
Miejsce zamieszkania
Słowa kluczowe
Więcej
Dopasuj dokładnie
Wyczyść formularz
Szukaj w zbiorze: Małżeństwo i rozwód
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Małżeństwo
Małżonek
Dodaj szczegóły
Miejsce zamieszkania
Słowa kluczowe
Więcej
Wyczyść formularz
CollectionCategoryDescriptionImage
Małżeństwo i rozwód
Akty słubów stanowią jedno z głównych źródeł informacji o rodzinie, zazwyczaj wydawane są w tym samym dniu co zawarcie małżeństwa. W niektórych przypadkach istnieją również dokumenty poświadczające zawarcie związku religijnego, jednakże dokumenty cywilne zawsze były wymagane. <br><br> Akty ślubów różnią się zawartością, w zależności od tego, kiedy i gdzie małżeństwo zostało zawarte. Zwykle zawierają: imiona i nazwiska młodych, wiek, miejsce ich urodzenia lub ostatnie miejsce zamieszkania oraz liczbę wcześniejszych małżeństw. W niektórych przypadkach dokumenty będą zawierały nazwiska rodziców panny młodej i pana młodego i adres miejsca zamieszkania po ślubie. Akty rozwodów zawierają podobne dane, jak również datę rozwodu, imiona dzieci i ewentualnie przyczynę rozwodu. Te dane mogą być cennymi wskazówkami do kontynuowania badań drzewa genealogicznego. Akta w tej kategorii mogą zawierać indeksy, które mogą Ci pomóc w uzyskaniu na żądanie kopii metrykalnych, a w niektórych przypadkach też fotokopii samych aktów.