Grupa etniczna Skandynawowie - główne kraje zamieszkania
Grupa etniczna Skandynawowie jest często spotykana w krajach ukazanych poniżej, według danych użytkowników MyHeritage DNA.
Wybierz inną grupę etniczną
Wartości procentowe reprezentują część użytkowników MyHeritage DNA z pochodzeniem etnicznym Skandynawowie w danym kraju.
Pokaż wszystkie kraje
Grupy etniczne Skandynawowie
Skandynawia to region Europy Północnej obejmujący Szwecję, Norwegię i Danię. Skandynawowie dzielą wspólne dziedzictwo północnogermańskie. Starożytne plemiona germańskie przemieszczały się na południe kontynentalnej Europy wzdłuż szlaków handlowych i połowowych, oraz motywowani zyskiem z podbijanych ziem, ostatecznie zderzając się z Rzymianami. Migracja ze Skandynawii do innych części Europy rozpoczęła się przed wiekami. Średniowieczni Wikingowie - żeglarze skandynawscy - przemieszczali się, podbijając i handlując, po ogromnych połaciach Europy- pozostawili swój ślad genetyczny na całym kontynencie. Wędrowali oni również w kierunku zachodnim do Grenlandii i dalej, do regionu przybrzeżnej Ameryki Północnej, gdzie dotarli w X wieku i nazwali Vinland (być może stąd nazwa Nowa Funlandia). Ludność o skandynawskim pochodzeniu etnicznym zasiedliła również Wyspy Owcze oraz Islandię, gdzie utworzyła bardzo odizolowaną, endogamiczną społeczność. Pod koniec XIX wieku miliony Skandynawów wyemigrowały do Ameryki Północnej, a skandynawskie wpływy kulturowe widoczne są do dziś w środkowo- zachodniej części USA, gdzie wielu mieszkańców nosi skandynawskie nazwiska. Starożytna mitologia nordycka weszła również do angielskiego słownictwa - niektóre dni tygodnia w języku angielskim noszą imiona starożytnych nordyckich bogów. Środa na przykład została nazwana od imienia Odyna, a czwartek pochodzi od Thora, boga piorunów.