Australijskie listy wyborcze, 1893-1949
16,306,737 rekordów
Zmień kategorię lub kolekcję
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejsce zamieszkania
Dodaj szczegóły
Słowa kluczowe
Płeć
Dopasuj dokładnie
Wyczyść formularz
Szukaj w zbiorze: Australijskie listy wyborcze, 1893-1949
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejsce zamieszkania
Dodaj szczegóły
Słowa kluczowe
Płeć
Wyczyść formularz
CollectionDescriptionImage
Australijskie listy wyborcze, 1893-1949
16 306 737 rekordów
Spisy wyborców w Australii są rejestrami najbardziej zbliżonymi do spisów powszechnych, dlatego są niezwykle ważne dla rodzinnych historyków. Ten rejestr zawiera informacje o osobach z Australii, które zostały zarejestrowane do głosowania w wyborach w latach 1893 – 1949, w każdym z sześciu stanów Australii. Informacje w rejestrze obejmują imię i nazwisko, płeć, miejsce zamieszkania, zawód i dane dotyczące spisu (np. numer działu, poddziału i numer ewidencyjny).<br><br><p>Obowiązkowy udział w wyborach został wprowadzony we wszystkich wyborach federalnych od 1911 r., a rekordy w tym zbiorze odzwierciedlają populację dorosłych (powyżej 21 lat) z wyłączeniem obcokrajowców i rdzennej ludności. Prawo wyborcze kobiet na szczeblu krajowym zostało w dużej mierze wprowadzone w Australii w 1902 roku.</p><br><br><p>Rejestr zawiera dane ze wszystkich stanów, z następujących lat:<br><ul><li> Australia Południowa: 1939, 1941, 1943</li><li> Australia Zachodnia: 1934, 1939, 1943, 1949.</li><li> Nowa Południowa Walia: 1903, 1913, 1935, 1937, 1939, 1946</li><li> Queensland: 1893, 1894, 1895, 1896, 1900, 1901, 1903, 1905, 1906, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1915, 1934, 1939, 1943</li><li> Tasmania: 1934, 1939, 1941, 1943, 1949</li><li> Wiktoria: 1922, 1927, 1939, 1941, 1946,</li></ul></p>
Powiązane kategorie rekordów:
Przykładowy rekord
sample record image
Robert Gordon MenziesSpis wyborców, Wiktoria, Australia
Sir Robert Gordon Menzies był premierem Australii w latach 1939 – 1941, a następnie w latach 1949 – 1966, i jest do tej pory najdłużej urzędującym premierem Australii. Ożenił się z Pattie Leckie w roku 1920, z którą przez około 25 lat mieszkał w domu przy Howard Street w Kew, w stanie Wiktoria. Mieli troje dzieci: Kennetha, Roberta Jr. i Margery. Zasługi, jakie przypisuje się Mezinesowi to zaangażowanie w rozwój Canberry, wspieranie emigracji po II wojnie światowej, zwiększenie dostępu do edukacji policealnej oraz zaangażowanie w kilka zagranicznych wojen, określane zresztą jako kontrowersyjne.