Spisy powszechne Wielkiej Brytanii i Irlandii
Zmień kategorię lub kolekcję
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejsce zamieszkania
Dodaj szczegóły
Słowa kluczowe
Więcej
Dopasuj dokładnie
Wyczyść formularz
Szukaj w zbiorze: Spisy powszechne Wielkiej Brytanii i Irlandii
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejsce zamieszkania
Dodaj szczegóły
Słowa kluczowe
Więcej
Wyczyść formularz
CollectionCategoryDescriptionImage
Spisy powszechne Wielkiej Brytanii i Irlandii
Spisy powszechne Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii i Szkocji) przeprowadzano co dziesięć lat. Rozpoczęto je przeprowadzać w roku 1801, aczkolwiek na początku spisy przeprowadzano wyłącznie dla celów statystycznych, i nie zarejestrowano w nich żadnych nazwisk. Począwszy od roku 1841, spisy rejestrowały każdego członka każdego gospodarstwa domowego. W tym samym czasie przeprowadzano spisy na Wyspach Normandzkich i Wyspie Man, które są dependencjami korony brytyjskiej. <br><br> Spisy powszechne w Irlandii również przeprowadzano co dziesięć lat, począwszy od roku 1821. Niestety, prawie wszystkie zapiski ze spisów z lat 1821 - 1891 zostały zniszczone (umyślnie lub przez przypadek). Dlatego też spis z roku 1901 jest pierwszym kompletnym irlandzkim spisem. Rejestr obejmuje wszystkie spisy powszechne z lat 1841 - 1901 dla Anglii, Walii, Wysp Normandzkich i Wyspy Man, a także spisy Irlandii l tal 1901 i 1911. Dołaczone zostały również wyciągi ze spisów Szkocji z lat 1841, 1851 i 1861.