pochodzenie etniczne Europejczycy z Europy Północnej i Zachodniej - główne kraje
Pochodzenie etniczne Europejczycy z Europy Północnej i Zachodniej jest częste w następujących krajach, według danych użytkowników MyHeritage DNA.
Wybierz inne pochodzenie etniczne
Procenty reprezentują część użytkowników MyHeritage DNA z pochodzeniem etnicznym Europejczycy z Europy Północnej i Zachodniej w danym kraju.
57.1%
56.4%
55.7%
Pokaż wszystkie kraje
pochodzenie etniczne Europejczycy z Europy Północnej i Zachodniej
Ludność północnej i zachodniej Europy to głównie Niemcy, Francuzi i Holendrzy. Ten rejon został ukształtowany przez ważne historyczne wydarzenia, takie jak powstanie kościoła katolickiego, renesans, reformacja protestancka i rewolucja przemysłowa. Ekspansja imperialna i wiek kolonizacji spowodowały osiedlanie się Europejczyków z Europy Północnej i Zachodniej na całym świecie, głównie na kontynencie amerykańskim i w części Afryki i Oceanii. Ten obszar jest kolebką zachodniej kultury, na przykład innowacji w malarstwie, filozofii i metod naukowych, które stały się standardem na całym świecie. W szczególności zachodnioeuropejczycy przywiązują dużą wagę do sztuki kulinarnej. Europejskie praktyki kulinarne i zasady zachowania się przy stole są bardzo rozwinięte; rzemieślnicza produkcja wina i sera, wypiek ciast i gotowanie stały się dziedzinami sztuki.