Grupa etniczna Europejczycy z Europy Północnej i Zachodniej - główne kraje zamieszkania
Grupa etniczna Europejczycy z Europy Północnej i Zachodniej jest często spotykana w krajach ukazanych poniżej, według danych użytkowników MyHeritage DNA.
Wybierz inną grupę etniczną
Wartości procentowe reprezentują część użytkowników MyHeritage DNA z pochodzeniem etnicznym Europejczycy z Europy Północnej i Zachodniej w danym kraju.
57.1%
56.4%
55.7%
Pokaż wszystkie kraje
Grupy etniczne Europejczycy z Europy Północnej i Zachodniej
Ludność północnej i zachodniej Europy to dziś głównie Niemcy, Francuzi i Holendrzy. Rejon ten został ukształtowany przez ważne historyczne wydarzenia, takie jak powstanie Kościoła Katolickiego, renesans, reformacja protestancka i rewolucja przemysłowa. Podboje imperialne i epoka kolonizacji zapoczątkowały osiedlanie się mieszkańców Europy Północnej i Zachodniej na całym świecie, głównie na kontynencie amerykańskim oraz w niektórych rejonach Afryki i Oceanii. Obszar ten jest kolebką zachodniej kultury, w tym między innymi innowacji w malarstwie, filozofii i metodologii naukowej, które upowszechniły się na całym świecie. Mieszkańcy Europy Zachodniej szczególnie dużą wagę przywiązują do jedzenia. Zwyczaje kulinarne i zasady zachowania przy stole są wysoce rozwinięte, wraz z tradycyjną produkcją wina, serowarstwem, cukrownictwem i gastronomią, zostały wzniesione do miana sztuki.